มงคล ณ สงขลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นายแพทย์
มงคล ณ สงขลา
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
มงคล ณ สงขลา ในปี พ.ศ. 2556
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้า พินิจ จารุสมบัติ
ถัดไป ไชยา สะสมทรัพย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 มกราคม พ.ศ. 2484
ประเทศไทย
เสียชีวิต 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (79 ปี)

นายแพทย์ มงคล ณ สงขลา เป็นอดีตประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก[1] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประวัติ[แก้]

น.พ.มงคล ณ สงขลา เกิดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2484 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และระดับปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์ จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และปริญญาเอกอุตสาหกรรมการผลิตยา

นายแพทย์ มงคลได้ป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ไต และได้เสียชีวิตเมื่อค่ำวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สิริอายุรวม 79 ปี[2]

การทำงาน[แก้]

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รับราชการเป็นนายแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และดำรงตำแหน่งสูงสุด คือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์มงคล ได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น ในปี พ.ศ. 2519

งานการเมือง[แก้]

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลพลเอกสรุยุทธ์ จุลานนท์[3] หลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 ผลงานที่โดดเด่นของนายแพทย์มงคล ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือ การต่อสู้เรื่องสิทธิบัตรยา และการยกเลิกโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เปลี่ยนเป็น รักษาฟรีทุกโรค และให้คนไทยห่างไกลจากโรค [4]

นายแพทย์มงคล ได้ร่วมกันลงนามทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยอ้างอิงความตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/029/T_0126.PDF
  2. มะเร็งคร่า 'นพ.มงคล ณ สงขลา' อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุข ด้วยวัย79 ปี
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี)
  4. The Nation, NHSO backs plan to ditch Bt30 fee, 31 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
  5. นายกรัฐมนตรีพระราชทาน
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๔, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๑๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๖๑๒, ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๙
ก่อนหน้า มงคล ณ สงขลา ถัดไป
พินิจ จารุสมบัติ 2leftarrow.png Emblem of MOPH, Thailand.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)
2rightarrow.png ไชยา สะสมทรัพย์