แขวงวังใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แขวงวังใหม่
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Wang Mai
แผนที่เขตปทุมวัน เน้นแขวงวังใหม่
แผนที่เขตปทุมวัน เน้นแขวงวังใหม่
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.403 ตร.กม. (0.542 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)[2]
 • ทั้งหมด5,802 คน
 • ความหนาแน่น4,135.42 คน/ตร.กม. (10,710.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10330
รหัสภูมิศาสตร์100702
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

วังใหม่ เป็นแขวงหนึ่งของเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

แขวงวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขต มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

อ้างอิง[แก้]

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=63&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1007&rcodeDesc=เขตปทุมวัน 2564. สืบค้น 28 มิถุนายน 2564.