โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
Martae.jpg
อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมสูงส่ง ปัญญาแตกฉานมั่นคง เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Mater Dei School
อักษรย่อ MD
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471
เพลง Mater Dei
เว็บไซต์

ประวัติของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่คณะอุร์สุลินก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยคุณแม่มารี เบอร์นาร์ด มังแซล (Marie Bernard Mancel, G.S.U.) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาธิการิณีที่โรม ให้ย้ายจากอินโดนีเซียมาเป็นอธิการิณีที่สยาม เป็นผู้จัดซื้อที่ดินและก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2468 คุณแม่มารี เบอร์นาร์ด ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ เมื่อท่านเป็นอธิการิณีที่กรุงเทพฯ ได้ประมาณ 3 - 4 เดือน ท่านก็ได้พบที่ดินทำเลดีบนถนนเพลินจิตผืนนี้ ขนาดพื้นที่ 18 ไร่ ซึ่งมีบ้านหลังใหญ่ปลูกสร้างอยู่แล้ว จึงเห็นว่าเหมาะที่จะสร้างเป็นโรงเรียนได้ รวมถึงมุขนายกเรอเน-มารี-โฌแซ็ฟ แปโร ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ ได้ให้การสนับสนุน คุณแม่จึงได้ตัดสินใจดำเนินการ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2470 คุณแม่มารี เบอร์นาร์ด ได้รับการอนุมัติให้ถวายโรงเรียนใหม่ที่สร้างขึ้นนี้แด่พระมารดาพระเจ้า และให้ใช้ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาละตินว่า "มาแตร์เดอี" (Mater Dei แปลว่า พระมารดาพระเจ้า = Mother of God) ช่วงปลายปี ทุกอย่างเริ่มเป็นไปได้อย่างราบรื่นและชัดเจนขึ้น เนื่องจากคณะอุร์สุลินได้รับเงินกู้จาก Paris Foreign Missions ที่ฮ่องกง การเตรียมการของโรงเรียนจึงเป็นรูปธรรมขึ้น เมื่อซื้อที่ดินได้แล้ว จึงสร้างอาคารเพิ่มขึ้นหลังหนึ่งทำด้วยไม้สักทั้งหลังเพื่อเป็นอาคารเรียน โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 7 เดือนเต็ม จากนั้นมาแมร์เทเรซาและผู้ช่วยอีกจำนวนหนึ่ง จึงเริ่มต้นทำความสะอาด จัดเตรียมห้องเรียน ห้องนอน ห้องครัว จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นอารามและวัดเล็ก

ส่วนอีกด้านหนึ่งที่สำคัญของการจัดตั้งโรงเรียน มาแมร์ราฟาเอล และมาแมร์มารี เดอ ลูร์ด ได้เตรียมหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งเตรียมการเรียนการสอนภาษาไทยด้วย เพราะสมัยนั้นทุกโรงเรียนจะต้องมีการจัดสอนภาษาไทยอย่างน้อยวันละหนึ่งคาบทุกวัน ประกอบกับกระทรวงธรรมการผู้รับผิดชอบดูแลการศึกษาในสมัยนั้นค่อนข้างให้อิสระในการดำเนินกิจการของโรงเรียน มีการอนุญาตให้ครูใหญ่และครูเป็นชาวต่างประเทศได้ โดยมีข้อแม้เพียงข้อเดียวคือ ครูใหญ่ต้องรู้ภาษาไทย เมื่อมาแมร์ราฟาเอลสอบภาษาไทยผ่านแล้ว ท่านจึงมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นครูใหญ่ได้

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2471 คณะอุร์สุลินได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เปิดโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงได้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 มีการเสกอาคารโรงเรียนใหม่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 นักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยจำนวน 45 คน มาเรียนเป็นวันแรก

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเมื่อแรกเปิดรับนักเรียนสองแผนก คือ แผนกภาษาอังกฤษและแผนกภาษาฝรั่งเศส มีทั้งนักเรียนไปกลับและนักเรียนประจำ

แม้จะเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงแต่ในชั้นอนุบาลถึงประถม 2 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนชายด้วย เมื่อปี พ.ศ. 2473 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงเข้าศึกษาในระดับอนุบาล มีเลขประจำตัวเลขที่ 273 และในอีก 2 ปีถัดมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ทรงเข้าศึกษาเป็นนักเรียนอนุบาลโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ทรงได้รับเลขประจำตัว 449

จากช่วงแรกแห่งการบุกเบิกจนถึงวันนี้ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเต็มไปด้วยพระพรแห่งชีวิตและการเติบโตภายใต้ความเป็นผู้นำของซิสเตอร์อุร์สุลินหลายท่าน ที่บรรดาศิษย์สำนึกในพระคุณอยู่เสมอ อาทิ

 • มาแมร์ราฟาแอล ผู้ที่เป็นที่รักและเคารพ
 • มาแมร์เทเรซา ผู้นำระบบมอนเตสซอรี่จากประเทศอังกฤษเข้ามาจัดอนุบาลที่มาแตร์เดอีฯ
 • มาแมร์ซาเวียร์ ครูใหญ่ท่านที่สองของโรงเรียน ซึ่งมีผลงานภาพวาดของท่านหลายภาพที่งดงามประทับที่อาคารเรียนประถมศึกษา

- มาแมร์เซนต์จอห์น มาแมร์เจมมะ มาแมร์เซลีน มาแมร์เดโอดาต้า มาแมร์สตานีสลาส และอีกหลายๆ ท่านทีได้สร้างชื่อเสียงแก่มาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยการสร้างศิษย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และปลูกฝังเซอร์เวียมในจิตใจของศิษย์ทุกท่าน

Serviam สัญลักษณ์ของโรงเรียนอุร์สุลิน[แก้]

คติพจน์ของนักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย คือ คำว่า " เซอร์เวียม " โดยมีสัญลักษณ์ ดังนี้ " เซอร์เวียม " เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอุร์สุลินทั่วโลก สืบเนื่องมาจากคำว่า URSA ในภาษา ละตินแปลว่า หมี จึงใช้ดาวหมีซึ่งประกอบด้วยดวงดาวเล็กๆ 7 ดวง เป็นเครื่องหมายถึงนักบุญอุร์สุลา กางเขน เป็นเครื่องหมายที่หมายถึงการรับใช้มวลมนุษย์และสละได้แม้ชีวิตด้วยความรัก ฃคำว่า "เซอร์เวียม" เป็นภาษาละตินแปลว่าข้าพเจ้าจะรับใช้ เซอร์เวียม เป็นจุดรวมของความมุ่งหวังที่คณะอุร์สุลินมีต่อศิษย์ทุกคน คือ ต้องการปลูกฝังให้ศิษย์พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่มีความเห็นแก่ตัว พร้อมที่จะรับใช้เพื่อนมนุษย์ตามสถานภาพที่สามารถจะกระทำได้

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

 • เพลง Mater Dei
 • เพลง Serviam
 • เพลง มาร์ชมาแตร์เดอี

การเรียนการสอน[แก้]

ระดับอนุบาล[แก้]

ระดับประถมศึกษา[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

ทางโรงเรียนได้เปิดสอนแผนการเรียนทั้งหมด 6 แผนการเรียน ได้แก่

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ศิลป์-คำนวณ
 • ศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส
 • ศิลป์-ภาษาจีน
 • ศิลป์-ดนตรี
 • ศิลป์-ญี่ปุ่น

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

โรงเรียนในเครือ[แก้]