มหาวิทยาลัยเมธารัถย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
Metharath University
SIU Logo.png
ชื่อย่อม.ธ.ร. / MRU
คติพจน์สนับสนุนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา27 ธันวาคม พ.ศ. 2542
นายกสภาฯพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
อธิการบดีผศ. ดร.ปริญญา ตันตสวัสดิ์
ที่ตั้ง
วิทยาเขตหลัก (จังหวัดปทุมธานี)
เลขที่ 99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
วิทยาคารกรุงเทพฯ
เลขที่ 197 อาคารบีบีดี วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สี             เทา-เขียว-ส้ม
เว็บไซต์www.siu.ac.th

มหาวิทยาลัยเมธารัถย์ เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยชินวัตร (อังกฤษ: Shinawatra University; ตัวย่อ: SIU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยชินวัตรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542[1] และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเมธารัถย์ พ.ศ. 2565[2]

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยชินวัตรมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดริเริ่มของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ที่จะก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาภายในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงบวกกับความคิดที่จะพัฒนารูปแบบของ มหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ดร.สุนทร บุญญาธิการ จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตรขึ้น โดยบริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542[3]

สัญลักษณ์[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์เป็น"รูปอาร์ม"ซึ่งเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของแหล่งความรู้ ดวงอาทิตย์นี้จะแผ่รังสีของความเฉลียวฉลาด การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆผ่านการศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ยังเป็นหนทางไปสู่รากฐานการศึกษา ทั้งทางด้านจริยธรรม ศีลธรรม ด้านวัตถุ และมุมมองด้านศาสนา เพราะมหาวิทยาลัยทำการวิจัยอยู่ตลอดเวลา
 • สีประจำมหาวิทยาลัย มี 3 สี คือ ส้ม-เขียว-เทา
  • สีส้ม หมายถึง การเริ่มต้นด้วยการวิจัยเพื่อสร้างปัญญา
  • สีเขียว หมายถึง ความสมบูรณ์แห่งชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สังคมและประชาคมโลก
  • สีเทา หมายถึง ความมีวินัยเพื่อรักษาความดีงาม

รายชื่ออธิการบดี[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

MRU International [หลักสูตรนานาชาติ][แก้]

 • Bachelor Degree:
 • Business Administration (BBA)
 • English for Communication (BAEC)
 • Management Technology (BSMT)
 • Computer Engineering (BECE)
 • Computer Science (BSCS)
 • Master Degree:
 • Business Administration (MBA)
 • Information Technology (MSIT)
 • Management Technology (MSMT)
 • Teaching English as an International Language (MEdTEIL)
 • Doctoral Degree:
 • Management Science (PhD-MS)
 • Information Technology (PhD-IT)
 • Management Technology (PhD-MT)

หลักสูตรภาษาไทย[แก้]

 • ปริญญาตรี:
 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการสื่อสารแบบหลอมรวม
 • พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาสาธารณสุขชุมชน
 • ปริญญาโท:
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี (MSMT)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (MIC-Media Information and Communication)
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

ความร่วมมือ[แก้]

 • ความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับสภาวิจัยแห่งอิตาลี[4]
 • หลักสูตรการอบรมระยะสั้น The NEXT Real เป็นความร่วมมือกับบริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด เป็นหลักสูตรที่ให้การอบรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์[5]

อาคาร[แก้]

 • ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนในสาขาต่างๆ
 • Language Center ตั้งอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัย ในการช่วยเหลือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเมธารัถย์
 • ห้องพักนักศึกษาวิทยาเขตหลัก (จังหวัดปทุมธานี) จำนวน 2 หอพัก

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°05′15.39″N 100°25′16.62″E / 14.0876083°N 100.4212833°E / 14.0876083; 100.4212833