วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โลโก้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.png
ชื่ออังกฤษThe College of Public Health Science, Chulalongkorn university
ที่อยู่ชั้น10 อาคารสถาบัน3 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันก่อตั้ง1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณบดีศ. ดร.สถิรกร พงศ์พานิช
วารสารThe Journal of Health Research
สีประจําคณะ███ สีฟ้าน้ำทะเล
เว็บไซต์www.cphs.chula.ac.th
อาคารสถาบัน 3 ที่ตั้งของวิทยาลัย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานประเภทวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1] เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น มุ่งเน้นในงานวิชาการและการบริการทางวิชาการด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติหลายแห่ง เช่น องค์การอนามัยโลก[2]ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณด้านหลังสยามสแควร์

ประวัติ[แก้]

เกิดขึ้นจากการหลอมรวมกันของวิทยาลัยการสาธารณสุข และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยวิทยาลัยการสาธารณสุข ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นสถาบันที่จัดให้มีการเรียนการสอนแบบสหศาสตร์ (Multidisciplinary) นั่นคือ การนำเอาความรู้จากหลากหลายสาขามาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจถึงปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งหลักสูตรจะมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาความคิด วิเคราะห์ การวางแผน การวิจัย และการให้บริการ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขของประชาชน[3] วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยและฝึกอบรมพัฒนาการสาธารณสุข - WHO Collaborating Centre for Research and Training in Public Health Development[4]และ ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการวิจัยและฝึกอบรมด้านการติดสารเสพติด - WHO Collaborating Centre for Research and Training in Drug Dependence[5]

หลักสูตร[แก้]

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) - Master of Public Health in Public Health[6]
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) - Doctor of Philosophy in Public Health[7] ทั้งสองหลักสูตรประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้
  • นโยบายสุขภาพและการบริหารจัดการ-Health Policy and Management
  • การพัฒนาสุขภาพชุมชน และอนามัยเจริญพันธุ์-Community Assessment and Reproductive Health
  • อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย -Environmental & Occupational Health
  • สุขภาพเขตเมืองและสุขภาพระดับสากล -Urban and Global Health
  • พฤติกรรมสุขภาพ-Health Behavior
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) - Master of Science in Public Health Sciences[8]
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) - Doctor of Philosophy in Public Health Sciences[9] ทั้งสองหลักสูตรประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้
  • กัญชาและวิทยาศาสตร์สมุนไพร -Cannabis and Herbal Sciences
  • เทคโนโลยีทางเคมีและชีวโมเลกุลเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ -Chemical and Biomolecular Technology in Public Health Sciences
  • สุขศาสตร์และความปลอดภัยในสถานประกอบการ -Innovative Health Sciences and Wellness
  • วิทยนวัตกรรมสุขภาพ -Workplace Hygiene and Safety

อ้างอิง[แก้]

 1. Chula.ac.th. (2017). คณะและหน่วยงาน. [online] Available at: www.chula.ac.th/faculties-and-departments#collg Archived 2017-10-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [Accessed 26 Sep. 2017].
 2. CPHS. "Home." CPHS - College of Public Health Sciences Chulalongkorn University. Accessed March 31, 2017. http://www.cphs.chula.ac.th/index.php/cphs-at-a-glance.
 3. admin. "History and Timeline". www.cphs.chula.ac.th. Retrieved 2017-03-31.
 4. "WHOCC - WHO Collaborating Centres." WHOCC - WHO Collaborating Centres. Accessed March 31, 2017.http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=THA-54&cc_city=bangkok&
 5. CPHS. "WHO Collaborating Centers (WHO CC)". www.cphs.chula.ac.th. Retrieved 2017-04-01.
 6. admin. "Master of Public Health". www.cphs.chula.ac.th. Retrieved 2017-03-31.
 7. admin. "Master of Public Health Sciences". www.cphs.chula.ac.th. Retrieved 2017-03-31.
 8. admin. "Doctor of Philosophy in Public Health". www.cphs.chula.ac.th. Retrieved 2017-03-31.
 9. admin. "Doctor of Philosophy in Public Health Sciences". www.cphs.chula.ac.th. Retrieved 2017-03-31.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′33″N 100°31′58″E / 13.742604°N 100.532819°E / 13.742604; 100.532819