มหาวิทยาลัยสยาม

พิกัด: 13°43′18″N 100°27′11.5″E / 13.72167°N 100.453194°E / 13.72167; 100.453194
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

13°43′18″N 100°27′11.5″E / 13.72167°N 100.453194°E / 13.72167; 100.453194

มหาวิทยาลัยสยาม
ชื่อย่อมส. / SU
คติพจน์ปญญา นรานํ รตนํ
(ปัญญาเป็นรัตนของนรชน)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา28 กันยายน พ.ศ. 2516 (50 ปี)
นายกสภาฯพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
อธิการบดีดร.พรชัย มงคลวนิช
ผู้ศึกษา9,565 คน (2566)[1]
ที่ตั้ง
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยสยาม
ต้นไม้หูกวาง
สี  เหลือง
  น้ำตาล
มาสคอต
ช้าง
เว็บไซต์www.siam.edu

มหาวิทยาลัยสยาม (อังกฤษ: Siam University; ชื่อย่อ: มส. - SU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและสถานีเอ็มอาร์ที รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงิน เพียง 200 เมตร เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2508 จาก "โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม" และได้สถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช เดิมคือ "วิทยาลัยเทคนิคสยาม" ต่อมายกระดับเป็น "มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม" และเปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยสยาม" ตามลำดับ มหาวิทยาลัยสยามนับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในย่านฝั่งธนบุรี อธิการบดีคนปัจจุบันคือ ดร.พรชัย มงคลวนิช

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยสยามเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 สถาบันแรกของประเทศไทย ได้รับการริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2508 และได้สถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2516 โดยอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ใช้ชื่อเดิมว่า "วิทยาลัยเทคนิคสยาม" ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น "มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม" และเปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยสยาม" ในลำดับต่อมา โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยสยามมีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและ ดร.พรชัย มงคลวนิชเป็นอธิการบดี

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสยามมีนักศึกษารวมกว่า 10,000 คน มีนักศึกษานานาชาติกว่า 1,000 คนจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งสิ้นกว่า 50 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 16 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง บัณฑิตวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ (ก่อตั้งปี พ.ศ. 2565) ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 80,000 คน

มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการรับรองให้เป็นภาคีสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ (International Association of Universities-IAU) สมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ (International Association of University Presidents - IAU) ซึ่งอธิการบดีได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการบริหารสมาคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยยังได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของสมาคมการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Institutions of Higher Learning - ASAIHL) สมาคมสถาบันการศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งภาคพื้น ยุโรป (EUHOFA) และสมาคมฝึกอบรมและพัฒนาองค์กรแห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asian Regional Training and Development Organization-ARTDO) และเป็นพันธมิตรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างประเทศชั้นนำกว่า 54 สถาบันทั่วโลก

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

 • ตราประจำมหาวิทยาลัยสยาม ประกอบด้วย ฟันเฟือง แผนที่ประเทศไทยและเรือใบ ซึ่งหมายถึงสถาบันที่ขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวหน้าถาวรสืบไป
 • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ พระวิษณุกรรม บรมครูแห่งการช่าง ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยังเป็น "วิทยาลัยเทคนิคสยาม" ปัจจุบันประดิษฐานอยู่บริเวณประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย
 • สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีเหลือง-น้ำตาล    โดยสีเหลือง หมายถึง ปัญญา ส่วนสีน้ำตาล หมายถึง ความรู้ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่ว่า "ปัญญาเป็นรัตนของนรชน"
 • ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ ต้นหูกวาง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในมหาวิทยาลัยสยาม ในฤดูผลัดใบจะมีใบสีเหลืองและผลสีน้ำตาล สอดคล้องกับสีประจำประจำมหาวิทยาลัย
 • สัตว์สัญลักษณ์ ได้แก่ ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของชาว "สยาม" มาแต่โบราณ
 • แนวคิดของมหาวิทยาลัย เน้นเรื่อง FREEDOM OF THOUGHT การให้อิสรภาพนักศึกษาทางความคิด เพราะอิสรภาพคือบ่อเกิดแห่งปัญญา นั่นก็คือ THINK FREELY WORK WISELY หรือ “คิดด้วยอิสระ ทำด้วยปัญญา”

คณะวิชา[แก้]

หน่วยงานต่างๆ[แก้]

 • สำนักอธิการบดี
 • สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 • สำนักวิชาการ
 • สำนักประกันคุณภาพ
 • สำนักรับสมัครนักศึกษา
 • สำนักทะเบียนและวัดผล
 • สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน
 • สำนักสหกิจศึกษา
 • สำนักประชาสัมพันธ์
 • สำนักวิเทศสัมพันธ์

การประสาทปริญญาบัตร[แก้]

มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยามเป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเป็นประธานในพิธี

บุคคลจากมหาวิทยาลัยสยามที่มีชื่อเสียง[แก้]

ด้านศาสนา
ด้านวงการบันเทิง
 • ธนิดา ธรรมวิมล สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์
 • ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ (รุ่น 1) เอกการประชาสัมพันธ์
 • พศุตม์ บานแย้ม สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา (วิชาโท การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) และระดับปริญญาโทที่คณะบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจ
 • วริษฐ์ ทิพโกมุท สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์
 • คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA
 • อรวิสา ทิวไผ่งาม สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรการประชาสัมพันธ์
 • รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรี เอกขับร้อง
ด้านกีฬา
ด้านการเมือง
ด้านบุคลากรทางการศึกษา
ด้านวงการทหาร
ด้านวงการพิธีกร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]