รายนามผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทย
Abhisit royal.jpg
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่ง หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
สถาปนา 22 มีนาคม พ.ศ. 2518
เว็บไซต์ parliament.go.th
Emblem of Thailand.svg
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การเมืองไทย
Thailand flag bar.svg
สถานีย่อย:การเมือง

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้นำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้าน โดยผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่สำคัญคือการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และมีจำนวนมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี แต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรในขณะแต่งตั้ง เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ในกรณีที่ไม่มีพรรคการเมืองใดในสภาผู้แทนราษฎรมีลักษณะที่กำหนด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนข้างมากจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่มีเสียงสนับสนุนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ปัจจุบันยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากการรัฐประหาร โดย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

รายนามผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไทย[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
(สิ้นสุดโดย)
พรรคการเมือง
1 M.R.Seni pramoj.jpg หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 22 มีนาคม พ.ศ. 2518[1] 12 มกราคม พ.ศ. 2519
(ยุบสภา)
Democrat Party logo.png
พรรคประชาธิปัตย์
2
(1)
Praman Adirecsan.jpg พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2526[2] 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
(ยุบสภา)
1chatthai.gif
พรรคชาติไทย
3
(1)
Chavalit.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 [3] 16 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(ยุบสภา)
ตราพรรคความหวังใหม่ (เดิม)1.gif
พรรคความหวังใหม่
2
(2)
Praman Adirecsan.jpg พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535 [4] 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
1chatthai.gif
พรรคชาติไทย
4 บรรหาร ศิลปอาชา1.jpg นายบรรหาร ศิลปอาชา 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2537[5] 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
(ยุบสภา)
1chatthai.gif
พรรคชาติไทย
5
(1-2)
Chuan.jpg นายชวน หลีกภัย 4 สิงหาคม พ.ศ. 2538 [6] 27 กันยายน พ.ศ. 2539
(ยุบสภา)
Democrat Party logo.png
พรรคประชาธิปัตย์
21 ธันวาคม พ.ศ. 2539[7] 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
(เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)
3
(2-4)
Chavalit.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540[8] 2 มิถุนายน พ.ศ. 2541
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
ตราพรรคความหวังใหม่ (เดิม)1.gif
พรรคความหวังใหม่
2 กันยายน พ.ศ. 2541[9] 27 เมษายน พ.ศ. 2542
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2542[10] 30 เมษายน พ.ศ. 2543
(ยุบสภา)
5
(3)
Chuan.jpg นายชวน หลีกภัย 11 มีนาคม พ.ศ. 2544[11] 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
Democrat Party logo.png
พรรคประชาธิปัตย์
6 Banyat Bantadtan.jpg นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546[12] 5 มกราคม พ.ศ. 2548
(ลาออก)
Democrat Party logo.png
พรรคประชาธิปัตย์
7
(1-3)
Abhisit vejjajiva.jpg นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 23 เมษายน พ.ศ. 2548[13] 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
(ยุบสภา)
Democrat Party logo.png
พรรคประชาธิปัตย์
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551[14] 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)
16 กันยายน พ.ศ. 2554 [15] 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(ยุบสภา)
- Chalerm Yoobamrung.jpg ร้อยตำรวจเอก ดร. เฉลิม อยู่บำรุง
(ปฏิบัติหน้าที่แทน)[16]
12 มกราคม พ.ศ. 2552[17] 23 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลาออกจาก ส.ส.)[18]
PTPLogo.png
พรรคเพื่อไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 2. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลตรีประมาณ อดิเรกสาร สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 3. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 4. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร สมัยที่ 2), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 5. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (บรรหาร ศิลปอาชา สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 6. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (ชวน หลีกภัย สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 7. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (ชวน หลีกภัย สมัยที่ 2), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 8. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 9. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 10. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 11. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (ชวน หลีกภัย สมัยที่ 3), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 12. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (บรรญัติ บรรทัดฐาน), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 13. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 14. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมัยที่ 2), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 15. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมัยที่ 3), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 16. สรุปการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒
 17. พรรคเพื่อไทยตั้ง ร.ต.อ.เฉลิม เป็นประธาน ส.ส.
 18. ด่วน เฉลิมลาออกส.ส.เพื่อไทย ไม่พอใจจาตุรนต์ จุ้น ซักฟอก

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]