โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
Saparachinee Trang School
Saparachinee Trang School
ตราประจำโรงเรียน อักษรย่อ ส.ภ. ภายใต้ มงกุฎ ด้านล่าง มีมงคลนาม "สภาราชินี" หมายถึง "สภาราชินี" เป็นมงคลนาม ที่ได้รับพระราชทานจาก องค์สมเด็จพระราชินี หรือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ภ. / SP
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด สพฐ. - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สถาปนา20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479
ผู้ก่อตั้งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1004920102
สี██████ น้ำเงิน-ขาว
เพลงมาร์ชสภาราชินี
เว็บไซต์spa.ac.th

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เป็นโรงเรียนรัฐในจังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนแบบสหศึกษาทั้งชายและหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี 13 ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 15 ห้อง

ประวัติโรงเรียน[แก้]

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในปี พ.ศ. 2444 วโรกาสที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จจังหวัดตรัง ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานทุนทรัพย์เป็นเงิน 4,000 บาท สำหรับจัดสร้างโรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชาย ณ ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ประชาชนได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้อาคารเรียนคับแคบ ดังนั้นใน พ.ศ. 2459 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์อีก เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท เพื่อก่อสร้างโรงเรียนเรียนเพิ่มเติม เพื่อรองรับนักเรียนที่มีจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ปี พร้อมทั้งพระราชทานนามอาคารหลังใหม่ ว่าอาคาร "สภาราชินี" [1]

ต่อมาข้าหลวงประจำจังหวัด มีความคิดที่จะตั้งโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดบ้าง จึงรวบรวมนักเรียนหญิงได้จำนวนหนึ่ง แต่ขณะนั้นยังไม่มีที่เรียน จึงให้ไปเรียนที่อาคารสภาราชินี พ.ศ. 2474 ได้มีคณะบุคคลผู้มีจิตศรัทธา ประกอบด้วย

 • พระยาอาณาจักรบริบาล ข้าหลวงประจำจังหวัดตรัง
 • หลวงยวดประศาสน์ นายอำเภอเมืองตรัง
 • หลวงพิชิตปฏิภาณ ผู้พิพากษาจังหวัดตรัง
 • ขุนจรรยาวิทูร ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
 • หลวงทวีทรัพย์ราช คลังจังหวัดตรัง

โดยการนำของข้าหลวงประจำจังหวัดตรัง จัดหาทุนก่อสร้างโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง ณ เลขที่ 142 ถนนวิเศษกุล อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในพื้นที่ 8 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา อันเป็นสถานที่ปัจจุบัน

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 ย้ายนักเรียนหญิงจากอาคารสภาราชินีมาเรียนที่โรงเรียนใหม่นี้โดยใช้นาม โรงเรียนว่า "โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง" และนับเอาวันอันเป็นสิริมงคลนี้เป็นวันกำเนิดโรงเรียนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2494 ได้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง" เป็น โรงเรียนสตรีตรัง"สภาราชินี"

และในปี พ.ศ. 2506 โรงเรียนเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกศิลปะรับนักเรียนสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงขออนุญาตสำนักราชเลขาธิการผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง เป็นชื่อ "โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง" และได้ใช้มงคลนามนี้มาตราบจนปัจจุบัน [2]


บริเวณหน้าเสาธง

ในปัจจุบัน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 2 พันกว่าคน ประกอบด้วยอาคารถาวร 6 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 3 หลัง หอประชุมโรงอาหาร 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง มีทั้งหมด 79 ห้อง ใช้เป็นห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติ ห้องบริการและห้องพิเศษอื่นๆ โรงเรียนเคยอยู่ในโครงการ คมช.รุ่นที่ 7

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้รับคัดเลือกเป็น สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2524 , ปีการศึกษา 2532 , ปีการศึกษา 2541 , ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2559 ตามลำดับ [3] [4]

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559 วงโยธวาทิตโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเดินพาเหรด พ.ศ. 2559 ถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา ในการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ สนามศุภชลาศัย

และชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2559 ในประเภทการเดินขบวนพาเหรด ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับประเทศ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางจงกล ทองศรีสุข พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2486
โรงเรียนสตรีตรัง"สภาราชินี"
ผู้อำนวยการโรงเรียน วาระการดำรงตำแหน่ง
2. นางสาวเจียมจิตต์ บุญญานุรักษ์ พ.ศ. 2492 - พ.ศ. 2510
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน วาระการดำรงตำแหน่ง
3. นางสาวพรรณี ควรประเสริฐ พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2515
4. นางสาวยุพิณ ดุษิยามี พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2523
5. นางสาวสุภางค์ เขียวหวาน พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2530
6. นางสาววิมล สุวรรณเวลา พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2536
7. นางสาวประภาพรรณ ภูมิสิงหราช พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2537
8. นายเจตน์ กุลบุญ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538
9. นายมิตร ศรีชาย พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539
10. นายถาวร อุทัยรัตน์ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540
11. นายปิ่น สุวรรณะ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544
12. นายสมพงษ์ แคนยุกต์ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2553
13. นายอำนาจ แก้วรักษ์ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2559
14. นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก พ.ศ. 2559 - 30 ก.ย. 2562
15.นางสาวนวลจันทร์ ช่องดารากุล(รักษาราชการแทน) 1 ต.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2562
16. ดร.สุมิตร สามห้วย 26 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน

การเรียนการสอน[แก้]

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดการศึกษาเป็น 2 ประเภท

 1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  1. ห้องเรียนพิเศษตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)
  2. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต
  3. ห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
 1. ประเภทห้องเรียนทั่วไป
  1. ห้องเรียนส่งเสริมวิทย์-คณิต
  2. ห้องเรียนวิทย์-คณิต
  3. ห้องเรียน No-Paper
  4. ห้องเรียนอังกฤษ-คณิต
  5. ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน
  6. ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี - นาฏศิลป์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ห้องเรียนพิเศษตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
 • ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ (NO-Paper)
 • ห้องเรียนทั่วไป
 • ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาจีน
 • ห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • ห้องเรียนพิเศษตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
 • ห้องเรียนวิทยศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ทั่วไป)
 • ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ (NO-Paper)
 • ห้องเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)
 • ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี - นาฏศิลป์
 • ห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

อาคารเรียน[แก้]

อาคาร 1[แก้]

มี 4 ชั้น ประกอบด้วย

 • ชั้น 1 ห้องประชุมแนะแนว/ห้องพักครูแนะแนว/ห้องเกียรติยศจอมทองศิลาสุนาเสวีนนท์/ห้องวัฒนธรรมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 • ชั้น 2 ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ/ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณ/ห้องผลิตเอกสาร/ห้องผู้อำนวยการ/ห้องประชุม(อาจารย์)
 • ชั้น 3 ห้องพระโรงเรียนสภาราชินี/ห้องเรียน
 • ชั้น 4 ห้องหมวดวิชาสังคมศึกษา/ห้องเรียน

อาคาร 2[แก้]

มี 4 ชั้น ประกอบด้วย

 • ชั้น 1 ห้องพยาบาล/ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ห้องของหมวดวิชาการงานอาชีพและคหกรรม/ห้องสมุดสารานุกรม/สำนักงานคณะกรรมการสภานักเรียน
 • ชั้น 2 ห้องหมวดวิชาภาษาไทย/ห้องหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ/ห้องหมวดวิชาศิลปะ
 • ชั้น 3 ห้องหมวดวิชาภาษาจีน/ห้องเรียน
 • ชั้น 4 ห้องเรียน

อาคาร 3[แก้]

มี 5 ชั้น ประกอบด้วย

 • ชั้น 1 ใต้ถุนอาคาร บริเวณให้นักเรียนนั่งพักผ่อนหรืออ่านหนังสือ
 • ชั้น 2 ห้องหมวดวิชานาฏศิลป์/ห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียน/ห้องหมวดวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 • ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องเรียน
 • ชั้น 4 ห้องเรียนของนักเรียนโครงการ No paper
 • ชั้น 5 ห้องเรียนของนักเรียนโครงการ English program

อาคาร 4[แก้]

มี 4 ชั้น ประกอบด้วย

 • ชั้น 1 ห้องนักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 • ชั้น 2 ห้องเรียนดนตรี
 • ชั้น 3 ห้องเรียนและห้องหมวดวิชาดนตรี
 • ชั้น 4 ห้อง TOT

อาคาร 5[แก้]

มี 8 ชั้น ประกอบด้วย

 • ชั้น 1 ลานจอดรถยนต์ของคณะอาจารย์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง/ห้องหมวดพลานามัย
 • ชั้น 2 ลานจอดรถยนต์ของคณะอาจารย์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง/ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ชั้น 3 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์/ห้องสมุดหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
 • ชั้น 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์/ห้องหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
 • ชั้น 5 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 • ชั้น 6 ห้องเรียน/ห้องหมวดวิชาคณิตศาสตร์
 • ชั้น 7 ห้องเรียน/ห้องโสต
 • ชั้น 8 ห้องประชุม

อาคารหอประชุมและโรงอาหาร[แก้]

มี 2 ชั้น ประกอบด้วย

 • ชั้น 1 โรงอาหารครู นักเรียนและบุคลากรอื่นๆ
 • ชั้น 2 หอประชุมขนาดใหญ่

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา ,แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมศึกษาธิการ เรื่อง สร้างสภาราชินีจังหวัดตรัง มณฑลภูเก็ต ,29 ธันวาคม พ.ศ. 2461
 2. "ประวัติโรงเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-11-03. สืบค้นเมื่อ 2016-11-22.
 3. วารสารราชินีศรีตรัง 2558
 4. รางวัลพระราชทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 2559[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]