กิตติรัตน์ ณ ระนอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ดำรงตำแหน่งร่วมกับ
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า สุเทพ เทือกสุบรรณ
ถัดไป พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
วิษณุ เครืองาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
18 มกราคม พ.ศ. 2555 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
ถัดไป สมหมาย ภาษี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 18 มกราคม พ.ศ. 2555
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า พรทิวา นาคาศัย
ถัดไป บุญทรง เตริยาภิรมย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 สิงหาคม พ.ศ. 2501 (64 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
เชื้อชาติ ไทย
พรรค เพื่อไทย
คู่สมรส เกสรา ณ ระนอง (ธนภูมิ)
ศิษย์เก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ

กิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย[1]และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตประธานกรรมการในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ[2] ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร อดีตสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ 2549

ประวัติ[แก้]

กิตติรัตน์ ณ ระนอง (ชื่อเล่น: โต้ง) เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2501 เป็นบุตรของเก่ง ณ ระนอง และวิลัดดา (สกุลเดิม หาญพานิช) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญ, มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, ระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2523 และปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับเกสรา ณ ระนอง (สกุลเดิม ธนะภูมิ) บุตรสาวของพลเอก พร–เรณี ธนะภูมิ มีบุตร 3 คน คือ ต้น ณ ระนอง ต่อ ณ ระนอง และตรี ณ ระนอง[3]

การทำงาน[แก้]

งานธุรกิจ[แก้]

กิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นนักธุรกิจชาวไทย และเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังพ้นตำแหน่งได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)[4] ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2551[3]

งานด้านการศึกษา และการกีฬา[แก้]

กิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นอาจารย์สอนในระดับอุดมศึกษาเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2553 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2554[3]

รวมทั้งเคยเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลชาติไทย ชุด 14 ปี 2002 , ชุดเอเชียนเกมส์ 2007 , ทีมชาติชุดใหญ่ 2008

งานการเมือง[แก้]

ในปี พ.ศ. 2554 กิตติรัตน์ ณ ระนองได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี (ด้านเศรษฐกิจ)[5] และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[6] ปลายปีเดียวกันสื่อมวลชนสายทำเนียบรัฐบาลได้ร่วมกันตั้งฉายาให้นักการเมืองประจำปี ซึ่งกิตติรัตน์ได้รับฉายาว่า "ปุเลง...นอง" จากกรณีที่กิตติรัตน์ร้องไห้เมื่อคราวน้ำเข้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคในปี2554

ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 กิตติรัตน์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง[7] จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว กิตติรัตน์ได้กล่าวต่อสื่อมวลชนว่าข้อมูลตัวเลขเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่แถลงต่อสื่อมวลชนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือเรียกว่าเป็น "โกหกสีขาว" ต่อมาได้รับการกล่าวถึงในความเหมาะสม และผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยจนนำไปสู่ประเด็นหนึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมา

กิตติรัตน์ ณ ระนอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจากที่ประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555[8]

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 กิตติรัตน์ ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรีจากตำแหน่งเลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยขาดความชอบธรรม[9]

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 11[10] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง เนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพึงมีตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

ในปี 2563 เขาได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ให้เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย[11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ลำดับสาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 'จารุพงษ์'ผงาดนั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย[ลิงก์เสีย]
 2. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
 3. 3.0 3.1 3.2 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง[ลิงก์เสีย]
 4. "คณะกรรมการ ก.ล.ต." คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-04-09. สืบค้นเมื่อ 2011-08-11.
 5. แบ่งงานรองนายกฯ "ยงยุทธ" เป็นเบอร์ 1 "เฉลิม" คุมสื่อ-ตำรวจ "โกวิท" ดูแลข่าวกรอง-สมช. เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนจาก มติชน
 6. พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษที่ 88 ง วันที่ 9 สิงหาคม 2554 หน้า 1
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2)
 8. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย (จำนวน 19 ราย)
 9. เปิดรายชื่อ รมต. ตกเก้าอี้พร้อมยิ่งลักษณ์ ข่าวไทยรัฐ ออนไลน์
 10. เปิด 97 บัญชีรายชื่อเพื่อไทย 'บรรยิน'ลุ้นได้เป็นส.ส.
 11. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๓, ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (จำนวน ๑,๙๘๒ ราย)
ก่อนหน้า กิตติรัตน์ ณ ระนอง ถัดไป
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี 2leftarrow.png Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg
รองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจ

(9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
2rightarrow.png หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
พรทิวา นาคาศัย 2leftarrow.png กท.พาณิชย์.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 18 มกราคม พ.ศ. 2555)
2rightarrow.png บุญทรง เตริยาภิรมย์
ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล 2leftarrow.png Seal of the Ministry of Finance (Thailand).png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(18 มกราคม พ.ศ. 2555 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
2rightarrow.png สมหมาย ภาษี