พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล
(ชิต สุนทรวร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
นายกรัฐมนตรีพระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
ก่อนหน้าตนเอง
(ในฐานะเสนาบดี)
ถัดไปพระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์)
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
29 มิถุนายน – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก่อนหน้าสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ถัดไปตนเอง
(ในฐานะรัฐมนตรี)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด11 มกราคม พ.ศ. 2428
เสียชีวิต2 กรกฎาคม พ.ศ. 2476[1]
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสคุณหญิงเลื่อน จ่าแสนยบดี
บุตรพิพิธ เศรษฐบุตร

มหาอำมาตย์ตรี พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 สมัย

ครอบครัว[แก้]

พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร) สมรสกับคุณหญิงเลื่อน จ่าแสนยบดี มีธิดาคือพิพิธ เศรษฐบุตร สมรสกับจิ๊ด เศรษฐบุตร[2] — 19 มกราคม 2538[2]

การทำงาน[แก้]

พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร) ได้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ยศ[แก้]

ยศเสือป่า[แก้]

 • 28 กันยายน 2454 – นายหมู่ตรี[3]
 • – นายหมู่โท
 • 6 ธันวาคม 2455 – นายหมู่เอก[4]
 • 29 กันยายน 2458 – นายหมู่ใหญ่[5]
 • 9 กันยายน 2459 – นายหมวดโท[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งสยามและต่างประเทศ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สยาม[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพพระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรณธนากร, พิมพ์ครั้งที่ 1;พ.ศ. 2476, 285 หน้า
 2. 2.0 2.1 จิ๊ด เศรษฐบุตร (กรกฎาคม 2554). ดาราพร ถิระวัฒน์ (บ.ก.). หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้. กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. p. 6. ISBN 9789744665577.
 3. พระราชทานสัญญาบัตรกองเสือป่า
 4. พระราชทานสัญญาบัตรเสือป่า
 5. พระราชทานยศเสือป่า
 6. พระราชทานยศเสือป่า
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ, เล่ม ๔๗ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๐๓๐, ๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๔๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๔๐๖, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๑
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า, เล่ม ๓๙ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๓๔๗, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๔๔ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๖๒๕, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๐
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปพระราชทาน, เล่ม ๔๓ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๔๖๕, ๒ พฤษภาคม ๒๔๖๙
 12. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๔๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๔๑๐, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๑
 13. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๔๖ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๘๑๒, ๑๖ มิถุนายน ๒๔๗๒