โรงเรียนราชวินิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนราชวินิต
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Ratchawinit School
อักษรย่อ ส.ร.น. (S.R.N.)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คติพจน์ เด็กเป็นสำคัญ สรรสร้างคนดี สู่วิถีความเป็นเลิศ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง 13 มิถุนายน 2509
เพลง มาร์ชราชวินิต
เว็บไซต์

โรงเรียนราชวินิต ถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คำว่า"ราชวินิต" เป็นนามพระราชทาน ความหมายว่า "สถานที่อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดี ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปรารถที่จะจัดตั้งโรงเรียนราชอุปถัมภ์ ณ บริเวณสวนเพาะชำ วังสวนกุหลาบ จำนวน 6 ไร่ ทรงให้สำนักพระราชวังจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ ระดับประถมศึกษา รับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานข้าราชการสำนักพระราชวัง โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ขอครูจากกระทรวงศึกษาธิการมาช่วยทำการสอน ใช้งบประมาณจากสวัสดิการของกองมหาดเล็ก สำนักพระราชวัง จำนวน 1,000,000 บาท สร้างอาคารเรียน เมื่อหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทราบพระราชประสงค์ จึงรับสนองพระบรมราชโองการ จัดตั้งโรงเรียนราชวินิต เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2509 เปิดสอนชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 รับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานข้าราชการ สำนักพระราชวัง และของบุคคลทั่วไป โดยมีคุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก

ระดับการศึกษาจนปัจจุบัน[แก้]

เริ่มเปิดชั้นมัธยมศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนปัจจุบันนี้(ปีการศึกษา 2555) มีจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และจะเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ 2556

เหตุการณ์[แก้]

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน มาทรงประกอบพิธี เปิดอาคารเรียนหลังที่ 3 และพระราชทานทุนแก่นักเรียนที่เรียนดี

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2517 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงประกอบพิธี เปิดอาคารเรียนหลังที่ 4

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาทรง เปิดอาคารเรียนหลังที่ 5, 6 และสระว่ายน้ำ

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาทรงเปิดอาคารเรียนหลังที่ 9

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2536 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ

ผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

  1. คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ (2509 - 2535)
  2. นายชัยยุทธ บุณย์สวัสดิ์ (2535 - 2546)
  3. นางเพ็ญพรรณ ยูวะเวส (2546 - 2549)
  4. นางแสงระวี วาจาวุทธ (2549 - 2557)
  5. นายบัณฑิต พัดเย็น (2557-2560)

สถานที่ที่อยู่ใกล้เคียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]