ประดิษฐ สินธวณรงค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นายแพทย์
ประดิษฐ สินธวณรงค์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
ประดิษฐ สินธวณรงค์ ในปี พ.ศ. 2557
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
27 ตุลาคม 2555 – 22 พฤษภาคม 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า วิทยา บุรณศิริ
ถัดไป รัชตะ รัชตะนาวิน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 (63 ปี)
คู่สมรส รัชนีกร สินธวณรงค์

นายแพทย์ ประดิษฐ สินธวณรงค์ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ประวัติ[แก้]

น.พ.ประดิษฐ เกิดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ สาขาบริหารงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา[1]

น.พ.ประดิษฐ สมรสกับนางรัชนีกร สินธวณรงค์ มีบุตรสาว 1 คน คือ ด.ญ.พรู สินธวณรงค์

การทำงาน[แก้]

น.พ.ประดิษฐ เคยรับราชการเป็นนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2528 ถึงปี พ.ศ. 2531 จากนั้นจึงได้ลาออกจากราชการเพื่อมาประกอบธุรกิจ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทเดคคอร์มาร์ท จำกัด, บริษัทเจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด และกรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)[1]

น.พ.ประดิษฐ เริ่มเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555[2]

น.พ.ประดิษฐ มีผลงานในการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่สำคัญ โดยริเริ่มให้มีการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข และจัดทำแผนพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) พัฒนาขีดความสามารถใน 10 สาขาบริการที่เป็นปัญหาของประเทศ [3]

ต่อยอดโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ลดความเหลื่อมล้ำระหว่าง 3 กองทุนสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม โดยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินรับการรักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งนโยบายนี้ประชาชนให้ความพึงพอใจเป็นอันดับหนึ่งได้คะแนนความพึงพอใจ 7.94 คะแนน (คะแนนเต็ม 10)  จากผลสำรวจของเอแบคโพลล์[4]  

เพิ่มวงเงินรักษาพยาบาลประกันภัยบุคคลที่สามจาก 15,000 บาท เป็น 30,000 บาททำให้ผู้ประสบภัยได้รับการคุ้มครองมากขึ้น[5]

จัดทำระบบหลักประกันสุขภาพให้ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครอบครัวกว่าเจ็ดแสนคน ได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนข้าราชการและให้อยู่ในความดูแลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ[6]

ริเริ่มแนวคิดให้มีการประกันเจ็บป่วยฉุกเฉินแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีแนวคิดที่จะเก็บเงินรวมอยู่ในค่าเดินทางเข้ามาประเทศ (Landing Free)[7]

ออกระเบียบข้อบังคับเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ให้ใหญ่ขึ้นร้อยละ 85 ของพื้นที่ซอง จนได้รับรางวัลพิเศษบุหรี่แห่งโลกจากองค์การอนามัยโลก ในปี 2556 โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 2 ประเทศจากทั่วโลกที่ได้รับรางวัล[8]

ริเริ่มนโยบายการดูแลสุขภาพประชาชน 5 กลุ่มวัย ทั้งในกลุ่มเด็กและสตรี โดยให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตามนโยบายฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ และส่งเสริมทารกกินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน จนได้รับความชื่นชมจาก UNICEF และ WHO[9]

กลุ่มเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ให้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ยกมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล รวม 46,000 แห่ง เป็นสถานที่ปลอดโรคปลอดภัย

กลุ่มวัยรุ่นและวัยเรียน อายุ 6-15 ปี ให้ได้รับวัคซีนกระตุ้นตามเกณฑ์  เน้นการให้คำปรึกษาคุณภาพป้องกันปัญหาจากพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ  อาทิ ยาเสพติด บุหรี่ สุรา ท้องไม่พร้อม และการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ

กลุ่มวัยทำงาน อายุ 15- 60 ปี รักษาภูมิต้านทานต่อปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นผลมาจากพฤติกรรม และให้มีการปรับพฤติกรรมลดเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

กลุ่มผู้สูงวัยและผู้พิการ โดยจัดระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชน LTOP (Long-Term Care Service Development for the Frail Elderly and Other Vulnerable People) ร่วมกับ JICA (Japan International Cooperation Agency)

ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแรงงานต่างชาติและครอบครัวที่อยู่ในไทยให้เข้าถึงบริการสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างถ้วนหน้า รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์แก่หญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มแรงงานต่างชาติที่ติดเชื้อเอชไอวี[10]  เพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้เป็นผลสำเร็จ

นพ.ประดิษฐ ยังเป็นผู้ผลักดันให้มีการเพิ่มตำแหน่งข้าราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกว่า 30,000 ตำแหน่ง ทยอยจัดสรร ในปี พ.ศ. 2556-2558[11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 แง้มประวัติ รมต.ป้ายแดง "ยิ่งลักษณ์ 3"
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 3)
 3. ปฏิรูปสาธารณสุขไทย ปฏิวัติเพื่อชาติ-เพื่อใคร http://www.thairath.co.th/content/373884
 4. เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตใกล้ที่ไหนไปที่นั่น http://www.thaiemsinfo.com/autopagev4/show_page.php?topic_id=137&auto_id=6&TopicPk[ลิงก์เสีย]
 5. ครม.เพิ่มวงเงิน พ.ร.บ.บุคคลที่ 3 ไฟเขียวคุ้มครองรถชน 3 หมื่นสูงสุด 6.5 หมื่นบาท http://www.thairath.co.th/content/378043
 6. อปท.ดึงงบค่ารักษาคืน สปสช.ยึดหลักเฉลี่ยทุกข์-สุข คาดเริ่ม1ต.ค.56 https://www.hfocus.org/content/2013/01/2122
 7. รัฐจ่อเก็บ'ค่าต๋ง'ตปท.เข้าไทยลดภาระค่ารักษานักท่องเที่ยว https://www.hfocus.org/content/2013/10/5171
 8. สธ-เล็งเพิ่ม-ภาพเตือนพิษบุหรี่-บนซองให้ใหญ่ที่สุดในโลก http://www.thairath.co.th/content/324041
 9. โครงการรณรงค์ “การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ ปลอดโรค” http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=57879[ลิงก์เสีย]
 10. หมอประดิษฐ กระตุ้นแรงงานต่างด้าวและครอบครัว ซื้อบัตรประกันสุขภาพทั้งผู้ใหญ่และเด็ก http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=55469[ลิงก์เสีย]
 11. ทางออกวิกฤตอัตรากำลัง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1352531650&grpid=03&catid=03
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๑๒, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
ก่อนหน้า ประดิษฐ สินธวณรงค์ ถัดไป
วิทยา บุรณศิริ 2leftarrow.png Emblem of MOPH, Thailand.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
2rightarrow.png รัชตะ รัชตะนาวิน