สุธี สิงห์เสน่ห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นายสุธี สิงห์เสน่ห์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
14 เมษายน พ.ศ. 2535 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(0 ปี 56 วัน)
นายกรัฐมนตรี พลเอก สุจินดา คราประยูร
ถัดไป พนัส สิมะเสถียร
ดำรงตำแหน่ง
6 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
(1 ปี 16 วัน)
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ก่อนหน้า บรรหาร ศิลปอาชา
ดำรงตำแหน่ง
11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531
(1 ปี 363 วัน)
นายกรัฐมนตรี เปรม ติณสูลานนท์
ก่อนหน้า อำนวย วีรวรรณ
ถัดไป ประมวล สภาวสุ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2471
เสียชีวิต 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556 (85 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงพยอม สิงห์เสน่ห์
ศาสนา คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
ลายมือชื่อ

ศาตราจารย์ ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์ (22 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และอดีตกรรมการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ประวัติ[แก้]

สุธี สิงห์เสน่ห์ เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาบัญชี (มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา) และประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการบัญชี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) อีกทั้งผ่านการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 11)

ดร.สุธี ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556 สิริอายุ 85 ปี โดยจัดพิธีมิสซาศพ ณ วัดพระมหาไถ่ ซอนร่วมฤดี และทำพิธีฝังที่สุสานศานติคาม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม[1]

การทำงาน[แก้]

สุธี สิงห์เสน่ห์ เคยรับราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2509 - 2519 และเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ในระหว่างปี พ.ศ. 2519 - 2526

ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในปี พ.ศ. 2525 แทนนายไพจิตร เอื้อทวีกุล (ครม.42) และได้รับแต่งตั้งอีกในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 43 กระทั่งในปี พ.ศ. 2529 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

สุธี สิงห์เสน่ห์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกครั้ง ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน[2] ในปี พ.ศ. 2534 และอีกสมัยในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร จนถึงช่วงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

หลังจากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ปิดฉากชีวิตขุนคลัง 3 สมัย"สุธี สิงห์เสน่ห์"". โพสต์ทูเดย์. 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2561.
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)เล่ม 108 ตอนที่ 45 วันที่ 6 มีนาคม 2534
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐)
ก่อนหน้า สุธี สิงห์เสน่ห์ ถัดไป
บรรหาร ศิลปอาชา 2leftarrow.png Seal of the Ministry of Finance (Thailand).png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.47, ครม.48)
(6 มีนาคม พ.ศ. 2534 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535)
2rightarrow.png พนัส สิมะเสถียร
สมหมาย ฮุนตระกูล 2leftarrow.png Seal of the Ministry of Finance (Thailand).png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.44)
(11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531)
2rightarrow.png ประมวล สภาวสุ