วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
Logo navy.png
ประเภทวิทยาลัยพยาบาลทหาร
เว็บไซต์[1]

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ สังกัดกองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ กระทรวงกลาโหม โดยเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล[1]

ประวัติ[แก้]

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 มีการจัดตั้ง "โรงเรียนพยาบาล ผดุงครรภ์ และอนามัย" เพื่อผลิตพยาบาลสำหรับให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ข้าราชการและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งในยามปกติ ยามฉุกเฉิน และยามสงคราม ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ" เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 และเข้าเป็นสถาบันสมทบของ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]