โอภาส พลศิลป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โอภาส พลศิลป
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 – 15 มกราคม พ.ศ. 2529
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด2 เมษายน พ.ศ. 2464
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
เสียชีวิต6 มกราคม พ.ศ. 2567 (102 ปี)
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

โอภาส พลศิลป (2 เมษายน พ.ศ. 2464 – 6 มกราคม พ.ศ. 2567) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี 3 สมัย

ประวัติ[แก้]

โอภาส พลศิลป เกิดเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2464 ณ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ธรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง เคยศึกษาวิชาเกษตรจากวิทยาลัยเกษตรศาสตรแม่โจ้ รวมถึงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาส่งเสริมการเกษตร จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้[1][2]

โอภาส เริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งพนักงานเกษตรจัตวา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก การทำงานได้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด ครั้งสุดท้ายได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดสระบุรี จนลาออกจากราชการ

การเมือง[แก้]

โอภาส เคยรับราชการก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2522 สังกัดพรรคกิจสังคม และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 3 ครั้ง

โอภาส ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ครม. 43) เมื่อ พ.ศ. 2527[3]

โอภาส เป็นผู้ทดลองค้นคว้าพันธุ์ข้าวเบา เช่น ข้าวเก้ารวง ข้าวนางมลเอส ข้าวขาวมะลิ ข้าวหอมมะลิ และนำออกเผยแพรแก่เกษตรกรโดยทั่วไป ส่งเสริมให้มีการทำนาปีละ 2 ครั้ง ริเริ่มให้รัฐบาลทำการปฏิรูปที่ดินเพื่อจัดสรรให้ ชาวนาได้มีที่ทำกินเป็นของตนเอง[2][4]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

โอภาส ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดลพบุรี สังกัดพรรคกิจสังคม
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดลพบุรี สังกัดพรรคกิจสังคม
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดลพบุรี สังกัดพรรคสหประชาธิปไตย

ถึงแก่อนิจกรรม[แก้]

โอภาส พลศิลป ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้วยโรคชรา สิริอายุรวม 102 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2529. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2529
 2. 2.0 2.1 "นายโอภาส พลศิลป ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-11-28. สืบค้นเมื่อ 2020-11-23.
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออกและตั้งรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลาออก และแต่งตั้ง นายโอภาส พลศิลป ดำรงตำแหน่งสืบแทน)
 4. สารหอมระเหย ในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เป็นชนิดเดียวที่พบในใบเตย
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๒๗ มกราคม ๒๕๒๙
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔, ๑๗ เมษายน ๒๕๒๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แก้คำผิด แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๕๐, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา[ลิงก์เสีย], เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๑๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘๐๙, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๘
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๙๔ ง หน้า ๒๓๗๗, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๔