มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
CMKL University
ชื่อย่อCMKL U
สถาปนา25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (4 ปี)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
อธิการบดีรศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น
ที่ตั้งเลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
13°43′52″N 100°46′34″E / 13.7310333°N 100.7762009°E / 13.7310333; 100.7762009
สีประจำสถาบัน████ ส้ม แดงเลือดหมู
เว็บไซต์www.cmkl.ac.th

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (อังกฤษ: CMKL University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ แบบสถาบันร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง[1]

ประวัติ[แก้]

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษานอกพื้นที่ และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) ได้เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) ภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) โดยเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2561

การจัดการศึกษา[แก้]

  • ใช้แนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนเป็นหลัก ตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การกำกับดูแลงานวิจัยรวมถึงการกำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาอาจจะต้องไปศึกษาบางส่วนในสหรัฐอเมริกา
  • การเรียนการสอนในประเทศไทย จะใช้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ซึ่งมาทำวิจัยในประเทศไทยหรือผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลร่วมกับคณาจารย์ของไทยที่ได้ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน โดยจะต้องไปร่วมจัดการศึกษาและทำวิจัยกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ในสหรัฐอเมริกาจนได้รับการรับรอง
  • การกำกับดูแลด้านการวิจัย จะดำเนินการผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน และภาคเอกชนผู้สนับสนุนโครงการ
  • กระบวนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน จะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลในเรื่องของการรับนักศึกษาโดยใช้เกณฑ์และมาตรฐานเดียวกับในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล[2]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
  • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชานวัตกรรมบันเทิง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]