มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
North Bangkok University
North-Bkk.jpg
สถาปนา 31 ตุลาคม พ.ศ. 2543
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2544 ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553[1] โดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ไม่ได้เป็นสถาบันในเครือเดียวกันแต่อย่างใด[2]

ที่อยู่[แก้]

เส้นทางการติดต่อสอบถาม[แก้]

วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร.0-2972-7200 , วิทยาเขตรังสิต โทร.0-2533-1000 http://www.northbkk.ac.th , http://www.facebook.com/northbkk

คณะที่เปิดสอน[แก้]

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดทำการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

ปริญญาตรี[แก้]

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาการเงิน
  • สาขาการจัดการ
  • สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • สาขาการตลาด
  • สาขาบัญชี
 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • สาขาภาษาอังกฤษ
  • สาขาภาษาไทย
  • สาขาภาษาจีนธุรกิจ
  • สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน
  • สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • คณะรัฐศาสตร์
  • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขานิติศาสตร์

ปริญญาโท[แก้]

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรการสอน

ปริญญาเอก[แก้]

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สโมสรฟุตบอล[แก้]

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีสโมสรฟุตบอลในสังกัดคือ สโมสรฟุตบอลวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ฉายา "อาชาผยอง ปัจจุบันเล่นอยู่ในดิวิชั่น 2 ของไทย (โซนกรุงเทพและปริมณฑล)[5]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°53′43″N 100°37′02″E / 13.895207°N 100.617164°E / 13.895207; 100.617164