ปิยะสกล สกลสัตยาทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม 2558 – 10 กรกฎาคม 2562
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้ารัชตะ รัชตะนาวิน
ถัดไปอนุทิน ชาญวีรกูล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
9 ธันวาคม 2550 – 8 ธันวาคม 2554
ก่อนหน้าศ.ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ
ถัดไปศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2550
ก่อนหน้าศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา
ถัดไปศ.นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 (75 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสสมสิริ สกลสัตยาทร

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร (9 กรกฎาคม 2491 - ) แพทย์ และ นักวิชาการชาวไทย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการในคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ประะธานคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม[1]ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ[2] ในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ [3] กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น[4]รองประธานกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ [5]กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ [6] นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา[7] เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้ารับตำแหน่งในปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (9 ธันวาคม 2550 - 8 ธันวาคม 2554) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการนำมหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสู่การติดอันดับ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก เป็นคณบดีคนที่ 15 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต่อเนื่อง 2 สมัย (พ.ศ. 2543 - 2550)[ต้องการอ้างอิง] ได้ถวายงานเป็นแพทย์อาสาตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี [ต้องการอ้างอิง] นอกจากนี้ ปิยะสกล ยังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

ปิยะสกล เป็นบุตรของหลวงสกลสัตยาทร และนางประหยัด สกลสัตยาทร สมรสกับ พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด มหาชน มีบุตรธิดาจำนวน 3 คน คือ นายสืบสกล นางสาวสรัลธร และ พญ.ณัฎฐา สกลสัตยาทร ปิยะสกลเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์และอุบัติเหตุ

การศึกษา[แก้]

ประวัติการทำงาน[แก้]

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งบริหาร

ตำแหน่งบริหารในสมาคมและองค์กรต่างๆ

 • พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการมูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช
 • พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ คนที่ 2

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ เขาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ 5 ราย[11] มีผลวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

 1. นายเเพทย์จิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง
 2. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายเเพทย์เสรี ตู้จินดา
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายเเพทย์เฉลิม หาญพานิชย์
 4. นายเเพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
 5. เภสัชกรยงศักดิ์ ตันติปิฎก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

 • พ.ศ. 2556 - รางวัล อิก โนเบล (Ig Nobel) สาขาสาธารณสุข หัวข้อ การรายงานเทคนิคที่ใช้ในการผ่าตัดต่อคืนองคชาติที่ถูกเฉือนขาดในประเทศสยาม และระบุประสบการณ์การรักษาไว้ในรายงานว่าเทคนิคเหล่านั้นใช้ไม่ได้ในกรณีที่องคชาติโดนเป็ดกินไปแล้วบางส่วน [18]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0215.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/272/11.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0160.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/030/1.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/097/T_0050.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0008.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/082/4.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/040/4.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/040/4.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/135/1.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/260/2.PDF
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-10-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๔, ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-10-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๑๘, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[ลิงก์เสีย], เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย “สึนามิ” เก็บถาวร 2022-07-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๒๘๐, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-05-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๓๓๓, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๗
 18. Improbable Research [1]
 • สรนิต ศิลธรรม และคณะ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร 2543-2550 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือความภาคภูมิใจของชาวศิริราช. [กรุงเทพฯ] : แปลนพริ้นติ้ง, 2550.
ก่อนหน้า ปิยะสกล สกลสัตยาทร ถัดไป
รัชตะ รัชตะนาวิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
อนุทิน ชาญวีรกูล