มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Sripatum University
New logo spu (Converted).png
ชื่อย่อ มศป. / SPU
คติพจน์ การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ
สถาปนา 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 (48 ปี)[1]
ผู้สถาปนา ดร.สุข พุคยาภรณ์
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
นายกสภาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต
ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เลขที่ 79 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

13°51′19″N 100°35′07″E / 13.85528°N 100.58528°E / 13.85528; 100.58528พิกัดภูมิศาสตร์: 13°51′19″N 100°35′07″E / 13.85528°N 100.58528°E / 13.85528; 100.58528
ประเทศ ไทย ราชอาณาจักรไทย
ชื่อเดิม วิทยาลัยไทยสุริยะ (วทส.)
Thaisuriya College (TSC)
สีประจำสถาบัน ██ สีฟ้า
██ สีชมพู
เพลง บัวเบิกบาน
เว็บไซต์ www.spu.ac.th
โลโก้ 47ปี SPU.png

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: Sripatum University) เดิมชื่อวิทยาลัยไทยสุริยะ ก่อนได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกในประเทศไทยถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับ วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และวิทยาลัยพัฒนา[2] ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุมตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และมีวิทยาเขตที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดขอนแก่น[3]

ประวัติ[แก้]

ภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และดร.สุข พุคยาภรณ์

วิทยาลัยไทยสุริยะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2513 เป็น 1 ใน 5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรก ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดย ดร.สุข พุคยาภรณ์

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2515 วิทยาลัยไทยสุริยะ ได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็น “วิทยาลัยศรีปทุม” (กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2515) และพระราชทานความหมายว่า "เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว" พร้อมทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายนาม "ศรีปทุม" และพระราชทานปริญญาบัตร อนุปริญญา และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่1,2และ 3

ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปลี่ยนประเภทเป็น “มหาวิทยาลัยศรีปทุม” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2530

มหาวิทยาลัยฯ ได้ขยายวิทยาเขตออกไปในปีการศึกษา 2530 โดยได้จัดตั้งวิทยาเขตที่สมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

ในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยศรีปทุมขออนุมัติทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) จัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนานักบริหาร โดยเปิดสอนครั้งแรก ณ อาคารเอ็กซิม (อาคารบุญผ่องเดิม) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท ต่อมาได้ย้ายสำนักงานมาเปิด ณ อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 17 และชั้น 20 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท เพื่อเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักบริหาร (ปัจจุบันไม่มีการสอนที่วิทยาคารพญาไทแล้ว)

ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ขยายการเรียนการสอนไปยังจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานนาม “ศรีปทุม” แก่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ พร้อมความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบาน เช่นดอกบัว” ดังนั้น ดอกบัวหลวงสีชมพูจึงเป็นสัญลักษณ์แทนนามศรีปทุม มีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยม มีรูปดอกบัวอยู่ภายใน มีความหมายดังนี้

 • ดอกบัว 3 กลีบ หมายถึง ความเป็นผู้มีปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และ คารวะธรรม คือ มีความรู้หรือปัญญา มีความเชี่ยวชาญ ในการประกอบวิชาชีพ และรู้จักปรับตนให้เป็นคนที่มีความเบิกบาน มีน้ำใจไมตรีในการดำเนินชีวิต
 • รูปหกเหลี่ยม หมายถึง ทิศทั้งหกในพระพุทธศาสนา ที่หมายถึงผู้มีพระคุณและผู้ที่เข้ามามีความเกี่ยวข้องผู้พันในชีวิต ซึ่งก็คือ ความเป็นผู้มีคุณธรรม

การศึกษา[แก้]

ที่ตั้งมหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดดำเนินการสอนใน 3 แห่ง ได้แก่

 1. บางเขน เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 2. ขอนแก่น เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 3. วิทยาเขตชลบุรี เลขที่ 79 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

คณะ[แก้]

วิทยาลัย[แก้]

คณะ/วิทยาลัยที่ไม่มีการเปิดสอนในปัจุบัน[แก้]

พิธีสำเร็จการศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่แยกพิธีสำเร็จการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน แบ่งเป็น

 1. พิธีประทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
 2. พิธีประสาทปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต (บางเขนและขอนแก่น)
 3. พิธีประสาทปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต (วิทยาเขตชลบุรี)
ระดับปริญญา สถานที่ ประธานในพิธี
ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโท,เอก) ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี)
บางเขน,ขอนแก่น
ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
อำพล เสนาณรงค์
อดีตองคมนตรี
ระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี)
วิทยาเขตชลบุรี
อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี
 • หมายเหตุ สถานที่และประธานในพิธี อาจมีการเปลี่ยนแปลง

แถบสีครุยวิทยฐานะ[แก้]

แถบสีครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
████ สีเหลือง กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ████ สีเขียว กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี
████ สีเหลืองทอง กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ████ สีฟ้า กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
████ สีส้ม กลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ████ สีน้ำเงิน กลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
████ สีชมพูอมม่วง กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ████ สีน้ำตาล กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
████ สีม่วง กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ████ สีแดงเลือดหมู กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
████ สีเทา กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ████ สีขาว กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
██ สีส้มริมสีเทา กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) ██ สีฟ้าริมสีเทา กลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
██ สีเขียวริมสีเทา กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี(หลักสูตรนานาชาติ)

โครงสร้างการบริหาร[แก้]

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย[แก้]

อันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

 • ปี 2018 คว้าอันดับ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน และอันดับ9 มหาวิทยาลัยในไทยเว็บไซต์การจัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ "Unirank" ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เดือนมกราคม 2018 "Unirank" Top Universities in Thailand 2018 Thai University Ranking [4]
 • ปี 2016 การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อยู่ในอันดับที่ 4,265 ของโลก อันดับที่ 60 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[6]

สถาบันในเครือ (ไทย-เทค)[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]