อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ปรีดี ดาวฉาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ประจิน จั่นตอง
ถัดไป ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า พฤณท์ สุวรรณทัต
พ้อง ชีวานันท์
ถัดไป ออมสิน ชีวะพฤกษ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 กันยายน พ.ศ. 2499 (66 ปี)
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
คู่สมรส มุกดา เติมพิทยาไพสิฐ

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (25 กันยายน พ.ศ. 2499) เป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประวัติ[แก้]

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เดิมชื่อ อาคม แซ่จึง เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2499 ที่อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นบุตรของนายงี้ยง กับนางกิมเอง แซ่จึง สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนรวมสินวิทยา จบมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร ระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี 2520 และระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ จากวิทยาลัยวิลเลียม รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2526[1]

อาคม สมรสกับนางมุกดา เติมพิทยาไพสิฐ (เสียชีวิต)

การทำงาน[แก้]

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ ในระหว่างปี 2539 ถึงปี 2542 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 9 ชช.) ในปี 2542–2543 จากนั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ สศช. (2543–2546) และเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (2546–2547) กระทั่งในปี 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ[2] และได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2553[3][4]

ในปี 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อมาในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกัน เขาได้ลาออกจาก สนช.[5] และเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[6] ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งควบคู่ทั้งตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ และตำแหน่งทางการเมือง ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2558 นายอาคม ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม[7] แทนพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ต่อมานายอาคม ได้ยื่นลาออกจากข้าราชการในตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่องจากดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการประจำที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป[8]

อาคม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหลายคณะในช่วงรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาทิ กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[9] อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง[10] กรรมการในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ[11] และอีกหลายคณะกรรมการในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมถึงเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ[12] กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก[13] อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร[14]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. เปิดประวัติ 'อาคม เติมพิทยาไพสิฐ' ขุนคลังคนใหม่
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
 4. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ[ลิงก์เสีย]
 5. 'อาคม เติมพิทยาไพสิฐ'ยื่นใบลาออกจากสนช.[ลิงก์เสีย]
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 7. พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0160.PDF
 10. http://www.opm.go.th/imageopm/nps/nps6950.pdf[ลิงก์เสีย]
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/112/T_0044.PDF
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/019/30.PDF
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/110/17.PDF
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๓, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๑๑, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๗๖, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ก่อนหน้า อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ถัดไป
ปรีดี ดาวฉาย 2leftarrow.png Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(1 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในตำแหน่ง
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 2leftarrow.png Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(19 สิงหาคม 2558 – 10 กรกฎาคม 2562)
2rightarrow.png ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต
พ้อง ชีวานันท์
2leftarrow.png Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(30 สิงหาคม 2557 – 19 สิงหาคม 2558)
2rightarrow.png ออมสิน ชีวะพฤกษ์
อำพน กิตติอำพน 2leftarrow.png Nesdb.jpg
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2558)
2rightarrow.png ปรเมธี วิมลศิริ