โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีฐานะเป็นภาควิชาโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติของโรงเรียน[แก้]

ปี พ.ศ. 2496 โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน ได้ก่อตั้งขึ้นตามดำริของ ฯพณฯ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น พลเอกมังกร พรหมโยธี และ ศาสตราจารย์ คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์ โดยเริ่มวางโครงการดำเนินการจัดการเรียนการสอน กำหนดตั้งเป็นหน่วยสาธิตในแผนกฝึกหัดครูมัธยมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อเป็นที่ฝึกงานของนิสิตกับครูที่ต้องบรรจุฝึกงานก่อนไปสอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อม สังกัดกองเตรียมอุดมศึกษา กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , วิทยาลัยวิชาการศึกษา กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนับเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่เรียกชื่อว่า โรงเรียนสาธิต

ปีการศึกษา 2497 เปิดรับนักเรียนเป็นปีการศึกษาแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ป.5 ในปัจจุบัน) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.2 ในปัจจุบัน) ชั้นละ 2 ห้องเรียน โดยใช้เรือนไม้ชั้นเดียวที่อยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ด้านถนนสนามม้า (ถนนอังรีดูนังต์ ในปัจจุบัน) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ในขณะที่กำลังก่อสร้างอาคาร 1 สาธิตปทุมวัน ยังไม่เสร็จ การแต่งกายของนักเรียน ในยุคแรกใช้ชุดนักเรียนปักอักษรย่อ ต.อ. และใช้เครื่องหมายพระเกี้ยวธรรมจักร เป็นตราประจำโรงเรียน พร้อมทั้งกำหนดให้มี สีประจำโรงเรียนมาพร้อมกับ การก่อตั้งโรงเรียน โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้ให้สีที่เป็นสิริมงคลเป็นสีประจำโรงเรียนไว้ 2 สีคือ สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ (ตามที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบัญญัติไว้ในพระราชกำหนดธงชาติพ.ศ. 2460) สีชมพู หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปีการศึกษา 2498 ยกฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ และเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาครบ 6 ชั้น พร้อมได้ย้ายนักเรียนไปเรียน อาคาร 1 สาธิตปทุมวัน (อาคารอำนวยการ ในปัจจุบัน)

ในปีการศึกษา 2499 และจึงได้มีการขยับขยายสถานที่เรียนเพิ่มขึ้นให้เหมาะสม

ในปีการศึกษา 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน หรือ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทบวงมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนใช้อักษรย่อของโรงเรียน เป็น ส.มศว และเครื่องหมายรูปกราฟ เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน

ไฟล์:Pds old logo.jpg
เครื่องหมายพระเกี้ยวธรรมจักร ตราประจำโรงเรียนของโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน (พ.ศ. 2497-2517)
ไฟล์:Pds new logo.jpg
เครื่องหมายรูปกราฟ y=ex สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2517-ปัจจุบัน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 มศว ปทุมวัน ได้ถูกยุบลงและรวมเข้ากับ มศว ประสานมิตร โรงเรียนจึงได้ขยายเนื้อที่ออกไปเพิ่มในพื้นที่ของ มศว ปทุมวัน โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน จึงย้ายมาอยู่ในสังกัด มศว ประสานมิตร

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปกติ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในโครงการ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (English Program for Talented Students หรือ EPTS) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 - 6 ในระดับชั้นมัธยมปลาย มีแผนการเรียนให้เลือก 4 แผนการเรียน ได้แก่ แผน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผน ศิลป์คำนวณ แผนภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีนกลาง) และแผน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ก (ทัศนศิลป์ นิเทศศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ นิเทศศาสตร์ อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนิติรัฐ)

อาคารสถานที่สำหรับการเรียนการสอน[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ทางเข้าถนนอังรีดูนังต์และอาคาร สาธิตปทุมวัน 1

มีการก่อสร้างอาคารสถานที่สำหรับการเรียนการสอน ได้แก่

 • อาคารสาธิตปทุมวัน 1 (อาคารอำนวยการและอาคารรวมน้ำใจ) ได้รับการปรับปรุงโดยการทาสีใหม่ทั้งภายนอกอาคารและภายในห้องเรียน เมื่อปี 2550 เป็นอาคารหลักสูงเก้าชั้นเป็นอาคารเรียนชั้น มัธยมปลายหลักสูตรปกติ ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, สำนักงาน ICT และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ รวมทั้งเป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคปกติ
 • อาคารสาธิตปทุมวัน 2 (อาคารปฏิบัติการศิลปหัตถกรรมและพาณิชยกรรม) ใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาศิลปะมีห้องเครื่องปั้นดินเผาและแปลงเกษตรที่ชั้นดาดฟ้าของตึกตัวตึกบางส่วนเกือบจะเชื่อมกับตึกของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาคารสาธิตปทุมวัน 3 (อาคารเอนกประสงค์และกิจกรรมการกีฬา) เป็นอาคารเรียนของนักเรียนโครงการภาคพิเศษภาษาอังกฤษ(EPTS) ม.1-ม.5 และ สระว่ายนํ้า
 • อาคารสาธิตปทุมวัน 4 แทนอาคารเรือนไม้ 2 ชั้นที่รื้อออกไป เป็นอาคารเรียนทั่วไป ภายในมี ห้องประชุมขนาดใหญ่, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องสมุด รวมทั้งเป็นอาคารเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ใหม่ทั้งหมดในปี 2555
 • อาคารสาธิตปทุมวัน 5 อดีตอาคารเรียนของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตปทุมวัน(อาคารเรียนของนักเรียนม.1 และม.2 ภาคปกติ, ม.6 โครงการภาคพิเศษภาษาอังกฤษ, ห้องกิจกรรมคณิตศาสตร์, ห้องพระพุทธศาสนา, ห้องกิจกรรมนาฏศิลป์, ห้องวงโยธวาทิต, ห้องดนตรีไทย, ห้องสมุด และห้องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน)
 • อาคารสาธิตปทุมวัน 6 (โรงฝึกพลศึกษา)
 • อาคารสาธิตปทุมวัน 7 (อาคารคหกรรม) ห้องเรียนคหกรรมชั้น 1 ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดในปี 2561

สร้างสระว่ายน้ำ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ ห้องปฏิบัติการดนตรีและการละคร ห้องกิจกรรมสังคมศึกษา ห้องกิจกรรมคณิตศาสตร์ ห้องกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ห้องกิจกรรมภาษาไทย ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องพยาบาล ห้องประชุม และสร้างสนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามเทนนิส และสนามเปตอง รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยรอบ

 • ลานหน้าอาคาร สาธิตปทุมวัน 5 ใช้เล่นกีฬาต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 มีการปรับปรุงสนามใหม่ทั้งหมด
 • {บางครั้งโรงเรียนก็ได้ใช้ สนามฟุตบอลเตรียมอุดม เพื่อทำกิจกรรม เช่น วิชากีฬา/กรีฑา,กีฬาสีภายใน,การซ้อมแสตนด์เชียร์}

ครูใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
รศ.คุณหญิง เต็มสิริ บุณยสิงห์ พ.ศ. 2497-2498
รศ.คุณหญิง สมจิตต์ ศรีธัญรัตน์ พ.ศ. 2498-2523
ผศ.พายัพ บุปผาคำ พ.ศ. 2523-2531
รศ.ผกา แสงสุวรรณ พ.ศ. 2531-2535
หม่อมหลวงอธิบุญ กฤดากร พ.ศ. 2535-2538
อ.นวลศรี วิทยานันท์ พ.ศ. 2538-2539
ผศ.เครือวัลย์ โกมุทแดง พ.ศ. 2539-2543
ผศ.วัฒนา จูฑะพันธุ์ พ.ศ. 2543-2547
อ.พิทักษ์ เสงี่ยมสิน พ.ศ. 2547-2549
อ.สมลักษณ์ จันทร์น้อย พ.ศ. 2549-2556
อ.อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม พ.ศ. 2556-2559
ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล พ.ศ. 2559-2563
อ.โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

องค์กรภายในโรงเรียน[แก้]

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน[แก้]

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมรวมตัว ของศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตปทุมวัน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520 ทั้งนี้เนื่องจากทางศิษย์เก่าต้องการที่ร่วมกัน สร้างคุณประโยชน์ให้กับทางสถาบัน และเพื่อดำเนินกิจกรรม ในการส่งเสริมกิจการของโรงเรียน และพัฒนาการเรียน การสอนทั้งทางด้านบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อให้ศิษย์รุ่นปัจจุบัน และในอนาคต ได้รับคุณภาพที่ดีทางการศึกษา เพื่อที่จะไปร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อไป

สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน[แก้]

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ส่งเสริมความเข้าใจอันดี แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองและครูอาจารย์
 • ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
 • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ
 • ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการศึกษาของนักเรียน การสร้างจริยธรรม การแก้ปัญหา และการอบรมนักเรียน
 • ส่งเสริมสวัสดิการของนักเรียนและสมาชิก
 • ร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร สมาคม มูลนิธิ และบุคคลภายนอก ในอันที่จะส่งเสริมนักเรียน และสมาชิกในด้านความรู้ ความประพฤติ อนามัย และ สวัสดิการ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

(ข้อมูลจากสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน www.satitpatumwan.com)

นักการเมือง[แก้]

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง[แก้]

สื่อมวลชน[แก้]

นักวิชาการ[แก้]

นักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชน[แก้]

แพทย์[แก้]

วงการบันเทิง[แก้]

เกียรติประวัติ[แก้]

 • โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับรางวัลพระราชทานการจัดการศึกษาดีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 จำนวน 17 ครั้ง (ล่าสุดเป็นรางวัลประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559)
 • ได้รับพระราชทานโล่รางวัลในการจัดการศึกษาดีติดต่อกัน 3 ปี รวม 3 ครั้ง
 • ได้รับรางวัลพระราชทานที่ให้การศึกษาที่ดีจนนักเรียนสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายได้ผลดีมากติดต่อกัน 3 ปี

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′25″N 100°32′06″E / 13.740318°N 100.534984°E / 13.740318; 100.534984