ประยูร จินดาศิลป์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประยูร จินดาศิลป์
ม.ว.ม., ป.ช.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 – 15 มกราคม พ.ศ. 2529
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 มกราคม พ.ศ. 2469
เสียชีวิต 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (86 ปี)
จังหวัดเชียงใหม่
พรรคการเมือง กิจสังคม

นายประยูร จินดาศิลป์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตเหรัญญิกพรรคกิจสังคม

ประวัติ[แก้]

ประยูร จินดาศิลป์ เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2469 เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 6 รุ่นเดียวกับเชาวน์ ณศีลวันต์ ณัฐ ภมรประวัติ เติมศักดิ์ กฤษณามระ ประกายเพชร อินทุโสภณ ปรีดา พัฒนถาบุตร สวัสดิ์ โชติพานิช อนันต์ กรุแก้ว[1] และระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 7[2]

ประยูร จินดาศิลป์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 อายุ 86 ปี[3]

การทำงาน[แก้]

ประยูร จินดาศิลป์ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนพลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2519[4][5] ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526[6] จนกระทั่งได้ลาออกจากตำแหน่งพร้อมกับนายโกศล ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2529[7]

ประยูร จินดาศิลป์ เคยร่วมงานการเมืองกับพรรคกิจสังคม และรับตำแหน่งเป็นเหรัญญิกพรรค[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. รายนามนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น 6 จำนวน 59 คน
  2. นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2529
  3. http://www.nyghome.info/nyg/NYG/photo_for_nyg_tree/110_Prayoon_26Feb2012/index-PY.htm
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (แทนตำแหน่งที่ว่าง ๑. นางแร่ม พรหมโมบล บุณยประสพ ๒. ร้อยตำรวจโท ชาญ มนูธรรม ๓. พันเอก ประกอบ ประยูรโภคราช ๔. พลอากาศเอก บัว ศิริทรัพย์ ๕. นายสวัสดิ์ คชเสนี ๖. นายพงษ์ สารสิน ๗. นายเกษม ศิริสัมพันธ์ ๘. นายประยูร จินดาศิลป์ ๙. นายสุเทพ อัตถากร ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๙ เป็นปีที่ ๓๑)
  5. รายชื่อสมาชิกวุฒิสภาชุดที่ ๔
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
  7. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี (นายโกศล ไกรฤกษ์ นายประยูร จินดาศิลป์ นายผัน บุญชิต นายโอภาส พลศิลป ลาออก นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และตั้ง พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถ
  8. https://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/123456789/31645/4/Thaweesakdi_pu_ch6.pdf
  9. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  10. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์