มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
Bangkokthonburi University
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม
สถาปนา 28 มกราคม พ.ศ. 2545
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เว็บไซต์ www.bkkthon.ac.th

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 โดย ผศ. ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายกฐานะให้เป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552[1]

คณะที่เปิดสอน[แก้]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน 16 คณะ ได้แก่


หลักสูตรปริญญาตรี[แก้]

หลักสูตรปริญญาโท[แก้]

 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • อิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนามหาบัณฑิต
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนยีอุตสาหกรรม
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • คณะดุริยางคศาสตร์
  • ดุริยางศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

หลักสูตรปริญญาเอก[แก้]

 • คณะรัฐศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
 • คณะดุริยางคศาสตร์
  • หลักสูตรดุริยางศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]

 1. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาจากเว็บไซต์ สกอ.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′59″N 100°20′47″E / 13.766522°N 100.346503°E / 13.766522; 100.346503