รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png
ตรากระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วาระ4 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1)
Munee maha.jpg พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ 10 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
2 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png พลเรือตรีผัน นาวาวิจิต 11 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
3 สพรั่ง เทพหัสดิน.jpg นายสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
4 หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 13 19 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
5
(1)
หลวงศุภชลาศัย.jpg นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 14 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
6 หลวงนฤเบศร์มานิต.jpg นายสงวน จูฑะเตมีย์ 15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
7
(1-3)
Thong in 01.jpg นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ 16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
17 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
18 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
5
(2-3)
หลวงศุภชลาศัย.jpg นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 19 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
20 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
8 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png พันเอก หม่อมสนิทวงศ์เสนี 21 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
9
(1-4)
Sukit n.jpg นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ 22 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
24 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 12 มิถุนายน พ.ศ. 2495
1
(2)
Munee maha.jpg พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ 25 12 มิถุนายน พ.ศ. 2495 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496
10 บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา.jpg พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 25 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
11
(1)
ประมาณ อดิเรกสาร.jpg พลตรีประมาณ อดิเรกสาร 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
12 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png พลเอก หลวงสวัสดิ์กลยุทธ (สวัสดิ์ ไกรฤกษ์) 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
13 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png พลตรี กฤช ปุณณกันต์ 28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
14 บุณย์ เจริญไชย.jpg นายบุณย์ เจริญไชย 29 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
30 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 21 สิงหาคม พ.ศ. 2507
1
(3)
Munee maha.jpg พลอากาศโทมุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ 30 22 สิงหาคม พ.ศ. 2507 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
15 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png พลโท พงษ์ ปุณณกันต์ 31 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สภาบริหารคณะปฏิวัติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
16 Krit Siwara.jpg พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
17 นายโอสถ โกศิน 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
18 อรุณ สรเทศน์.jpg นายอรุณ สรเทศน์ 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
19 นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์.jpg นายนิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ 35 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
20 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png นายสุรินทร์ เทพกาญจนา 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
21
(1)
Chatchai.jpg พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ 37 20 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
22 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png พลอากาศโท เพิ่ม ลิมปสวัสดิ์ 39 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
23 Pp04.jpg นายเกษม จาติกวณิช 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
24 ประสิทธิ์ ณรงค์เดช.jpg นายประสิทธิ์ ณรงค์เดช 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
25 ประสงค์ คุณะดิลก.jpg พลอากาศเอก ประสงค์ คุณะดิลก 41 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
21
(2)
Chatchai.jpg พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ 42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
26 อบ วสุรัตน์.jpg นายอบ วสุรัตน์ 43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 19 กันยายน พ.ศ. 2528
27 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 43 19 กันยายน พ.ศ. 2528 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
28
(1)
ประมวล สภาวสุ.jpg นายประมวล สภาวสุ 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
29 บรรหาร ศิลปอาชา1.jpg นายบรรหาร ศิลปอาชา 45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 มกราคม พ.ศ. 2533
11
(2)
ประมาณ อดิเรกสาร.jpg พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 45 9 มกราคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
28
(2)
ประมวล สภาวสุ.jpg นายประมวล สภาวสุ 46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
30
(1)
Sippanondha-72.jpg นายสิปปนนท์ เกตุทัต 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
31 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
30
(2)
Sippanondha-72.jpg นายสิปปนนท์ เกตุทัต 49 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
32 สนั่น ขจรประศาสน์.gif พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 13 ธันวาคม พ.ศ. 2537
33 นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 50 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
34 Chaiwat Sinsuwong.jpg นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ 51 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539
35
(1)
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์.jpg นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 51 27 กันยายน พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
36 นายกร ทัพพะรังสี 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
37
(1)
ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541
38 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 53 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
39
(1)
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
37
(2)
ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
40 นายพินิจ จารุสมบัติ 54 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547
41 นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 54 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
42 นายวัฒนา เมืองสุข 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
39
(2)
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 55 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
35
(2)
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์.jpg นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 55 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
43 Suwit Khunkitti.jpg นายสุวิทย์ คุณกิตติ 56 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
44 นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ 57 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
45 พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
46 Chanchai.jpg นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
47 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการล - Flickr - Abhisit Vejjajiva (12).jpg นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ 59 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
48 Wannarat c.png นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
49 พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์.jpg หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ 60 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
50 ประเสริฐ บุญชัยสุข.jpg นายประเสริฐ บุญชัยสุข 60 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
51 จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เมื่อปี 2013.jpg จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
52 อรรชกา สีบุญเรือง เมื่อปี 2013.jpg อรรชกา สีบุญเรือง 61 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
53 อุตตม สาวนายน 61 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 29 มกราคม พ.ศ. 2562
39
(3)
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อยู่ในวาระ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]