บรรจบ บุนนาค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พลเอก
บรรจบ บุนนาค
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 30 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2468 (95 ปี)
ประเทศไทย
คู่สมรส คุณหญิงอรนุช บุนนาค
ศาสนา พุทธ

พลเอก บรรจบ บุนนาค (เกิด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2468 - ปัจจุบัน) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (14 มิถุนายน 2535 - 30 กันยายน 2535) ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน[1] และ อดีตเสนาธิการทหารบก [2]

ประวัติ[แก้]

พลเอก บรรจบ บุนนาค เป็นบุตรมหาเสวกโท พระยาศรีธรรมศกราช (ปิ๋ว บุนนาค) และ คุณหญิง เจียน (สกุลเดิม อัตจุตพันธ์)[3] เกิด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2468 พลเอกบรรจบ บุนนาค สมรสกับคุณหญิงอรนุช[4] ธิดาพระยามานิตย์กุลพัทธ์ (มานิตย์ มานิตยกูล) มีบุตรชาย 2 คน ได้แก่ พันตรีเอก และ บรรสาน บุนนาค ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

การศึกษา[แก้]

สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย,โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนทหารช่างกรมการทหารช่าง โรงเรียนทหารช่างสหรัฐอเมริกา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 37 โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 11 และ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 22

พลเอก บรรจบ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นเดียวกับพลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ พลเอก หาญ ลีนานนท์ พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก[5]

ตำแหน่งราชการทหาร[แก้]

พลเอก บรรจบ บุนนาค เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง เมื่อ พ.ศ. 2492, ตำแหน่งผู้บังคับหมวดกองพันทหารช่างที่ 2, อาจารย์โรงเรียนทหารช่าง, รองผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 6, ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์,นายทหารคนสนิทรองผู้บัญชาการทหารบก, ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์, เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9, ปลัดบัญชีทหารบก, รองเสนาธิการทหารบก, เสนาธิการทหารบก และเสนาธิการทหาร ต่อมา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 (14 มิถุนายน - 30 กันยายน 2535)

ตำแหน่งราชการพิเศษ[แก้]

พลเอก บรรจบ บุนนาค ได้ตำแหน่งราชการทหารพิเศษ ได้แก่ ราชองครักษ์เวร ,ราชองครักษ์พิเศษ ,เสนาธิการกองกำลังทหารไทยใน สาธารณรัฐเวียดนาม ผลัดที่ 4,เสนาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ,ประธานคณะเสนาธิการ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ,กรรมการสภาทหารผ่านศึก และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

นอกจากนี้ พลเอก บรรจบ บุนนาค ยังได้ดำรงตำแหน่งพิเศษ อาทิ สมาชิกวุฒิสภา,สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

นายทหารพิเศษ[แก้]

พลเอก บรรจบ บุนนาค ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษ ดังนี้

 • กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
 • กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
 • กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
 • กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
 • กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
 • กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน
 • กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • กองพันอากาศโยธินที่ 1 รักษาพระองค์

ยศทหาร[แก้]

พลเอก บรรจบ บุนนาค ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นพลเอก เมื่อ พ.ศ. 2526,ได้รับอัตราจอมพล เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 และ ได้รับพระราชทานยศพลเรือเอก และ พลอากาศเอก เมื่อ 20 สิงหาคม 2535

สถานที่[แก้]

 • อาคารพลเอกบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พลเอก บรรจบ บุนนาค ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)เล่ม 109 ตอนที่ 69 วันที่ 14 มิถุนายน 2535
 2. ชมรมสายสกุลบุนนาค
 3. "สกุลบุนนาค" โดยชมรมสายสกุลบุนนาค โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช พฤศจิกายน 2542 ISBN 974-08-5189-4
 4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิง อรนุช บุนนาค
 5. พล.อ.เทียนชัย วิถีพรรคป่าหวาย สายป๋าเปรม
 6. ภาพข่าวจาก ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 110 ตอนที่ 57 วันที่ 3 พฤษภาคม 2536

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]