อรนุช โอสถานนท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อรนุช โอสถานนท์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 – 23 กันยายน พ.ศ. 2550
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้า สุริยา ลาภวิสุทธิสิน
ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
ถัดไป วิรุฬ เตชะไพบูลย์
บรรยิน ตั้งภากรณ์
พิเชษฐ์ ตันเจริญ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ. 2481 (84 ปี)
ประเทศไทย
คู่สมรส วิระ โอสถานนท์
ศาสนา พุทธ

นางอรนุช โอสถานนท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในสมัยรัฐบาล รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ประวัติ[แก้]

นางอรนุช โอสถานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2481 (84 ปี) เป็นบุตรของนายอุดม บุณยประสพ กับคุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ อดีต ส.ส.ภูเก็ต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 28

นางอรนุช โอสถานนท์ เริ่มรับราชการในกระทรวงพาณิชย์ และได้รับรางวัลครุฑทองคำ ในปี พ.ศ. 2536 ขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2541

การเมือง[แก้]

นางอรนุช โอสถานนท์ เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2514 และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2515 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 จึงได้กลับเข้าสู่งานการเมืองอีกครั้งโดยการได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ [1] ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่า มีนักการเมืองถือหุ้นทำธุรกิจเกินร้อยละ 5[2][3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (นางอรนุช โอสถานนท์ นายวรากรณ์ สามโกเศศ)
  2. คมชัดลึก
  3. โพสต์ทูเดย์ - รมต.ขิงแก่ ถือหุ้น5% ไม่ผิด [ลิงก์เสีย]
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕๐, ๒๑ มกราคม ๒๕๓๐