มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
Bangkokthonburi University
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อย่อ มกธ./BTU
คติพจน์ สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม
สถาปนา พ.ศ. 2545
ประเภท เอกชน
อธิการบดี ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล
ที่ตั้ง 16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เว็บไซต์ www.bkkthon.ac.th

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 โดย ผศ. ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายกฐานะให้เป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552[1]

คณะที่เปิดสอน[แก้]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน 16 คณะ ได้แก่

โครงการจัดตั้ง

 • คณะแพทยศาตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี[แก้]

หลักสูตรปริญญาโท[แก้]

 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • อิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนามหาบัณฑิต
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนยีอุตสาหกรรม
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • คณะดุริยางคศาสตร์
  • ดุริยางศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

หลักสูตรปริญญาเอก[แก้]

 • คณะรัฐศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
 • คณะดุริยางคศาสตร์
  • หลักสูตรดุริยางศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]

 1. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาจากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′59″N 100°20′47″E / 13.766522°N 100.346503°E / 13.766522; 100.346503