สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Environmental Research Institute, Chulalongkorn University ชื่อย่อคือ ERIC เป็นสถาบันอิสระสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2517 มีวัตถุประสงค์หลักคือการศึกษาวิจัยปัญหาที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการวางแผนในการพัฒนา ป้องกันและแก้ไข ตลอดจนการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่พึงปรารถนาของสังคม ทางสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมฯ นี้ให้บริการทางด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยคณาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยของสถาบัน เผยแพร่ความรู้ และนอกจากนี้สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมยังเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมบริหารงานอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ นำโดยผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสถาบันคนปัจจุบันคือ รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์

อ้างอิง[แก้]