วิทยาลัยแสงธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยแสงธรรม
Resize of logo resize.png
ชื่อย่อวส. / STC
คติพจน์แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 (48 ปี)
นายกสภาฯพระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู
อธิการบดีบาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
ที่ตั้ง
สี██ สีส้ม
เว็บไซต์www.saengtham.ac.th

วิทยาลัยแสงธรรม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เริ่มต้นจัดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยใช้ชื่อว่า "สามเณราลัย แสงธรรม"[1] ปัจจุบันมี บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ เป็นอธิการบดี

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยแสงธรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยใช้ชื่อว่า "สามเณราลัย แสงธรรม" เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 จึงได้มีการจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา โดยมีชื่อว่า "วิทยาลัยแสงธรรม" เปิดสอน 2 หลักสูตรใน 2 คณะวิชา คือ คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และ คณะศาสนศาสตร์ หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา และได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนเรื่อยมา กระทั่งในปี พ.ศ. 2553 จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
  • หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประวัติวิทยาลัยแสงธรรม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-02-28. สืบค้นเมื่อ 2011-03-07.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]