สมหมาย ฮุนตระกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมหมาย ฮุนตระกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
สมัยที่ 1: 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518

สมัยที่ 2: 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 252311 มีนาคม พ.ศ. 2523
สมัยที่ 3: 11 มีนาคม พ.ศ. 25246 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
สมัยที่ 4: 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2529

ก่อนหน้า บุญมา วงศ์สวรรค์ (พ.ศ. 2517)

พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ (พ.ศ. 2523)
อำนวย วีรวรรณ (พ.ศ. 2523)

ถัดไป เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ (พ.ศ. 2518)

อำนวย วีรวรรณ (พ.ศ. 2524)
สุธี สิงห์เสน่ห์ (พ.ศ. 2529)

ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2461
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เสียชีวิต 30 มิถุนายน พ.ศ. 2536 (75 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงสมศรี ฮุนตระกูล
ลายมือชื่อ

สมหมาย ฮุนตระกูล (15 พฤษภาคม พ.ศ. 2461 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2536) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ และอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮี และอดีตกรรมการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 จนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2536 อายุ 75 ปี

ประวัติ[แก้]

นายสมหมาย ฮุนตระกูล เกิดที่บ้านถนนสี่พระยา เขตบางรัก เป็นบุตรของนายโกศล และนางน้อม ฮุนตระกูล เป็นบุตรคนที่ 6 ในพี่น้อง 9 คน เมื่อจบชั้นมัธยมแล้วได้มีความคิดที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ เนื่องจากญาติพี่น้องทั้งพี่ชายสองคน และอาๆ ต่างเป็นนักเรียนจากประเทศอังกฤษทั้งสิ้น แต่เนื่องจากขณะนั้นเกิดเศรษฐกิจตกต่ำ จึงได้ตัดสินใจไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เพราะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่า โดยตั้งใจจะไปเรียนโรงเรียนนายร้อยทหารบก เพื่อกลับมารับราชการทหาร โดยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นโดยอาศัยไปกับเรือสินค้า และไปพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวญี่ปุ่น และตัดสินใจเปลี่ยนไปเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์

นายสมหมาย ฮุนตระกูล สมรสกับคุณหญิงสมศรี ฮุนตระกูล (สกุลเดิม เปรมะบุตร) บุตรีหลวงสุภากรกิตย์ และนางหงษ์ เปรมะบุตร เมื่อ พ.ศ. 2487 มีบุตรธิดา 4 คน คือ

  • บัณฑิตย์ ฮุนตระกูล
  • ศศิณี ฮุนตระกูล
  • แพทย์หญิงภัทนี ฮุนตระกูล
  • สมภพ ฮุนตระกูล

การศึกษา[แก้]

การทำงาน[แก้]


ผลงานที่สำคัญที่สุด คือการลดค่าเงินบาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2527 ถึง 14.8% จาก 23 บาท เป็น 27 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • สมศรี ฮุนตระกูล. ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล, หนังสือที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาลาปัณณรสภาค วัดเบญจมบพิตร. กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2536. 336 หน้า.
ก่อนหน้า สมหมาย ฮุนตระกูล ถัดไป
บุญมา วงศ์สวรรค์ 2leftarrow.png 40x40px
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.34)
(27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518)
2rightarrow.png เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 2leftarrow.png 40x40px
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.41)
(11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2523)
2rightarrow.png อำนวย วีรวรรณ
อำนวย วีรวรรณ 2leftarrow.png 40x40px
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.42, ครม.43)
(11 มีนาคม พ.ศ. 2524 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529)
2rightarrow.png สุธี สิงห์เสน่ห์