สุธี มากบุญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สุธี มากบุญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ประชา ประสพดี
วิสาร เตชะธีราวัฒน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 (68 ปี)
จังหวัดนครสวรรค์
คู่สมรส ต้องฤดี มากบุญ

สุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

สุธี มากบุญ เกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 ที่อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรของนายโชติ กับนางกิมลี้ มากบุญ จบการศึกษาชั้นประถมจากโรงเรียนโชติระวี จังหวัดนครสวรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 27 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 26 และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 44

สุธี มากบุญ สมรสกับนางต้องฤดี มากบุญ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

การทำงาน[แก้]

สุธี มากบุญ เข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งปลัดอำเภอตรี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เมื่อปี พ.ศ. 2517 ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ จากนั้นจึงได้โอนกลับไปสังกัดกรมการปกครองอีกครั้ง และได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดอำเภอเชียงคำ เป็นจ่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นนายอำเภอครั้งแรกที่อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2531 กระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2539 และเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด (สกลนคร ลพบุรี นครสวรรค์ มุกดาหาร) และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในปี พ.ศ. 2545 เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2548 ต่อมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[1]

รางวัลและเกียรติยศ[แก้]

สุธี มากบุญ ได้รับพระราชทานยศนายกองเอก เป็น นายกองเอก สุธี มากบุญ เมื่อ พ.ศ. 2540 [2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]