สุธี นาทวรทัต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สุธี นาทวรทัต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
นายกรัฐมนตรีธานินทร์ กรัยวิเชียร
ก่อนหน้าดำรง ลัทธพิพัฒน์
ถัดไปนาม พูนวัตถุ

ศาสตราจารย์ สุธี นาทวรทัต เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร[1] เป็นอดีตประธานกรรมการ องค์การคลังสินค้า และเป็นอดีตอาจารย์ด้านบริหารธุรกิจ (การตลาด)

ประวัติ[แก้]

สุธี นาทวรทัต จบการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท M.B.A

การทำงาน[แก้]

สุธี นาทวรทัต เคยเป็นอาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเคยได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2527[2] และเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนั้นยังเคยเป็นกรรมการเนื้อหาวิชาการตลาด สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช[3] และเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อีกทั้งยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาสังคมศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[4]

สุธี นาทวรทัต เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ในปี พ.ศ. 2519[5] หลังการรัฐประหารของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2520 ได้ถูกรัฐประหารอีกครั้งโดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เช่นเดียวกัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ศาสตราจารย์สุธี ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ องค์การคลังสินค้า จนถึงปี พ.ศ. 2523[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ ๓๙ (๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐)
  2. "รายงานประจำปี 2557 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2023-06-09. สืบค้นเมื่อ 2019-09-22.
  3. https://digitallib.stou.ac.th/bitstream/handle/6625047444/241/stou32435w1_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y[ลิงก์เสีย]
  4. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-07-10. สืบค้นเมื่อ 2019-09-23.
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๑๗ ราย)
  6. http://www.pwo.co.th/ewt_dl_link.php?nid=1912[ลิงก์เสีย]
  7. "ร.จ.พ." (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-07-10. สืบค้นเมื่อ 2019-09-22.
ก่อนหน้า สุธี นาทวรทัต ถัดไป
ดำรง ลัทธพิพัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(8 ตุลาคม 2519 – 19 ตุลาคม 2520)
นาม พูนวัตถุ