จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
จุรินทร์ในปี 2552
รองนายกรัฐมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
15 มกราคม พ.ศ. 2553 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้า วิทยา แก้วภราดัย
ถัดไป วิทยา บุรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 15 มกราคม พ.ศ. 2553
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้า ศรีเมือง เจริญศิริ
ถัดไป ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ก่อนหน้า อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 มีนาคม พ.ศ. 2499 (65 ปี)
จังหวัดพังงา ประเทศไทย
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ (2529 - ปัจจุบัน)
คู่สมรส อรอนงค์ ลักษณวิศิษฏ์
ลายมือชื่อ

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (เกิด 15 มีนาคม พ.ศ. 2499) เป็นนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) ประธานกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกระทรวงพาณิชย์ และรองประธานคนที่ 2 ในคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[1] และเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่ 8 อดีตเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 11 สมัย (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา 6 สมัย และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ 5 สมัย)

ประวัติ[แก้]

นายจุรินทร์ เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยรัฐบาลชวน 1 และ ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลชวน 2 นอกจากนี้เคยดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล และ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (2 สมัย)

ด้านการทำงานในสภาผู้แทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2529 นายจุรินทร์ ได้รับเลือกเป็น ส.ส.ดาวรุ่ง (ส.ส. ใหม่ดีเด่น) โดยสื่อมวลชนสายรัฐสภา และได้รับการโหวตจาก สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เป็นคณะกรรมาธิการดีเด่น จากบทบาทใน คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร กรณีดำเนินการทวงคืน ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ จากสหรัฐอเมริกา จนเป็นผลสำเร็จ

ตั้งแต่การเลือกตั้งปี พ.ศ. 2544 นายจุรินทร์ได้ย้ายไปลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ โดยให้ นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฎ์ น้องชายลงสมัคร ส.ส.เขต แทน และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 นายจุรินทร์ ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 8 ในลำดับที่ 4 และได้รับการเลือกตั้ง

ภายหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และมีการจัดตั้งรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวได้ประกาศจัดตั้ง รัฐบาลเงา หรือ ครม.เงา ขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และ นายจุรินทร์ ได้รับเลือกจากที่ประชุมพรรค ให้ทำหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเงา

การศึกษา[แก้]

จุรินทร์เกิดที่จังหวัดพังงา เริ่มศึกษาในระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา จังหวัดพังงา (สอบได้ที่ 1 ของจังหวัด) ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำเร็จปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ (สิงห์แดง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการวางแผน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การทำงาน[แก้]

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[แก้]

นายจุรินทร์ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 59 ของไทย [4] ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสำนักเอแบคโพล เกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลในรอบ 1 ปี พบว่าผลงานด้านการศึกษา คือ การเรียนฟรี 15 ปี มีคะแนนอยู่ในอันดับที่ 3 (7.28 คะแนน) นับได้ว่าเป็นผลงานที่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจของรัฐบาล [5]

จากกรณีการลาออกจากตำแหน่งของนายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ มีมติให้นายจุรินทร์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทน [6] ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในปี พ.ศ. 2553 ยังพบว่านายจุรินทร์ ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเป็นลำดับที่ 1 ของรัฐมนตรีในรัฐบาลดังกล่าว โดยได้รับคะแนน 6.02 จากคะแนนเต็ม 10[7]

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 2[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2562 นายจุรินทร์ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 62 ของไทย [8] และยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีในในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 62 ของไทย[9]

รางวัลเกียรติยศ[แก้]

 • ปี 2529 ได้รับเลือกเป็น ส.ส.ดาวรุ่ง (ส.ส. ใหม่ดีเด่น) โดยสื่อมวลชนสายรัฐสภา
 • ปี 2530 ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมาธิการดีเด่น โดย สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จากบทบาทใน คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร กรณีทวงคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ จากสหรัฐอเมริกา
 • ปี 2533 ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี ของการสถาปนาสถาบัน
 • ปี 2534 ได้รับเลือกตั้งเป็นศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2537 นักศึกษาเก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี การสถาปนาสถาบัน
 • ปี 2542 ได้รับอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด จาก “คณะกรรมการโอลิมปิคสากล”
 • ปี 2545 ศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (เนื่องในโอกาสโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ครบรอบ 120 ปี)
 • ปี 2554 ได้รับรางวัล “World No Tobacco Day Awards” จากองค์การอนามัยโลก ( WHO )
ไฟล์:2001.jpg
ปกหนังสือ อู๊ดด้าจับปากกาพาเที่ยว

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

นายจุรินทร์ เมื่อสมัยยังเป็นนักศึกษาได้เป็นนักเขียน การ์ตูนการเมือง ใช้นามปากกาว่า "อู๊ดด้า" จึงเป็นฉายาที่มักจะเรียกจนติดปากมาจนทุกวันนี้ สถานภาพสมรสกับนางอรอนงค์ ลักษณวิศิษฏ์ มีบุตรี 2 คน

1. นางสาวกันต์กวี ลักษณวิศิษฏ์

2. นางสาวอรจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ยังเป็นนักเขียน มีผลงานหนังสือแนวท่องเที่ยว ในเครือสำนักพิมพ์มติชน ชื่อ "อู๊ดด้าจับปากกาพาเที่ยว" และเคยเป็นผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์มติชน อีกด้วย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดตระกูลต่างๆ[10] ดังนี้

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)
 3. ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
 5. เอแบคโพลล์: ผลงานรัฐบาลในรอบ 1 ปี การยุบพรรคประชาธิปัตย์ และกรณีปฏิทินนู้ดในทรรศนะของประชาชน
 6. มติประชาธิปัตย์ โยก"จุรินทร์" คุม สธ. "ชินวรณ์" ไป ก.ศึกษาฯ
 7. เอแบคโพลล์เผย 5 รมต.โลกลืม" นริศรา -ชัยวุฒิ - พรรณสิริ - ศุภชัย -ไชยยศ "
 8. ""จุรินทร์"เข้าทำงานก.พาณิชย์พรุ่งนี้(17 กรกฎาคม 2019)". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2019-07-17. สืบค้นเมื่อ 2019-09-14.
 9. จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์(เว็บไซต์รัฐบาลไทย)
 10. "นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์". รัฐบาลไทย. สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564. Check date values in: |accessdate= (help)
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๔, ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ถัดไป
นายศรีเมือง เจริญศิริ 2leftarrow.png Emblem of Ministry of Education.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ครม. 59)
(20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 18 มกราคม พ.ศ. 2553)
2rightarrow.png นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
นายวิทยา แก้วภราดัย 2leftarrow.png รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ครม. 59)
(18 มกราคม พ.ศ. 2553 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554)
2rightarrow.png นายวิทยา บุรณศิริ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 2leftarrow.png Democrat TH Logo.svg
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
(15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังดำรงตำแหน่งอยู่