ยรรยง พวงราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ยรรยง พวงราช
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
30 มิถุนายน 2556 – 22 พฤษภาคม 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 เมษายน พ.ศ. 2495 (70 ปี)
จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย
คู่สมรส ผุสดี พวงราช
ศาสนา พุทธ

นยรรยง พวงราช (14 เมษายน 2495 -) เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเป็นอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมการค้าภายใน

ประวัติ[แก้]

นายยรรยง พวงราช เกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2495 ที่อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ จบการศึกษาชั้นมัธยมตอนต้นจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเทคนิคศรีสะเกษ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยในปีเดียวกัน (พ.ศ. 2517) ระดับปริญญาโท Master of Laws จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (2521) (ทุนรัฐบาลไทย) และผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตร วปรอ. 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน[แก้]

ยรรยง พวงราช เริ่มทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำสำนักงานไพร้ซ์สานนท์และสหาย เมื่อปี พ.ศ. 2517 ต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ตรี ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2518 จากนั้นเขาได้รับทุนรัฐบาลไทยให้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กระทั่งในปี พ.ศ. 2530 จึงได้โอนย้ายมารับหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพาณิชย์ ประจำกระทรวงพาณิชย์ และได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2534 และเป็นที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงพาณิชย์ ระดับ 10 ในปี พ.ศ. 2539 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2541 เป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2543 จากนั้นในปีถัดมาได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกลับไปรับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2546 จนถึงปี พ.ศ. 2550 ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน และเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2552

ประสบการณ์อื่น ๆ[แก้]

 • เป็นกรรมการกฤษฎีกา (2549 - ปัจจุบัน)
 • เป็นผู้พิจารณาขององค์การการค้าโลก (WTO Panel) คดีทรัพย์สินทางปัญญาและคดีทุ่มตลาด รวม 3 คดี (2540 - 2543)
 • เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (2540 - 2544)
 • เป็นผู้บรรยายพิเศษวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศที่สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ฯลฯ (2525-ปัจจุบัน)
 • เป็นประธาน รองประธานกรรมการและกรรมการองค์การคลังสินค้า (2547 - ปัจจุบัน)
 • ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการควบคุมธุรกิจของคนต่างด้าว (2548 - 2550)

งานการเมือง[แก้]

นายยรรยง มีบทบาทโดนเด่นเป็นที่รู้จักในวงการการเมือง ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการแถลงข่าวตอบโต้กันกับนายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์[1] ต่อมาหลังเกษียณอายุราชการได้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. เปิดปูมว่าที่รัฐมนตรีหน้าใหม่ครม.ยิ่งลักษณ์5 ประวัติรัฐมนตรี ที่น่ารู้[ลิงก์เสีย]
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ๕)
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๕, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๑๔, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๔๕, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]