สุรวิทย์ คนสมบูรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นายแพทย์
สุรวิทย์ คนสมบูรณ์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
18 มกราคม – 28 ตุลาคม 2555
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า ต่อพงษ์ ไชยสาส์น
ถัดไป ชลน่าน ศรีแก้ว
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม 2554 – 18 มกราคม 2555
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
องอาจ คล้ามไพบูลย์
ถัดไป วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 เมษายน พ.ศ. 2492 (72 ปี)
จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส ปานทิพย์ คนสมบูรณ์

นายแพทย์ สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ แพทย์และนักการเมืองชาวไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ 9 สมัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที่ 25)จังหวัดชัยภูมิ เขต 7 สังกัดพรรคเพื่อไทย

ประวัติ[แก้]

นายแพทย์ สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2492[1] เป็นบุตรของนายทองพูน กับนางเข็มทอง คนสมบูรณ์ สมรสกับนางปานทิพย์ คนสมบูรณ์ (สกุลเดิม บุญโยประภาชัยกุล) มีบุตร 3 คน คือ นายจารุเดช คนสมบูรณ์ ดร.ภวรัตน์ คนสมบูรณ์ และนายธนวัฒน์ คนสมบูรณ์[2]

การศึกษา[แก้]

นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญานิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จการศึกษาอนุมัติบัตรผู้มีความรู้หรือความชำนาญ สาขาจักษุวิทยา จากแพทยสภา และปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ F.I.CS, DCEH (London)[3]

การทำงาน[4][แก้]

นายแพทย์สุรวิทย์ รับราชการเป็นจักษุแพทย์ ประจำโรงพยาบาลชัยภูมิ กระทั่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับ 8 โรงพยาบาลชัยภูมิ และเป็นนายแพทย์ชนบทดีเด่นของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2525

งานการเมือง[แก้]

สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2535 (มีนาคม) สังกัดพรรคความหวังใหม่ และได้รับการเลือกตั้งต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2535 (กันยายน) การเลือกตั้ง พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2539 ต่อมาได้ย้ายมาเข้าร่วมงานกับพรรคเสรีธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 และได้ย้ายมาเข้าร่วมงานกับพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 ต่อจากนั้นได้ลาออกจากพรรคไทยรักไทยหลังเกิดการปฏิวัติ พ.ศ. 2549 แต่ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ได้เข้าร่วมงานกับพรรคพลังประชาชน จนกระทั่งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขต 7 สังกัดพรรคเพื่อไทย

เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง อาทิ เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร

การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี[แก้]

นายแพทย์สุรวิทย์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ครม.ชุดที่ 60)[5][6] ทำหน้าที่กำกับดูแล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค[7] ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข[8] แต่จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยสำนักเอแบคโพล เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เขาเป็นรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่รู้จัก เป็นลำดับที่ 9[9] จนกระทั่งในเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน จึงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ซึ่งมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เข้ามารับตำแหน่งดังกล่าวแทน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-09-22. สืบค้นเมื่อ 2011-08-14.
 2. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินของรัฐมนตรี[ลิงก์เสีย]
 3. "ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-08-06. สืบค้นเมื่อ 2011-08-14.
 4. "ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-04-05. สืบค้นเมื่อ 2011-08-14.
 5. พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษที่ 88 ง วันที่ 9 สิงหาคม 2554 หน้า 2
 6. "โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว! คณะรัฐมนตรี "ปู1″". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-09-09. สืบค้นเมื่อ 2011-08-14.
 7. "ครม.แบ่งงานรองนายก"เฉลิมดูยธ.-กฤษฎีกา-สตช. /กิตติรัตน์คุมศก./ยงยุทธ งานปกครอง". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2011-09-22.
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2)
 9. "เปิดชื่อ 10 อันดับรัฐมนตรีที่ปชช.พอใจและ 10 อันดับรมต. โลกลืม". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-05-09. สืบค้นเมื่อ 2013-02-10.
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๒, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓, ๕ มกราคม ๒๕๓๓
ก่อนหน้า สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ถัดไป
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
องอาจ คล้ามไพบูลย์
2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ครม. 60)
(9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 18 มกราคม พ.ศ. 2555)
2rightarrow.png วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
นลินี ทวีสิน
นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล