อนันต์ อนันตกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นายอนันต์ อนันตกูล
เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547
ก่อนหน้า พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์
ถัดไป ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 ธันวาคม พ.ศ. 2475 (84 ปี)
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
ศาสนา พุทธ

นายอนันต์ อนันตกูล กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงมหาดไทย เกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ที่จังหวัดชลบุรี[1] เคยดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นเวลายาวนานถึง 4 ปี และดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทยอีก 2 สมัยรวมเวลาเกือบ 4 ปี นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่ง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2547

ประวัติการศึกษา และวุฒิกิตติมศักดิ์[แก้]

ประวัติการทำงาน[แก้]

การทำงานและการเมือง[แก้]

นายอนันต์ มีภาพลักษณ์ของความเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตและมีความสามารถสูง โดยหลักการแล้วผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย จะต้องเป็นคนภายในกระทรวงมหาดไทยที่มีความรอบรู้กิจการงานด้านการปกครองมายาวนาน ประวัติศาสตร์ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย นับตั้งแต่นายถวิล สุนทรศารทูล จนถึง นายพระนาย สุวรรณรัฐ ล้วนแต่มาจาก รองปลัดกระทรวง หรือ อธิบดี ในกระทรวงมหาดไทยทั้งสิ้น มีผิดแผกไปเพียงคนเดียว คือ นายอนันต์ อนันตกูล ที่มาจากตำแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไร เพราะปลัดอนันต์ เป็นลูกหม้อมหาดไทยโดยแท้ เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ รพช. รองปลัดกระทรวง และ ผอ.ศอ.บต. ก่อนที่จะถูก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เลือกไปเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่ระยะหนึ่ง ซึงตำแหน่งนี้เป็นอันรู้กันดีว่าถ้าไม่ไว้ใจกันจริงคงยากที่จะมอบให้กันได้ หลังจากนั้นจึงกลับมหาดไทยเป็นปลัดกระทรวงถึงสองครั้งสองครา และเป็นปลัดกระทรวงที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่ง มีความเข้าใจลึกซึ้งในวิถีชีวิตและการทำงานของชาวมหาดไทย เมื่อเกษียณอายุราชการ นายชวน หลีกภัย ได้ชักชวนให้เข้าดำเนินงานด้านการเมืองกับทางพรรคประชาธิปัตย์ในตำแหน่งเลขาธิการพรรค แทนที่พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ที่ถูกห้ามเล่นการเมืองเป็นเวลา 5 ปี และได้เป็น ส.ส. พรรคในระบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2544 จนกระทั่งครบวาระ และต่อมานายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เข้ารับหน้าที่แทน นายอนันต์จึงได้เปลี่ยนบทบาทไปเป็นที่ปรึกษาพรรค

หน้าที่การงานปัจจุบัน[แก้]

  • ภาคีสมาชิก สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.กรมการปกครอง
  2. รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ตามประเภทและสาขาวิชา
  3. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่อราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชชั้นสายสะพาย ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘)
  4. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐ เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๙ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษเล่ม ๑๐๗ ตอน ๒๐๐ ง ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ หน้า ๘๑๕๓
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 110 ตอนที่ 57 วันที่ 3 พฤษภาคม 2536

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]