วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
St Theresa International College
St theresa.jpg
ชื่อย่อวนท. / STIC
สถาปนา3 เมษายน พ.ศ. 2544 (19 ปี)[1]
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีดร.ปิยะดา วรรธนะสาร
ที่ตั้งเลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนรังสิตนครนายก คลองสิบสี่ ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
ชื่อเดิมวิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ
สีประจำสถาบัน██ สีฟ้า
██ สีเขียว
เว็บไซต์www.stic.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (อังกฤษ: St Theresa International College) เดิมชื่อ "วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ"[2] เป็นสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของประเทศไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544[3] ตั้งอยู่ในเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วิทยาลัยฯเริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือกับ Inti Group of Colleges ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันคือ Inti International Universities ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Laureate International Universities ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติ ที่มีมหาวิทยาลัยในเครืออยู่ทั่วโลก วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้วยหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา โดยมี ดร.ปิยะดา วรรธนะสาร เป็นอธิการบดี[4]


คณะ[แก้]

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหลายหลักสูตร ภายใต้ 5 คณะวิชา ได้แก่

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาสื่อดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการควบคุมการจราจรทางอากาศ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรปริญญาโทการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล 1ปี (หลักสูตรสองภาษา)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา)
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรสองภาษา)
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรสองภาษา)
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย)
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]