สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
180
ชื่อย่อส.ว.ป. / PIMS
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (8 ปี)
นายกสภาฯเลอศักดิ์ จุลเทศ
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์
ที่ตั้ง
วิทยาเขตหลัก เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 วิทยาเขตนิมิตใหม่ เลขที่ 7/7 หมู่ที่ 14 ถนนเทศบาลตำบลลำลูกกา 3 (ลำลูกกาคลอง 7) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
สี██ สีเขียว
เว็บไซต์www.ipacific.ac.th

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (อังกฤษ: Pacific Institute of Management Science) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา[1] ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดพะเยา ได้รับการรับรองวิทยฐานะให้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต ด้านการจัดการ สามารถบูรณาการความรู้สู่สังคมแห่งภูมิปัญญา ทั้งความรู้ด้านทฤษฏี และทักษะทางด้านการจัดการในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อที่สามารถออกไปทำงานได้จริงให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ ภาครัฐ สังคมธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง

ปัจจุบันมีนายเลอศักดิ์ จุลเทศ เป็นนายกสภาสถาบัน และ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ เป็นอธิการบดี[2]

หลักสูตร[แก้]

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

และระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]