รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Emblem of MOAC, Thailand.png
ตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Lak Wachananawat.jpg550000016175109xx.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ลักษณ์ วจนานวัช
และ
วิวัฒน์ ศัลยกำธร

ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ผู้เสนอชื่อ นายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
วาระ 4 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่ง นาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)
สถาปนา 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
เว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • นาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 ธันวาคม 2480 16 ธันวาคม 2481
 • หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 สิงหาคม 2484 4 กุมภาพันธ์ 2485
 • นายอุทัย แสงมณี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2485 7 มีนาคม 2485, 10 มีนาคม 2485 26 ธันวาคม 2486
 • นายเยื้อน พาณิชวิทย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30 พฤษภาคม 2490 8 พฤศจิกายน 2490
 • พันเอก น้อม เกตุนุติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2491 8 เมษายน 2491, 8 เมษายน 2491 25 มิถุนายน 2492
 • นายฟื้น สุพรรณสาร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25 มิถุนายน 2492 29 พฤศจิกายน 2494
 • นายเสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28 กันยายน 2493 29 พฤศจิกายน 2494
 • พันตำรวจเอก ละม้าย อุทยานานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 ธันวาคม 2494 23 มีนาคม 2495, 28 มีนาคม 2495 26 กุมภาพันธ์ 2500, 31 มีนาคม 2500 16 กันยายน 2500
 • พลอากาศโท เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 สิงหาคม 2500 12 กันยายน 2500
 • พลตรี กฤช ปุณณกันต์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23 กันยายน 2500 26 ธันวาคม 2500
 • นายชื่น ระวิวรรณ รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 เมษายน 2501 20 ตุลาคม 2501
 • พลเอก จิตติ นาวีเสถียร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 ธันวาคม 2506 7 มีนาคม 2512
 • นายมนูญ บริสุทธิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 มีนาคม 2512 23 พฤศจิกายน 2513
 • พลตำรวจโท พิชัย กุลละวณิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19 ธันวาคม 2515 14 ตุลาคม 2516
 • นายแสวง กุลทองคำ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19 ธันวาคม 2515 14 ตุลาคม 2516
 • พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16 ตุลาคม 2516 22 พฤษภาคม 2517
 • นายเถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30 พฤษภาคม 2517 14 กุมภาพันธ์ 2518
 • นายพันธุ์เลิศ บูรณะศิลปิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30 พฤษภาคม 2517 14 กุมภาพันธ์ 2518
 • นายไกรสร ตันติพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2518 – 13 มีนาคม 2518
 • นายสมัคร สุนทรเวช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2518 – 13 มีนาคม 2518
 • นายแผน สิริเวชชะพันธ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2518 – 13 มีนาคม 2518
 • นายดาบชัย อัคราช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 มีนาคม 2518 12 มกราคม 2519
 • นายอนันต์ ภักดิ์ประไพ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 มีนาคม 2518 8 มกราคม 2519
 • นายบุญส่ง สมใจ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 มกราคม 2519 11 กุมภาพันธ์ 2519
 • นายไกรสร ตันติพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 เมษายน 2519 23 กันยายน 2519
 • นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 เมษายน 2519 23 กันยายน 2519
 • นายไกรสร ตันติพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ตุลาคม 2519 6 ตุลาคม 2519
 • นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ตุลาคม 2519 6 ตุลาคม 2519
 • นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 พฤศจิกายน 2520 21 ธันวาคม 2521
 • นายทำนอง สิงคาลวณิช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 พฤศจิกายน 2520 21 ธันวาคม 2521
 • นายวงศ์ พลนิกร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 พฤษภาคม 2522 3 มีนาคม 2523
 • นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 พฤษภาคม 2522 3 มีนาคม 2523
 • พลตำรวจตรี สง่า กิตติขจร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 พฤษภาคม 2522 3 มีนาคม 2523
 • นายระพี สาคริก เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 พฤษภาคม 2522 3 มีนาคม 2523
 • นายปรีดา กรรณสูต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2523 3 มีนาคม 2523
 • นายอาณัติ อาภาภิรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2523 3 มีนาคม 2523
 • นายอาณัติ อาภาภิรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 มีนาคม 2523 11 มีนาคม 2524
 • นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 มีนาคม 2523 22 มกราคม 2524
 • พันตำรวจเอก กฤช สังขทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 มีนาคม 2523 5 กันยายน 2524
 • นายโกศล ไกรฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 มกราคม 2524 4 มีนาคม 2524
 • นายณรงค์ วงศ์วรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 มีนาคม 2524 19 มีนาคม 2526
 • นายวีระ มุสิกพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 มีนาคม 2524 26 ตุลาคม 2524
 • นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม 2524 19 มีนาคม 2526
 • นายวีระ มุสิกพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ธันวาคม 2524 19 ธันวาคม 2524
 • นายปรีดา พัฒนถาบุตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19 ธันวาคม 2524 19 มีนาคม 2526
 • นายบรม ตันเถียร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 พฤษภาคม 2526 5 สิงหาคม 2529
 • นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 พฤษภาคม 2526 5 สิงหาคม 2529
 • นายผัน บุญชิต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 พฤษภาคม 2526 15 มกราคม 2529
 • นายประสพ บุษราคัม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 มกราคม 2529 5 สิงหาคม 2529
 • นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 สิงหาคม 2529 3 สิงหาคม 2531
 • นายเสนาะ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 สิงหาคม 2529 3 สิงหาคม 2531
 • นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและสหกรณ์ 11 สิงหาคม 2529 3 สิงหาคม 2531
 • นายเจริญ คันธวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 สิงหาคม 2531 22 พฤศจิกายน 2533
 • นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 สิงหาคม 2531 9 ธันวาคม 2533
 • นายอุดร ตันติสุนทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 สิงหาคม 2531 26 สิงหาคม 2533
 • นายประยุทธิ์ ศิริพาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26 สิงหาคม 2533 9 ธันวาคม 2533
 • นายสุทัศน์ เงินหมื่น เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 พฤศจิกายน 2533 9 ธันวาคม 2533
 • นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
 • นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
 • นายวโรทัย ภิญญสาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
 • นายอาชว์ เตาลานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
 • นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
 • นายสันติ ชัยวิรัตนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 เมษายน 2535 10 มิถุนายน 2535
 • นายยุทธ อังกินันทน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 เมษายน 2535 10 มิถุนายน 2535
 • นายวโรทัย ภิญญสาสน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 เมษายน 2535 10 มิถุนายน 2535
 • นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 มิถุนายน 2535 23 กันยายน 2535
 • นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 กันยายน 2535 7 ธันวาคม 2537
 • นายสวัสดิ์ สืบสายพรหม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 กันยายน 2535 11 ธันวาคม 2537
 • นายถวิล จันทร์ประสงค์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 กันยายน 2535 13 ตุลาคม 2537
 • นายสมุทร มงคลกิติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25 ตุลาคม 2537 19 พฤษภาคม 2538
 • นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 ธันวาคม 2537 19 พฤษภาคม 2538
 • ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 ธันวาคม 2537 19 พฤษภาคม 2538
 • นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 กรกฎาคม 2538 28 กุมภาพันธ์ 2539
 • นายชาญชัย ปทุมารักษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 กรกฎาคม 2538 24 พฤศจิกายน 2539
 • นายฉัตรชัย เอียสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 กรกฎาคม 2538 28 กุมภาพันธ์ 2539
 • นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 กรกฎาคม 2538 24 พฤศจิกายน 2539
 • นายรักเกียรติ สุขธนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28 กุมภาพันธ์ 2539 24 พฤศจิกายน 2539
 • นายกริช กงเพชร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 พฤศจิกายน 2539 24 ตุลาคม 2540
 • นายสำเภา ประจวบเหมาะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 พฤศจิกายน 2539 24 ตุลาคม 2540
 • นายประวัฒน์ อุตตะโมต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 พฤศจิกายน 2539 8 พฤศจิกายน 2540
 • นายฉัตรชัย เอียสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 ตุลาคม 2540 8 พฤศจิกายน 2540
 • นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 ตุลาคม 2540 8 พฤศจิกายน 2540
 • นายปองพล อดิเรกสาร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 พฤศจิกายน 2540 6 มกราคม 2544
 • นายวิรัช รัตนเศรษฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 พฤศจิกายน 2540 1 ตุลาคม 2541
 • นายสมชาย สุนทรวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 พฤศจิกายน 2540 1 มกราคม 2542
 • นายเนวิน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 พฤศจิกายน 2540 6 มกราคม 2544
 • นายอนุรักษ์ จุรีมาศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ตุลาคม 2541 6 มกราคม 2544
 • นายอาคม เอ่งฉ้วน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 กรกฎาคม 2542 6 มกราคม 2544
 • นายประภัตร โพธสุธน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 เมษายน 2543 6 มกราคม 2544
 • นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 กุมภาพันธ์ 2544 3 ตุลาคม 2545
 • นายนที ขลิบทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 กุมภาพันธ์ 2544 4 มีนาคม 2545
 • นายเนวิน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3 ตุลาคม 2545 11 มีนาคม 2548), (11 มีนาคม 2548 2 สิงหาคม 2548)
 • นายอดิศร เพียงเกษ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 สิงหาคม 2548 24 กุมภาพันธ์ 2549
 • นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 ตุลาคม 2549 23 ธันวาคม 2550
 • นายธีระชัย แสนแก้ว เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 กุมภาพันธ์ 2551 9 กันยายน 2551), (24 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551)
 • นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551
 • นายชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ธันวาคม 2551 20 พฤษภาคม 2552
 • นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25 พฤษภาคม 2552 - 9 สิงหาคม 2554
 • นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 สิงหาคม 2554 - 18 มกราคม 2555
 • นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 มกราคม 2555 - 27 ตุลาคม 2555
 • นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม 2555 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 • นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม 2555 -30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 • นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556- 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 • นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 • นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 • นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
 • นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]