จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา (6 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย[1] นักการปกครอง และนักเขียน

ประวัติ[แก้]

จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2462 ในตระกูลของเทพหัสดิน ได้รับการศึกษาเบื้องต้นเข้าเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในปี พ.ศ. 2471 มีเลขประจำตัวนักเรียน ท.ศ. 3640 นับเป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ (DSA รุ่น 2478) และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบ และเข้ารับการศึกษาในชั้นปริญญาตรีที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อักษรศาสตร์บัณฑิต และเข้าศึกษาขั้นปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการศึกษาโหราศาสตร์สากลเพิ่มเติม จนจบได้ประกาศนียบัตรชั้นสูงโหราศาสตร์ยูเรเนียนระบบฮัมบวร์ค

การทำงาน[แก้]

นายจำนง เริ่มต้นอาชีพเป็นครูโดยเริ่มรับราชการในช่วงเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นได้โอนย้ายไปเป็นปลัดอำเภอ ในปี พ.ศ. 2487 ในช่วงที่เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา และเติบโตในหน้าที่การงานเป็นนายอำเภอ และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดลำพูน ( 1 ตุลาคม พ.ศ. 2509 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2510) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (15 ตุลาคม 2510 - 30 กันยายน พ.ศ. 2514) จังหวัดราชบุรี (1 ตุลาคม 2514 - 30 กันยายน 2518) ฯลฯ จนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ต่อมาได้เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีคณะที่ 40 ในสมัยรัฐบาลของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2520 - 21 ธันวาคม 2521

งานเขียน[แก้]

นายจำนง มีผลงานในด้านการเป็นนักเขียนที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของนักการปกครอง อาทิ สามสิบสองปีชีวิตนักปกครอง เป็นหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำกว่า 10 ครั้ง หนังสืออีกหลายเล่ม ได้แก่ อำนาจอยู่หนใด , อยากมีความสุข ,คนเราควรฝัน ,มหัศจรรย์ชีวิตลิขิตเองได้--หนังสือธรรมะดีๆเล่มหนึ่ง ทั้งรักทั้งกลัว และยังเป็นนักเขียนบทความในกับนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๓๑ มกราคม ๒๕๒๒
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๙, ๖ มกราคม ๒๕๒๐
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๙๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๔
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๙๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๙, ๓ ตุลาคม ๒๕๐๗
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๑๒๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙๕๔, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๐

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • ทะเบียนประวัติของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ หนังสือ 108 ปีโรงเรียนเทพศิรินทร์
  • เครือญาติสกุล เทพหัสดิน ณ อยุธยา , พิมพ์ครั้งที่ 6, 2545.