มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
北京大学
Peking University seal.svg
สถาปนา พ.ศ 2441
ประเภท มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
จำนวน ป.ตรี 15,128
จำนวนบัณฑิตศึกษา 15,119
ที่ตั้ง ปักกิ่ง, จีน
ประเทศ จีน
เครือข่าย สมาคมมหาวิทยาลัยภาคพื้นแปซิฟิก
เว็บไซต์ www.pku.edu.cn

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง(อังกฤษ: Peking University) (北大; Chinese: 北京大学, pinyin: Běijīng Dàxué) Bei-Da) นิยมเรียกกันว่าเป่ยต้า เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของจีน 1 ใน 9 (C9 League) เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยชิงหฺวา เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ชั้นนำของรัฐที่มีชื่อเสียง มีสถาปัตยกรรมแบบจีนที่โดดเด่น มหาวิทยาลัยปักกิ่งมีบทบาทต่อการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองในปี พ.ศ 2532 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจีน [1] และจากการจัดลำดับโดย Qs University Ranking มหาวิทยาลัยปักกิ่งอยู่ในลำดับที่ 39 ของโลก และลำดับ 9 ในเอเชีย [2]

ประวัติ[แก้]

ประตูทางเข้า สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ก่อตั้งขึ้นในสมัยราชวงศ์ซิง ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2441 ในชื่อมหาวิทยาลัยจักรวรรดิ์ปักกิ่ง ต่อมาเกิดเหตุการณ์การปฏิวัติซินไฮ่ ในปีพ.ศ. 2454 ราชวงศ์ชิงถูกล้มล้างอันเป็นจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิจีนอายุกว่า 2,000 ปี เริ่มต้นของการปกครองแบบสาธารณรัฐของจีน[3]มหาวิทยาลัยแห่งชาติปักกิ่ง (National Peking University) ก่อตั้งโดยพรรคชาตินิยมจีน(ก๊กมินตั๋ง) ในปี พ.ศ. 2463 มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่รับนักศึกษาหญิงเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาสมัยใหม่ของจีน และเมื่อพรรคก๊กมินตั๋งพ่ายแพ้สงครามกลางเมืองจีน เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ประกาศตั้ง สาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยแห่งชาติปักกิ่งสูญเสียสถานะความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่แต่งตั้งโดยพรรคก๊กมินตั๋ง และต้องย้ายวิทยาเขตออกจากในเมืองไปอยู่บริเวณชานเมือง(วิทยาเขตเดิมอยู่บริเวณพระราชวังต้องห้าม)แต่มหาวิทยาลัยยังคงเป็นมหาวิทยาลัยที่ดึงดูดปัญญาชนจากทั่วแผ่นดินจีน จากเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินโดยมีนักศึกษาและปัญญาชนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นแกนนำ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆของแผ่นดินใหญ่[4] เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ(National Key Universities)ที่มีอัตราการสอบแข่งขันเข้าศึกษามากที่สุดในแผ่นดินจีน [5] [6]


สาขาวิชาที่เปิดสอน[แก้]

วิทยาลัย/ภาควิชา/สำนักวิชา/สถาบัน/ศูนย์ ที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี [7]

 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 • สำนักวิชาการปกครอง
 • สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม
 • วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
 • สถาบันการศึกษาขั้นสูง เพื่อการศึกษาสหวิทยาการ
 • บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
 • ศูนย์จีนเพื่อการวิจัยเศรษฐกิจ
 • สำนักวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาปัตยกรรมแบบจีนภายในมหาวิทยาลัย
 • วิทยาลัยหยวนเป่ย
 • ภาควิชาพละศึกษา
 • สำนักวิชามาร์กซิส(ลัทธิ)
 • สำนักวิชาภาษาต่างประเทศ
 • ภาควิชา ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 • ภาควิชาสังคมวิทยา
 • ภาควิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • โรงเรียนกฎหมาย
 • วิทยาลัยการบริหารGuanghua
 • สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สำนักวิชาการศึกษานานาชาติ
 • ภาควิชาปรัชญา
 • สำนักวิชาโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์วิทยา
 • ภาควิชาประวัติศาสตร์
 • สำนักวิชาวารสาร และการสื่อสารมวลชน
 • ภาควิชาจิตวิทยา
 • สำนักวิชาผังเมืองและ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สำนักวิชา โลกและอวกาศ
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • วิทยาลัยเคมี
 • ภาควิชาภาษาจีนและวรรณคดี
 • สำนักวิชาฟิสิกส์
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์


อ้างอิง[แก้]