สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
180
ชื่อย่อส.ว.ป. / PIMS
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (9 ปี)
นายกสภาฯเลอศักดิ์ จุลเทศ
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์
ผู้ศึกษา1,769 คน (2563)[1]
ที่ตั้ง
วิทยาเขตหลัก เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาเขตนิมิตใหม่ เลขที่ 7/7 หมู่ที่ 14 ถนนเทศบาลตำบลลำลูกกา 3 (ลำลูกกาคลอง 7) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
สี██ สีเขียว
เว็บไซต์www.ipacific.ac.th

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (อังกฤษ: Pacific Institute of Management Science) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา[2] ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดพะเยา ได้รับการรับรองวิทยฐานะให้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต ด้านการจัดการ สามารถบูรณาการความรู้สู่สังคมแห่งภูมิปัญญา ทั้งความรู้ด้านทฤษฏี และทักษะทางด้านการจัดการในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อที่สามารถออกไปทำงานได้จริงให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ ภาครัฐ สังคมธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง

ปัจจุบันมีนายเลอศักดิ์ จุลเทศ เป็นนายกสภาสถาบัน และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ เป็นอธิการบดี[3]

หลักสูตร[แก้]

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
  6. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาองค์การ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]