รายชื่อผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทย
Seal of the Parliament of Thailand.svg
ตรารัฐสภา
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ว่าง

ตั้งแต่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
สถาปนา22 มีนาคม พ.ศ. 2518
เว็บไซต์parliament.go.th
Emblem of Thailand.svg
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การเมืองไทย
Thailand flag bar.svg
สถานีย่อย:การเมือง

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้นำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้าน โดยผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่สำคัญคือการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และมีจำนวนมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี แต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรในขณะแต่งตั้ง เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ในกรณีที่ไม่มีพรรคการเมืองใดในสภาผู้แทนราษฎรมีลักษณะที่กำหนด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนข้างมากจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่มีเสียงสนับสนุนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ปัจจุบันยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากการรัฐประหาร โดย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

รายนามผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรไทย[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
(สิ้นสุดโดย)
พรรคการเมือง
1 M.R.Seni pramoj.jpg หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 22 มีนาคม พ.ศ. 2518[1] 12 มกราคม พ.ศ. 2519
(ยุบสภา)
Democrat TH Logo.svg
พรรคประชาธิปัตย์
2
(1)
Praman Adirecsan.jpg พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2526[2] 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
(ยุบสภา)
1chatthai.gif
พรรคชาติไทย
3
(1)
Chavalit.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 [3] 16 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(ยุบสภา)
ตราพรรคความหวังใหม่ (เดิม)1.gif
พรรคความหวังใหม่
2
(2)
Praman Adirecsan.jpg พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535 [4] 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
1chatthai.gif
พรรคชาติไทย
4 บรรหาร ศิลปอาชา1.jpg นายบรรหาร ศิลปอาชา 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2537[5] 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
(ยุบสภา)
5
(1-2)
Chuan.jpg นายชวน หลีกภัย 4 สิงหาคม พ.ศ. 2538 [6] 27 กันยายน พ.ศ. 2539
(ยุบสภา)
Democrat TH Logo.svg
พรรคประชาธิปัตย์
21 ธันวาคม พ.ศ. 2539[7] 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
(เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)
3
(2-4)
Chavalit.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540[8] 2 มิถุนายน พ.ศ. 2541
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
ตราพรรคความหวังใหม่ (เดิม)1.gif
พรรคความหวังใหม่
2 กันยายน พ.ศ. 2541[9] 27 เมษายน พ.ศ. 2542
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2542[10] 30 เมษายน พ.ศ. 2543
(ยุบสภา)
5
(3)
Chuan.jpg นายชวน หลีกภัย 11 มีนาคม พ.ศ. 2544[11] 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
(ลาออกจากหัวหน้าพรรค)
Democrat TH Logo.svg
พรรคประชาธิปัตย์
6 Banyat Bantadtan.jpg นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546[12] 5 มกราคม พ.ศ. 2548
(ลาออก)
7
(1-3)
Abhisit vejjajiva.jpg นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 23 เมษายน พ.ศ. 2548[13] 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
(ยุบสภา)
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551[14] 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)
16 กันยายน พ.ศ. 2554 [15] 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(ยุบสภา)
- ChalermUbumrung.jpg ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง 12 มกราคม พ.ศ. 2552 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
(ยุบสภา)
PTP Logo.png
พรรคเพื่อไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 2. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลตรีประมาณ อดิเรกสาร สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 3. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 4. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร สมัยที่ 2), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 5. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (บรรหาร ศิลปอาชา สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 6. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (ชวน หลีกภัย สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 7. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (ชวน หลีกภัย สมัยที่ 2), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 8. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 9. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 10. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 11. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (ชวน หลีกภัย สมัยที่ 3), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 12. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (บรรญัติ บรรทัดฐาน), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 13. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมัยที่ 1), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 14. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมัยที่ 2), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557
 15. พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมัยที่ 3), ราชกิจจานุเบกษา, 9 สิงหาคม 2557

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]