อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย
ดำรงตำแหน่ง
6 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน
ก่อนหน้า นายวีรวร สิทธิธรรม
นายเด่น โต๊ะมีนา
ถัดไป นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
นายจรูญ งามพิเชษฐ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
9 ธันวาคม พ.ศ. 2538 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ก่อนหน้า ศ.นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
ถัดไป ศ.นพ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 (85 ปี)
ประเทศไทย
คู่สมรส ศ.พญ.สดใส เวชชาชีวะ
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายกราชบัณฑิตยสถาน และ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและระบบสมองของไทย บิดาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายกรัฐมนตรี คนที่ 27 ของประเทศไทย

ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 เป็นบุตรคนที่ 7 ในจำนวน 10 คนของนายโฆสิต และนางสุเพี้ยน เวชชาชีวะ น้องชายของพระบำราศนราดูร (หลง เวชชาชีวะ) อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีพี่ชายคือนายนิสสัย เวชชาชีวะ อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศและเป็นเป็นบิดาของนายสุรนันท์ เวชชาชีวะ นักการเมืองพรรคไทยรักไทย และเป็นพี่ชายของนายวิทยา เวชชาชีวะ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา

ระหว่างเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.อรรถสิทธิ์ เป็นผู้ริเริ่มโครงการศูนย์วินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (AIMC) เป็นโครงการนำร่องของการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ มีระบบบริหารจัดการแบบพิเศษ โดยมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประวัติ[แก้]

ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมรสกับ ศ.พญ.สดใส เวชชาชีวะ มีบุตร-ธิดา 3 คน ได้แก่

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • ศิษย์เก่า โรงเรียนอัสสัมชัญ รหัสประจำตัว AC 14825
 • มัธยมศึกษา วิทยาลัยอีตัน ประเทศอังกฤษ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยลอนดอน) ประเทศอังกฤษ
 • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ (Hon DSc [Med])
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • FRCP, FRCP (T), FRACP, FACP, Hon FRCPGlasg (พ.ศ. 2510-2538)

สาขาที่เชี่ยวชาญ[แก้]

ชำนาญด้านประสาทวิทยา โดยแบ่งเป็นสาขาต่างๆ กล่าวคือ Demyelinating diseases โดยเฉพาะ multiple sclerosis, Myasthenia gravis, Periodic paralysis, Neurosyphilis

ประวัติการทำงาน[แก้]

หน้าที่การงานในปัจจุบัน[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)เล่ม 108 ตอนที่ 45 วันที่ 6 มีนาคม 2534
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จำนวน ๓,๐๘๒ ราย) เล่ม ๑๐๘ ตอน ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ หน้า ๑
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (๕ ธันวาคม ๒๕๓๐) เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ หน้า ๑
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีวันฉัตรมงคล จำนวน ๘๒ ราย, เล่ม ๑๒๑, ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๑
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ประจำปี ๒๕๔๐ นายชัยอนันต์ สมุทวณิช สาขาสังคมศาสตร์ นายประยูร กาญจนดุล สาขานิติศาสตร์ และนายอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ สาขาแพทยศาสตร์), เล่ม ๑๑๕, ตอน ๑๘ข, ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๖

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]