ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ชื่อย่อวชช.สข.
คติพจน์วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภทวิทยาลัยชุมชน
ที่ตั้ง
186/2 ถนนประธานสุขา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150

วิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ตามนโยบายการแก้ปัญหาพื้นที่พิเศษภาคใต้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมสันติสุขของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยเฉพาะพื้นที่บริการ 5 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา

วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตั้งอยู่ ณ บริเวณอาคารที่ว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

อนุปริญญา[แก้]

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรระยะสั้น[แก้]

 • การทำขนมไทย
 • การนวดฝ่าเท้า
 • การพูดในที่ประชุม
 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • การจัดทำบัญชีเบื้องต้น
 • การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
 • การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัย
 • การพัฒนาประสิทธิภาพผู้นำท้องถิ่น
 • การประกอบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
 • กฎหมายเบื้องต้น
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น