วิทยาลัยแสงธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยแสงธรรม
Saengtham College
Resize of logo resize.png
คติพจน์ แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต
สถาปนา 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 (42 ปี)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เว็บไซต์ วิทยาลัยแสงธรรม

วิทยาลัยแสงธรรม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เริ่มต้นจัดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยใช้ชื่อว่า "สามเณราลัย แสงธรรม"[1] ปัจจุบันมี บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ เป็นอธิการบดี

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยแสงธรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยใช้ชื่อว่า "สามเณราลัย แสงธรรม" เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 จึงได้มีการจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา โดยมีชื่อว่า "วิทยาลัยแสงธรรม" เปิดสอน 2 หลักสูตรใน 2 คณะวิชา คือ คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และ คณะศาสนศาสตร์ หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา และได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนเรื่อยมา กระทั่งในปี พ.ศ. 2553 จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
  • หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]