มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

พิกัด: 13°45′59″N 100°20′47″E / 13.766522°N 100.346503°E / 13.766522; 100.346503
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ชื่อย่อมกธ. / BTU / Bkkthon
คติพจน์สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา28 มกราคม พ.ศ. 2545 (22 ปี)
นายกสภาฯพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
อธิการบดีศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล
ที่ตั้ง
16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
สี  แดง
  ทอง
เว็บไซต์www.bkkthon.ac.th

https://bkkthon-admission.com

https://www.facebook.com/bkkthonadmission

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (อังกฤษ: Bangkokthonburi University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 โดย ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล เป็นอธิการบดี และมีชาญชัย ชัยรุ่งเรือง เป็นประธานมหาวิทยาลัย[1] ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายกฐานะให้เป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552[2]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทองสูงสุดจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2566[3][4][5][6]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย[แก้]

เป็นรูปพระปรางค์วัดอรุณซึ่งมีสีทองประดิษฐานอยู่กึ่งกลางสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีสีเขียวเหนือสายน้ำสีฟ้า โดยรวมอยู่ภายในวงรีสีเงินซึ่งล้อมด้วยวงรีใหญ่สีแดงขอบทอง และภายในพื้นที่วงรีสีแดงนั้นมีชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นภาษาไทยสีทองอยู่ด้านบน ซึ่งมีหนังสือและปากกาและอักษรย่อคั่นกลางระหว่างชื่อภาษาอังกฤษสีทองที่อยู่ด้านล่าง

  • พระปรางค์วัดอรุณสีทอง หมายถึง คุณธรรมอันล้ำเลิศสูงส่ง ซึ่งครูอาจารย์จะต้องอบรมสั่งสอนให้สถิตอยู่ในจิตใจนักศึกษา และรวมไปถึงความสุข สงบ อันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา
  • สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสีเขียว หมายถึง การเชื่อมโยงกันระหว่าง กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศและกรุงธนบุรีเมืองหลวงในอดีต เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงภูมิความรู้จากอดีตถึงปัจจุบัน จากภูมิปัญญาชาวบ้านถึงเทคโนโลยี เพื่อรับใช้สังคมปัจจุบันและอนาคต โดยเชื่อมผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวกรุงเทพมหานคร
  • สายน้ำสีฟ้า หมายถึง ความรู้ที่ต้องแสวงหาอย่างไม่หยุดนิ่ง
  • หนังสือและปากกา หมายถึง ความรู้คู่ปัญญา
  • BTU หมายถึง ตัวอักษรย่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีภาษาอังกฤษ

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย[แก้]

████ สีแดง สีทอง
██ สีแดง หมายถึง ความรัก ความสามัคคี เสียสละ มานะอดทน ฟันฝ่าอุปสรรค สู่ความสำเร็จ
██ สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่งร่ำรวย และความมั่นคงในอาชีพการงานทั้งปัจจุบันและอนาคต

คณะที่เปิดสอน[แก้]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน 17 คณะ ได้แก่

โครงการจัดตั้งคณะใหม่[แก้]

หลักสูตรระดับบัณฑิต[แก้]

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

13°45′59″N 100°20′47″E / 13.766522°N 100.346503°E / 13.766522; 100.346503