หลวงบุรกรรมโกวิท (ล้อม บุรกรรมโกวิท)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หลวงบุรกรรมโกวิท
(ล้อม บุรกรรมโกวิท)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
31 มีนาคม พ.ศ. 2500 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500
นายกรัฐมนตรีจอมพล แปลก พิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด22 พฤษภาคม พ.ศ. 2439
เสียชีวิต19 สิงหาคม พ.ศ. 2514
คู่สมรสคุณหญิงลมุน บุรกรรมโกวิท[1]

พันเอก หลวงบุรกรรมโกวิท นามเดิม ล้อม บุรกรรมโกวิท เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม เมื่อปี พ.ศ. 2500 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี และอดีตเลขาธิการสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์[2]

ประวัติ[แก้]

ล้อม บุรกรรมโกวิท เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2439 เป็นบุตรของนายกรี กับนางแข เข้าเรียนที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย แล้วไปเรียนต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ต่อมาในปี พ.ศ. 2454 ได้เข้าฝึกงานในกองก่อสร้างพระราชวังบ้านปืน จังหวัดเพชรบุรี สังกัดกระทรวงมหาดไทย จนได้บรรจุเข้ารับราชการในปี พ.ศ. 2460 ตำแหน่งช่างแบบ เป็นรองอำมาตย์ตรีในปี พ.ศ. 2462 และเป็นขุนบุรกรรมโกวิท ในปีถัดมา จนเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการกระทั่งเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย[3]

หลวงบุรกรรมโกวิท เป็นกรรมการชุดก่อตั้งของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2493[4]

หลวงบุรกรรมโกวิท ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา และได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยแรก และหลังการเลือกตั้งเขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม[5]

ต่อมาได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 โดยไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงลมุน บุรกรรมโกวิท (2522)
 2. ประวัติสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงบุรกรรมโกวิท (2514)
 4. ประวัติความเป็นมาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 5. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๐ ราย) เล่ม 74 ตอน 33ก วันที่ 1 เมษายน 2500
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๗๘ ง หน้า ๕๓๙๑, ๒๒ ธันวาคม ๒๔๙๖
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๓๐ ง หน้า ๑๒๒๕, ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๙๗
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปพระราชทาน, เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๔๓ ง หน้า ๑๖๖๖, ๓๐ มิถุนายน ๒๔๘๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน, เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๙๕๓, ๒๓ มิถุนายน ๒๔๘๔
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๒๔๘, ๒๔ กันยายน ๒๔๘๑
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๖, เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๒๙ ง หน้า ๑๑๒๖, ๒๘ เมษายน ๒๔๘๕
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘, เล่ม ๖๗ ตอนที่ ๕๔ ง หน้า ๔๗๒๙, ๓ ตุลาคม ๒๔๙๓
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๘๘ ง หน้า ๒๗๗๔, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๘