วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
Maehongson Community College
วิทยาลัยชุมชน.jpg
ชื่อย่อ วชช.มส. / MCC
คติพจน์ วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภท วิทยาลัยชุมชน
ที่ตั้ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เว็บไซต์ www.mcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา โดยการคัดเลือกสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิม[1] ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น

หน่วยงานภายในวิทยาลัย[แก้]

หน่วยจัดการศึกษา[แก้]

  • วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
  • อำเภอปาย
  • อำเภอปางมะผ้า
  • อำเภอขุนยวม
  • อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
  • อำเภอแม่ลาน้อย
  • อำเภอแม่สะเรียง
  • ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา[แก้]

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้จัดตั้งศูนย์ไทใหญ่ศึกษาขึ้นเพื่อเป็นโครงการนำร่งในการพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการสร้างเมืองมรดกทางวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต คติความเชื่อ ฯลฯ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]