พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศรีเสนา สมบัติศิริ
ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม.
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
21 มีนาคม 2501 - 6 กรกฎาคม 2525
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
2 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2489
นายกรัฐมนตรี พันตรี ควง อภัยวงศ์
ก่อนหน้า ทวี บุณยเกตุ
ถัดไป พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
2 สิงหาคม 2487 - 31 สิงหาคม 2488
นายกรัฐมนตรี พันตรี ควง อภัยวงศ์
ก่อนหน้า ดิเรก ชัยนาม
ถัดไป ทวี บุณยเกตุ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
1 สิงหาคม 2475 - 31 สิงหาคม 2478
ก่อนหน้า พระยาราชนกูลวิบูลภักดี (รื่น ศยามานนท์)
ถัดไป พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต๋า บุนนาค)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เสียชีวิต 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2525
บุตร พินิจ สมบัติศิริ
ศรีเสนา สมบัติศิริ

ศรีเสนา สมบัติศิริ หรือ มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีเสนา (? — 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2525) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตไทยคนแรกประจำประเทศญี่ปุ่น และองคมนตรีไทย[1]


ศรีเสนา สมบัติศิริ มีนามเดิมว่า ฮะ สมบัติศิริ ได้ศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ก่อนที่จะเป็นคนไทยกลุ่มแรกๆ ที่ไปศึกษาด้านการปกครอง ที่ London School of Economics ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2457 [2] แล้วกลับมารับราชการในกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนแรก ระหว่าง พ.ศ. 2475 - 2478 (ก่อน พ.ศ. 2475 เรียกว่าตำแหน่ง ปลัดทูลฉลอง)[3] เคยเป็นอัครราชทูตในหลายประเทศ และเป็นเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2484 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 [4]

ศรีเสนา สมบัติศิริ เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ เมื่อ พ.ศ. 2487[5][6] รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. 2489 [7]

ศรีเสนา สมบัติศิริ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2501 ดำรงตำแหน่งจนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 [8]

ศรีเสนา สมบัติศิริ มีบุตรชายคือพินิจ สมบัติศิริ สมรสกับนางสาวเลอศักดิ์ เศรษฐบุตร (ท่านผู้หญิง เลอศักดิ์ สมบัติศิริ) บุตรสาวบุญธรรมของพระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) และคุณหญิงสิน [9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี
 2. London School of Economics
 3. [http://webcmoi.moi.go.th:7778/portal/page?_pageid=33,76197,33_76214:33_76224&_dad=portal&_schema=PORTAL ปลัดทูลฉลองและปลัดกระทรวงมหาดไทยในอดีต ][ลิงก์เสีย]
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งอัครราชทูตสยาม
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๒ ราย)
 6. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ ๑๑ ๑ สิงหาคม ๒๔๘๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๔๘๘". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-02-14. สืบค้นเมื่อ 2007-11-02.
 7. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ ๑๔, ๓๑ มกราคม ๒๔๘๙ - ๒๔ มีนาคม ๒๔๘๙". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2007-11-02.
 8. จีรวัฒน์ ครองแก้ว. องคมนตรี ศักดิ์ศรีแผ่นดิน. กรุงเทพ : มูลนิธิทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ, พ.ศ. 2550. 269 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 978-974-7362-09-1
 9. หม่อมราชวงศ์มาลินี จักรพันธุ์. ต้นกำเนิดที่เกิดเหตุ... เจ้าชายดาราทอง. กรุงเทพฯ : มติชน, 2546. 376 หน้า. ISBN 974-322-980-9
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๔๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘, ๔ มกราคม ๒๕๐๖
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๗, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๒
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตต์ภายใน, เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๙๕๑, ๒๓ มิถุนายน ๒๔๘๔
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ อ.ป.ร., เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๖๕ ง หน้า ๒๖๗๑, ๖ ตุลาคม ๒๔๘๕
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๓๓ ง หน้า ๑๖๒๔, ๑๒ เมษายน ๒๕๐๙
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๗๗ ตอนที่ ๒๒ ง หน้า ๙๓๗, ๒๒ มีนาคม ๒๕๐๓