ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(เปลี่ยนนายกสภามหาวิทยาลัยตามประกาศราชกิจจานุเบกษา)
* นายแพทย์ สำลี เปลี่ยนบางช้าง - คนไทยคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ[[องค์การอนามัยโลก]]ประจำภาคพื้น[[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้]] แพทย์เกียรติยศแพทยสภา ศาสตราภิชาน[[วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]<ref>"แพทย์ไทยคนแรกได้รับการเสนอชื่อให้เป็น ผอ."อนามัยโลก"สมัยที่2." มติชนออนไลน์ . September 9 , 2008. Accessed April 10, 2017. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1220956703.</ref>
* ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ [[จรัส สุวรรณเวลา]] - ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในรัฐบาล พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] ผู้ได้รับพระราชทานทุน[[มูลนิธิอานันทมหิดล]]คนแรกของประเทศไทย<ref>YouTube. (2017). ''จุฬาฯ เทิด ธ พระภูมิพล | ตอนที่ 1 "นักเรียนทุนอานันทมหิดลคนแรก"''. [online] Available at: https://www.youtube.com/watch?v=-pfrRvoYjHI [Accessed 25 Dec. 2017].</ref>
* ศาสตราจารย์ นายแพทย์ [[ภิรมย์ กมลรัตนกุล]] - สมาชิก[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557]] [[นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ]] สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ [[พ.ศ. 2545]] จาก[[สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ]]
* ศาสตราจารย์ ดร. [[บัณฑิต เอื้ออาภรณ์]] - ที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามคำสั่ง[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา|หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] ที่ 34/2560
 
331

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์