ปิยะสกล สกลสัตยาทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
20 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ก่อนหน้า ศ.นพ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
ถัดไป ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2550
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 (69 ปี)
ประเทศไทย
คู่สมรส พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร (9 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 - ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ[1] ในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น[2] เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์และอุบัติเหตุ นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา[3] เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้ารับตำแหน่งในปีแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (9 ธันวาคม 2550 - 8 ธันวาคม 2554) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการนำมหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสู่การติดอันดับ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก เป็นคณบดีคนที่ 15 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต่อเนื่อง 2 สมัย (พ.ศ. 2543 - 2550)[ต้องการอ้างอิง] ได้ถวายงานเป็นแพทย์อาสาตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี[ต้องการอ้างอิง] นอกจากนี้ ศ.นพ.ปิยะสกล ยังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

ศ.นพ.ปิยะสกล เป็นบุตรของหลวงสกลสัตยาทร และนางประหยัด สกลสัตยาทร สมรสกับ พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด มหาชน มีบุตรธิดาจำนวน 3 คน คือ นายสืบสกล นางสาวสรัลธร และ พญ.ณัฎฐา สกลสัตยาทร

ประวัติ[แก้]

การศึกษา[แก้]

ประวัติการทำงาน[แก้]

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งบริหาร

 • 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556- 4 กุมภาพันธ์ 2559 - นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช[4]
 • 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555- 20 มิถุนายน พ.ศ.2556 - นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร[5]
 • พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน - นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ตำแหน่งบริหารในสมาคมและองค์กรต่างๆ

 • พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการมูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช
 • พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ คนที่ 2

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ เขาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ 5 ราย[6]มีผลวันที่25 กันยายน พ.ศ. 2558

 1. นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง
 2. นายเสรี ตู้จินดา
 3. นายเฉลิม หาญพานิชย์
 4. นายศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
 5. นายยงศักดิ์ ตันติปิฎก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

 • พ.ศ. 2556 - รางวัล อิก โนเบล (Ig Nobel) สาขาสาธารณสุข หัวข้อ การรายงานเทคนิคที่ใช้ในการผ่าตัดต่อคืนองคชาติที่ถูกเฉือนขาดในประเทศสยาม และระบุประสบการณ์การรักษาไว้ในรายงานว่าเทคนิคเหล่านั้นใช้ไม่ได้ในกรณีที่องคชาติโดนเป็ดกินไปแล้วบางส่วน [9]

อ้างอิง[แก้]

 • สรนิต ศิลธรรม และคณะ. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร 2543-2550 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือความภาคภูมิใจของชาวศิริราช. [กรุงเทพฯ] : แปลนพริ้นติ้ง, 2550.
ก่อนหน้า ปิยะสกล สกลสัตยาทร ถัดไป
รัชตะ รัชตะนาวิน 2leftarrow.png Emblem of MOPH, Thailand.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในวาระ