มหาวิทยาลัยเนชั่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยเนชั่น
Nation University
Logo Nation U.png
ชื่อย่อมนช. / NTU
คติพจน์มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ่งสร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยมืออาชีพ และสนับสนุนการใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่อง
สถาปนา16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 (31 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์
นายกสภาฯศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเนชั่น
444 หมู่ 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์บางนา
1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
สีประจำสถาบัน██ สีฟ้า
เพลงเหนือฟ้าคือฟ้า
เว็บไซต์www.nation.ac.th
Logo Nation U 2.png

มหาวิทยาลัยเนชั่น (อังกฤษ: Nation University) เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยโยนก[1] เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดดำเนินการสอนใน 2 ที่ตั้งคือ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่บริเวณมหาวิทยาลัยโยนกเดิม และ ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่เนชั่นทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน[2]

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยโยนก” ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ดำเนินการโดยมูลนิธิโยนก วิทยาลัยโยนกได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยโยนก” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 และต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบันรวม 26 ปี (พ.ศ. 2531 – 2557) มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วมากกว่า 6,900 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 5,700 คนและระดับปริญญาโท 1,200 คน

มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของจังหวัดลำปางที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตเป็นนักคิด ใฝ่เรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ การประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม จิตสำนึกต่อสาธารณะ โดยมีกิจกรรมเพื่อฝึกฝนให้นิสิตมีประสบการณ์จริงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็น “อุทยานการศึกษา” มีการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตมีความใกล้ชิดกับคณาจารย์ อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุด หอพักนิสิตชาย หอพักนิสิตหญิง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร (ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง) ศูนย์ภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และเปิดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่ศูนย์เนชั่นบางนา ตั้งอยู่เลขที่ 1854 ถนนบางนาตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเนชั่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโยนก

คณะ[แก้]

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดทำการสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ลำปาง ได้แก่

 • ปริญญาตรี
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะเทคนิคการแพทย์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
  • คณะนิเทศศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 • ปริญญาตรี
  • คณะนิเทศศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 18°15′30.12″N 99°31′54.98″E / 18.2583667°N 99.5319389°E / 18.2583667; 99.5319389