มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Buriram Rajabhat University
LOGO-bru.png
คติพจน์ สุวิชโช ชเน สุโต โหตุ
(ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่ชน)
ประเภท รัฐบาล
อธิการบดี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา
นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ที่ตั้ง 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เว็บไซต์ www.bru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อังกฤษ: Buriram Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่งของภาคอีสาน และติด 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ประวัติ[แก้]

ปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไปและได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์" ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Buriram Rajabhat University"

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

Bru.black.png
  • ตรามหาวิทยาลัย เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า " BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY"
  • สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สี ม่วง - เหลือง

Bru-color.jpg

คณะ สำนักและสถาบัน[แก้]

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]