มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
CMKL-logo.png
ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
ชื่อย่อCMKL
คติพจน์อังกฤษ: Enabling Endless Possibilities[1]
(การต่อยอดความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด) [2]
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ[3]
สถาปนา25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (5 ปี)[4]
นายกสภาฯศาสตราจารย์พิเศษ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย [5]
(ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน)
อธิการบดีรองศาตราจารย์ สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น[6]
 • (รักษาการตั้งแต่ 25 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2560)
 • (ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน)
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 1 ซอย ฉลองกรุง 1 แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
สี████ ส้ม แดงเลือดหมู
เว็บไซต์www.cmkl.ac.th

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (อังกฤษ: CMKL University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ แบบสถาบันร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [7] โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรยุคใหม่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย [2] ตั้งอยู่ใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติ[แก้]

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษานอกพื้นที่ และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) ได้เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) ภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) โดยเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2561

การจัดการศึกษา[แก้]

 • ใช้แนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนเป็นหลัก ตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การกำกับดูแลงานวิจัยรวมถึงการกำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาอาจจะต้องไปศึกษาบางส่วนในสหรัฐอเมริกา
 • การเรียนการสอนในประเทศไทย จะใช้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ซึ่งมาทำวิจัยในประเทศไทยหรือผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลร่วมกับคณาจารย์ของไทยที่ได้ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน โดยจะต้องไปร่วมจัดการศึกษาและทำวิจัยกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ในสหรัฐอเมริกาจนได้รับการรับรอง
 • การกำกับดูแลด้านการวิจัย จะดำเนินการผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน และภาคเอกชนผู้สนับสนุนโครงการ
 • กระบวนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน จะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลในเรื่องของการรับนักศึกษาโดยใช้เกณฑ์และมาตรฐานเดียวกับในสหรัฐอเมริกา นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล[8]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชานวัตกรรมบันเทิง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อ้างอิง[แก้]

 1. "มหา'ลัย ซีเอ็มเคแอล พัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม รองรับ 5G". Bangkokpost. 2020-05-27. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-02. สืบค้นเมื่อ 2022-11-02.
 2. 2.0 2.1 "มหา'ลัย ซีเอ็มเคแอล พัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม รองรับ 5G". คมชัดลึก. 2020-02-21. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-11-02. สืบค้นเมื่อ 2022-11-02.
 3. ปิยาณี วิริยานนท (2017-11-06). จดหมายข่าวสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (PDF) (Report) (ปีที่ 10 ฉบับที่ 400 ed.). กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. pp. 1–2. สืบค้นเมื่อ 2022-11-02.
 4. มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วาระพิเศษครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การจัดตั้ง CMKL University] (PDF) (Report) (มติสภาสถาบันฯ วาระพิเศษครั้งที่ 2/2560 ed.). สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2017-11-22. p. 4.
 5. มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 2 / 2562 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University)] (PDF) (Report) (มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2562 ed.). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2019-02-27. p. 2. สืบค้นเมื่อ 2022-11-02.
 6. มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 12 / 2560 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานการอนุญาตให้ผู้บริหารลาออกจากตำแหน่งบริหาร] (PDF) (Report) (มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 12/2560 ed.). สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2017-11-22. สืบค้นเมื่อ 2022-11-02.
 7. Burns, Krista (28 November 2017). "CMU and KMITL Announce Research and Education Collaboration". Carnegie Mellon University (ภาษาอังกฤษ). เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 1 November 2022. สืบค้นเมื่อ 1 November 2022.
 8. Graduate Programs

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]