มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์ของประเทศไทย เสนอบทเรียนออนไลน์ให้กับผู้สนใจทั่วไป โดยผู้ที่เรียนจนจบหลักสูตรสามารถได้รับปริญญาจากสถาบันอุดมศึกษาในความร่วมมือได้

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเป็นโครงการของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

วิชาเลือกก็จะมีแยกออกมา

ปริญญาโท[แก้]

ปริญญาตรี[แก้]

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ (กำลังจัดทำเนื้อหา)
  • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (กำลังจัดทำเนื้อหา)

ประกาศนียบัตร[แก้]

  • หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิ่ง
  • หลักสูตรการสร้างเว็บเทคโนโลยีโดยใช้โปรแกรม Word
  • หลักสูตรรอบรู้ เท่าทัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต
  • หลักสูตรการสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
  • หลักสูตรการผลิตหนังสืออิเล็คทรอนิคสจากเว็บ
  • หลักสูตรโครงสร้างและระบบการทำงานของรถยนต์

มหาวิทยาลัย/หน่วยงานในประเทศ ที่ร่วมโครงการ[แก้]

มหาวิทยาลัย/หน่วยงานต่างประเทศ ที่ร่วมโครงการ[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]