บรรจบ บุนนาค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บรรจบ บุนนาค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 30 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด10 ธันวาคม พ.ศ. 2468 (98 ปี)
ประเทศสยาม
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสคุณหญิงอรนุช บุนนาค

พลเอก บรรจบ บุนนาค (เกิด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2468) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน[1] และอดีตเสนาธิการทหารบก[2]

ประวัติ[แก้]

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

พล.อ. บรรจบ บุนนาค เป็นบุตรมหาเสวกโท พระยาศรีธรรมศกราช (ปิ๋ว บุนนาค) และคุณหญิงเจียน (สกุลเดิม อัตจุตพันธ์)[3] พล.อ. บรรจบ บุนนาค สมรสกับคุณหญิงอรนุช[4] ธิดาพระยามานิตย์กุลพัทธ์ (มานิตย์ มานิตยกูล) มีบุตรชาย 2 คน ได้แก่

 • พ.ต. เอก บุนนาค
 • นายบรรสาน บุนนาค, อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหภาพเมียนมาร์ และเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น (เสียชีวิตแล้ว)

หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว เอกอัครราชทูตบรรสารได้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองในรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

การศึกษา[แก้]

สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต, โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง, โรงเรียนทหารช่างสหรัฐอเมริกาวอชิงตัน ดี.ซี., โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 37, วิทยาลัยเสนาธิการทหารบก ณ รัฐแคนซัส, วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 11 และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 22

พล.อ. บรรจบ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นเดียวกับพล.อ. เทียนชัย สิริสัมพันธ์, พล.อ. หาญ ลีนานนท์ และพล.อ. อาทิตย์ กำลังเอก[5]

การทำงาน[แก้]

ราชการทหาร[แก้]

พล.อ. บรรจบ บุนนาค เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง เมื่อ พ.ศ. 2492 ดำรงตำแหน่งดังนี้

 • ผู้บังคับหมวดกองพันทหารช่างที่ 2
 • อาจารย์โรงเรียนทหารช่าง
 • รองผู้บังคับการ กองพันทหารช่างที่ 6
 • ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
 • นายทหารคนสนิทรองผู้บัญชาการทหารบก
 • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 • เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9
 • ปลัดบัญชีทหารบก
 • รองเสนาธิการทหารบก
 • เสนาธิการทหารบก และเสนาธิการทหาร

ต่อมา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2535

ราชการพิเศษ[แก้]

พล.อ. บรรจบ บุนนาค ได้ตำแหน่งราชการทหารพิเศษ ได้แก่

 • ราชองครักษ์เวร
 • ราชองครักษ์พิเศษ
 • เสนาธิการกองกำลังทหารไทยในสาธารณรัฐเวียดนาม ผลัดที่ 4
 • เสนาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
 • ประธานคณะเสนาธิการ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 • กรรมการสภาทหารผ่านศึก
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

นอกจากนี้ พล.อ. บรรจบ บุนนาค ยังได้ดำรงตำแหน่งพิเศษ อาทิ สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

นายทหารพิเศษ[แก้]

พล.อ. บรรจบ บุนนาค ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษ ดังนี้

ยศทหาร[แก้]

พล.อ. บรรจบ บุนนาค ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นพลเอก เมื่อ พ.ศ. 2526, ได้รับอัตราจอมพล เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 และได้รับพระราชทานยศพลเรือเอก และ พลอากาศเอก เมื่อ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2535

สถานที่[แก้]

 • อาคารพลเอกบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พลเอก บรรจบ บุนนาค ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

 •  เวียดนามใต้ :
  • พ.ศ. ไม่ปรากฏ - เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติเวียดนาม ชั้นเบญจมาภรณ์
 •  เกาหลีใต้ :
  • พ.ศ. ไม่ปรากฏ - เครื่องอิสริยาภรณ์เหรียญสดุดีการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ชั้นที่ 2
 •  มาเลเซีย :
  • พ.ศ. ไม่ปรากฏ - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดาร์จาห์ เกปาละวานัน อังกะตัน เตนเตรา ชั้นที่ 5

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)เล่ม 109 ตอนที่ 69 วันที่ 14 มิถุนายน 2535
 2. "ชมรมสายสกุลบุนนาค". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-23. สืบค้นเมื่อ 2011-08-20.
 3. "สกุลบุนนาค" โดยชมรมสายสกุลบุนนาค โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช พฤศจิกายน 2542 ISBN 974-08-5189-4
 4. "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิง อรนุช บุนนาค". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-07-16. สืบค้นเมื่อ 2021-01-20.
 5. พล.อ.เทียนชัย วิถีพรรคป่าหวาย สายป๋าเปรม
 6. ภาพข่าว เก็บถาวร 2019-10-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนจาก ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๕๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, พฤษภาคม ๒๕๓๖
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๒
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับประดับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๘๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑๕, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๖๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๗
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๘, ๑๓ มกราคม ๒๕๒๖
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2021-07-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๕ ตอนที่ ๑๐๙ ง หน้า ๓๑๙๓, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๑

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]