มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

พิกัด: 13°43′39″N 100°46′26″E / 13.7275957°N 100.7738506°E / 13.7275957; 100.7738506
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
ชื่อย่อCMKL
คติพจน์อังกฤษ: Enabling Endless Possibilities[1]
(การต่อยอดความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด) [2]
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ[3]
สถาปนา25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (6 ปี)[4]
นายกสภาฯศาสตราจารย์พิเศษ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย [5]
(ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน)
อธิการบดีรองศาตราจารย์ สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น[6]
 • (รักษาการตั้งแต่ 25 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2560)
 • (ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน)
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 1 ซอย ฉลองกรุง 1 แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
สี████ ส้ม แดงเลือดหมู
เว็บไซต์www.cmkl.ac.th

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (อังกฤษ: CMKL University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ แบบสถาบันร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [7] โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรยุคใหม่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย [2] ตั้งอยู่ใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เกิดจากความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่ที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยศักยภาพสูงร่วมกันในประเทศไทย ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute)

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ[8] เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิทยาการที่มีคุณภาพและทันสมัยเพื่อนำองค์ความรู้ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งคำสั่งนี้ทำให้สามารถดำเนินการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยศักยภาพสูงจากต่างประเทศได้ [9]

ในเดือนตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ (ภายหลังเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล) และทีมงานของสถาบัน พร้อมกับ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ร่วมเดินทางไปที่ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมลงนามในสัญญาระหว่าง มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการร่วมกันจัดตั้ง มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล” (CMKL University) ซึ่งคณะของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดในการต้อนรับจากคณะผู้บริหารระดับสูงของ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน โดยมีการประดับ ธงชาติสหรัฐอเมริกา คู่กับ ธงชาติไทย ในพิธีลงนามร่วมกัน และมีการเป่าปี่สกอต เนื่องจากแอนดรูว์ คาร์เนกี ผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายสกอต [7][10]

มีการกล่าวว่า ความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในครั้งนี้นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ในการนำเสนองานวิจัยและการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์, ปัญญาประดิษฐ์, ข้อมูลมหัต และนำเสนองานวิจัยที่สร้างผลกระทบสูงเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [7][10]

มหาวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2560[4] ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีคนแรกในวันที่ 16 ธันวาคม 2560[6] และทำการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เป็นสาขาแรก ในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก โดยเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2561 [11]

ในช่วงต้นปี 2565 ทางมหาวิทยาลัยได้เริ่มมีการเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ เป็นครั้งแรก ในสาขา Artificial Intelligence & Computer Engineering สำหรับปีการศึกษา 2565 [12]

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย [13] ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยคนแรก[5] ได้เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่มหาบัณฑิต รุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยจำนวน 16 คน โดยมีทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ [14]

การจัดการศึกษา[แก้]

 • ใช้แนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนเป็นหลัก ตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การกำกับดูแลงานวิจัยรวมถึงการกำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาอาจจะต้องไปศึกษาบางส่วนในสหรัฐอเมริกา
 • การเรียนการสอนในประเทศไทย จะใช้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ซึ่งมาทำวิจัยในประเทศไทยหรือผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลร่วมกับคณาจารย์ของไทยที่ได้ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน โดยจะต้องไปร่วมจัดการศึกษาและทำวิจัยกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ในสหรัฐอเมริกาจนได้รับการรับรอง
 • การกำกับดูแลด้านการวิจัย จะดำเนินการผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน และภาคเอกชนผู้สนับสนุนโครงการ
 • กระบวนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน จะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลในเรื่องของการรับนักศึกษาโดยใช้เกณฑ์และมาตรฐานเดียวกับในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
 • หลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ [15]
 • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ [16]
 • หลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ [17]
 • หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ [18]
 • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ [16]
 • หลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ [17]

อ้างอิง[แก้]

 1. "มหา'ลัย ซีเอ็มเคแอล พัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม รองรับ 5G". Bangkokpost. 2020-05-27. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-02. สืบค้นเมื่อ 2022-11-02.
 2. 2.0 2.1 "มหา'ลัย ซีเอ็มเคแอล พัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม รองรับ 5G". คมชัดลึก. 2020-02-21. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-02. สืบค้นเมื่อ 2022-11-02.
 3. ปิยาณี วิริยานนท (2017-11-06). จดหมายข่าวสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (PDF) (Report) (ปีที่ 10 ฉบับที่ 400 ed.). กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. pp. 1–2. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-11-02. สืบค้นเมื่อ 2022-11-02.
 4. 4.0 4.1 มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วาระพิเศษครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การจัดตั้ง CMKL University] (PDF) (มติสภาสถาบันฯ วาระพิเศษครั้งที่ 2/2560 ed.). สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2017-11-22. p. 4. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-04-09. สืบค้นเมื่อ 2022-11-02.
 5. 5.0 5.1 มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 2 / 2562 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University)] (PDF) (มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2562 ed.). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2019-02-27. p. 2. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-11-02. สืบค้นเมื่อ 2023-01-23.
 6. 6.0 6.1 มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 12 / 2560 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานการอนุญาตให้ผู้บริหารลาออกจากตำแหน่งบริหาร (PDF) (มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 12/2560 ed.). สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2017-11-22. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-04-09. สืบค้นเมื่อ 2023-01-23.
 7. 7.0 7.1 7.2 Burns, Krista (2017-11-28). "CMU and KMITL Announce Research and Education Collaboration". Carnegie Mellon University (ภาษาอังกฤษ). เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 1 November 2022. สืบค้นเมื่อ 2022-01-24.
 8. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (PDF) (Report) (29/2560 ed.). สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 2017-05-26. สืบค้นเมื่อ 2023-01-23.
 9. "รวมผลงาน การใช้อำนาจมาตรา 44 ปี 2560". iLaw. 2018-06-01. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-01-23. สืบค้นเมื่อ 2023-01-23.
 10. 10.0 10.1 มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครั้งที่ 11/2560 (มติจากการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 11/2560 เรื่อง อธิการบดีรายงานผลการลงนามในสัญญาร่วมการจัดตั้ง Carnegie Mellon Universityในประเทศไทย ภายใต้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) ed.). สภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2017-10-25. pp. 9–10. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2023-01-23. สืบค้นเมื่อ 2023-01-23.
 11. "สจล.ขานรับรัฐบาล เดินหน้าจัดตั้ง "CMKL University" เปิดสอนปี'61". ประชาชาติธุรกิจ. 2017-09-07. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-01-23. สืบค้นเมื่อ 2023-01-23.
 12. Columnist (2022-03-07). "เปิดรับสมัครแล้ว! ป.ตรี CMKL University พร้อมโอกาสรับทุน AiCE Scholarship 2022 ในงาน AiCE Open House". เด็กดี.คอม. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-01-23. สืบค้นเมื่อ 2023-01-23.
 13. "'ดร.สุรเกียรติ์' ประธานมอบปริญญาบัตร บัณฑิต ป.โท รุ่นแรก มหาวิทยาลัย CMKL". มติชน. 2022-05-29. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-01-23. สืบค้นเมื่อ 2023-01-23.
 14. "CMKL มอบปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นแรก ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท". แนวหน้า. 2022-06-08. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-01-23. สืบค้นเมื่อ 2023-01-23.
 15. "Bachelor of Engineering in Artificial Intelligence & Computer Engineering". มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (ภาษาอังกฤษ). เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-02-03. สืบค้นเมื่อ 2023-02-03.
 16. 16.0 16.1 "ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (ECE)". มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (ภาษาอังกฤษ). เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-02-03. สืบค้นเมื่อ 2023-02-03.
 17. 17.0 17.1 "AiCE Graduate Program". มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (ภาษาอังกฤษ). เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-02-03. สืบค้นเมื่อ 2023-02-03.
 18. "M.S. in Technology and Creative Innovation (MSTCI)". มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (ภาษาอังกฤษ). เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-02-03. สืบค้นเมื่อ 2023-02-03.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

13°43′39″N 100°46′26″E / 13.7275957°N 100.7738506°E / 13.7275957; 100.7738506