โอภาส พลศิลป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โอภาส พลศิลป
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 – 15 มกราคม พ.ศ. 2529
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 เมษายน พ.ศ. 2464 (101 ปี)
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

โอภาส พลศิลป (2 เมษายน พ.ศ. 2464) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี 3 สมัย

ประวัติ[แก้]

โอภาส เกิดเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2464 ที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ธรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง เคยศึกษาวิชาเกษตรจากวิทยาลัยเกษตรศาสตรแม่โจ้ รวมถึงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาส่งเสริมการเกษตร จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้[1][2]

โอภาส เริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งพนักงานเกษตรจัตวา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก การทำงานได้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด ครั้งสุดท้ายได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดสระบุรี จนลาออกจากราชการ

การเมือง[แก้]

โอภาส เคยรับราชการก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2522 สังกัดพรรคกิจสังคม และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 3 ครั้ง

โอภาส ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ครม. 43) เมื่อ พ.ศ. 2527[3]

โอภาส เป็นผู้ทดลองค้นคว้าพันธุ์ข้าวเบา เช่น ข้าวเก้ารวง ข้าวนางมลเอส ข้าวขาวมะลิ ข้าวหอมมะลิ และนำออกเผยแพรแก่เกษตรกรโดยทั่วไป ส่งเสริมให้มีการทำนาปีละ 2 ครั้ง ริเริ่มให้รัฐบาลทำการปฏิรูปที่ดินเพื่อจัดสรรให้ ชาวนาได้มีที่ทำกินเป็นของตนเอง[2][4]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

โอภาส ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดลพบุรี สังกัดพรรคกิจสังคม
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดลพบุรี สังกัดพรรคกิจสังคม
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดลพบุรี สังกัดพรรคสหประชาธิปไตย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2529. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2529
 2. 2.0 2.1 นายโอภาส พลศิลป ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออกและตั้งรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลาออก และแต่งตั้ง นายโอภาส พลศิลป ดำรงตำแหน่งสืบแทน)
 4. สารหอมระเหย ในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เป็นชนิดเดียวที่พบในใบเตย
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๒๗ มกราคม ๒๕๒๙
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔, ๑๗ เมษายน ๒๕๒๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แก้คำผิด แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๕๐, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๑๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘๐๙, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๘
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๙๔ ง หน้า ๒๓๗๗, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๔