มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของกรุงเทพมหานคร ดูที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Bangkok University
BU-logo-horizontal.png
คติพจน์ ความรู้คู่ความดี
สถาปนา พ.ศ. 2505
ประเภท เอกชน
อธิการบดี ดร.มัทนา สานติวัตร
นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ที่ตั้ง

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วิทยาเขตรังสิต
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เว็บไซต์ www.bu.ac.th

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เริ่มแรกนั้นได้รับการก่อตั้งในชื่อ “โรงเรียนไทยเทคนิค”[ต้องการอ้างอิง] เมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ และปองทิพย์ โอสถานุเคราะ[ต้องการอ้างอิง] ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยกรุงเทพ”[ต้องการอ้างอิง] และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527[1] ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2527 โดยจัดการเรียนการสอนใน 11 คณะ รวมทั้ง วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปัจจุบัน เปิดดำเนินการสอน ใน 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 1

มหาวิทยาลัยกรุงเทพถือกำเนิดขึ้นมาจากการก่อตั้ง "โรงเรียนไทยเทคนิค"[ต้องการอ้างอิง] ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์[ต้องการอ้างอิง] (เจ้าของบริษัทในเครือโอสถสภา) โรงเรียนตั้งอยู่ในที่ดินในซอยบ้านกล้วยใต้ ริมถนนพระราม 4 (ปัจจุบัน คือ ที่ตั้งของวิทยาเขตกล้วยน้ำไท) ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นถนนลูกรังอยู่ แต่เป็นย่านค้าขายของเหล่าบรรดานายห้างต่างชาติรวมถึงท่าเรือสินค้าที่คลองเตยด้วย

ต่อมา มีการเปลี่ยนชื่อสถาบันใหม่เป็น "วิทยาลัยกรุงเทพ" หรือ Bangkok College เนื่องจาก ชื่อเดิมสร้างความสับสนต่อประชาชนทั่วไปที่คิดว่าเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา[ต้องการอ้างอิง] การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสมัยแรก ๆ ไม่ได้รับการรับรองจากทางราชการไทย[ต้องการอ้างอิง] เนื่องจากเป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนในระดับปริญญา ผู้บริหารโรงเรียนจึงได้ขอความร่วมมือทางวิชาการจาก มหาวิทยาลัยแฟรลีดิกคินสัน (Fairleigh Dickinson University) จากสหรัฐอเมริกา ในการรับรองวิทยฐานะของปริญญา โดยในสมัยนั้นผู้ที่ศึกษาจบการศึกษาจากวิทยาลัยกรุงเทพจะได้รับปริญญา 2 ใบ คือ จาก วิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยแฟรลีดิกคินสันด้วย[2]

เมื่อวิทยาลัยกรุงเทพเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยมากขึ้น[ใครกล่าว?] การขยายตัวก็มีขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ก็มีการเกิดขึ้นของวิทยาลัยเอกชนอีกหลาย ๆ แห่งไม่ว่าจะเป็น วิทยาลัยการค้า วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การแข่งขันของสถาบันการศึกษาเอกชนเริ่มมีมากขึ้น ผู้บริหารจึงมีโครงการที่จะขยายและยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้รับการอนุญาตจากทางราชการไทย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2527 วิทยาลัยกรุงเทพจึงได้รับการยกฐานะจากทางราชการไทยให้เป็น "มหาวิทยาลัยกรุงเทพ" ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527[3]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การขยายตัวนี้นำมาซึ่งการเปิดวิทยาเขตแห่งใหม่ที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี ห่างจาก ท่าอากาศยานกรุงเทพ ไปตามถนนพหลโยธิน 14 กิโลเมตร ภายในพื้นที่กว่า 400 ไร่ ซึ่งผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมีความหวังที่จะสร้างวิทยาเขตรังสิตให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศเหมือนมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ชานเมือง มีสวน มีต้นไม้ มีทะเลสาบ และมีอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ด้วยความห่างไกลความเจริญของรังสิตในสมัยนั้น มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตถูกขนานนามว่าเป็น กระท่อมปลายนา จากการเรียกของนักศึกษา

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ตราประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้รูปเพชร ประกอบในตราประจำมหาวิทยาลัย มาโดยตลอดตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง ซึ่งมีที่มาจากนามของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยคือ สุรัตน์ ซึ่งแปลว่าแก้วอันประเสริฐ ซึ่งก็หมายถึงเพชรนั่นเอง การนำรูปเพชรมาใช้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย จึงเป็นการให้เกียรติและรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง นอกจากนั้น เพชรยังสื่อความหมายถึงคุณค่า และความแข็งแกร่ง อุปมาดั่งมหาวิทยาลัย เป็นเสมือนสถานที่ "เจียระไน" ให้นักศึกษากลายเป็นเพชร ซึ่งทรงเกียรติทรงคุณค่า มีความมั่นคงแข็งแกร่ง และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยรูปแบบดั้งเดิมเรียกว่า เพชรในชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นตราที่ประกอบไปด้วยรูปเพชรอยู่ตอนบน เล่มหนังสืออยู่ตอนล่าง และล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ แต่ปัจจุบัน (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548) มีการออกแบบเพิ่มสีสัน เพื่อให้สื่อความหมายชัดเจนขึ้น เพิ่มความทันสมัยมากขึ้น โดยที่ยังคงใช้รูปเพชรลอยตัวอยู่ในเส้นวงกลม

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ที่มาของสีสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนั้น จากหลักฐานและบันทึกทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แต่เดิมมหาวิทยาลัยใช้ สีเขียวอมฟ้า เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ดังจะเห็นได้จาก ปกเสื้อครุยของบัณฑิตรุ่นแรก ๆ ที่เป็นสีเขียวอมฟ้า และจากเพลงมาร์ชของมหาวิทยาลัย ที่ยังคงมีเนื้อร้องว่า ธงเขียวเชิดให้เด่นไกลนานเนาว์ มาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนมาใช้ สีม่วง และ สีแสด เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย โดยการเปลี่ยนแปลงสีประจำมหาวิทยาลัยนั้น เพื่อเป็นเกียรติกับสองบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย เนื่องจากสีม่วงเป็นสีประจำวันเสาร์ และสีแสดเป็นสีประจำวันพฤหัสบดี

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ต้นชัยพฤกษ์

ต้นชัยพฤกษ์

เป็นต้นไม้มงคลที่ใช้ในพิธีการมงคลตามความเชื่อของคนไทย นำมาใช้เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นชัยพฤกษ์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฝั่งทิศใต้ ของอาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ นับเป็นพระกรุณาธิคุณและเป็นมิ่งขวัญของชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ต้นชัยพฤกษ์แห่งมิ่งมงคลนี้ จะหยั่งรากลึกลงในหัวใจของชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพสืบต่อไป

เพลงประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

เพลงประจำมหาวิทยาลัย ที่ใช้ในพิธีการและโอกาสต่างๆ นั้น มีทั้งเพลงมาร์ช และเพลงความรู้คู่ความดี เป็นเพลงที่ใช้มาตั้งแต่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ลักษณะคำร้อง ทำนอง และแนวดนตรี จึงเป็นไปในลักษณะย้อนยุค

ทำเนียบอธิการบดี[แก้]


โรงเรียนไทยเทคนิค
รายชื่อผู้อำนวยการและอาจารย์ใหญ่ วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (ผู้อำนวยการ)

ดร.เจริญ คันธวงศ์ (อาจารย์ใหญ่)

25 ธันวาคม 2505 - พ.ศ. 2506 [4]

[5]

วิทยาลัยไทยเทคนิค
รายชื่ออธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
เจริญ คันธวงศ์ พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2508
วิทยาลัยกรุงเทพ
รายชื่ออธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
เจริญ คันธวงศ์ พ.ศ. 2508 - ตุลาคม พ.ศ. 2527
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รายชื่ออธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
เจริญ คันธวงศ์ 24 ตุลามคม พ.ศ. 2527- กรกฎาคม พ.ศ. 2531
ดร.ธนู กุลชล กรกฎาคม 2531 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 [6]
ดร.มัทนา สานติวัตร วาระที่ 1 : 1 มิถุนายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2554 [7]
ดร.มัทนา สานติวัตร วาระที่ 2 : 1 มิถุนายน 2554 - ปัจจุบัน [8]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]


ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ

 • คณะบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

หลักสูตรภาษาไทย ภาคพิเศษ

 • คณะบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะนิเทศศาสตร์

ปริญญาตรีต่อเนื่อง ภาคปกติ

 • คณะบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรีต่อเนื่อง ภาคพิเศษ

 • คณะบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาตรีที่สอง ภาคพิเศษ

 • คณะบัญชี
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ร่วมกับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรนานาชาติ

 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย

หลักสูตรภาษาไทย

 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ, และสาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการจัดการออกแบบภายใน)
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสื่อสารเชิงกลยุทธ์, และสาขาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต)

หลักสูตรนานาชาติ

 • สาขาบริหารธุรกิจ
 • สาขานิเทศศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ

 • สาขานิเทศศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรพร้อมผู้สอนจาก Ohio University (OU) สหรัฐอเมริกา
 • สาขาบริหารธุรกิจ โดยได้รับความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรพร้อมผู้สอนจาก University of Nebraska (UNL) สหรัฐอเมริกา

คณะและวิทยาลัย[แก้]


ตราสัญลักษณ์คณะต่างๆและความหมาย ครุยวิทยฐานะ
School logo.png
พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ นายกสภาองค์แรก และ ดร.เจริญ คันธวงศ์ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร

ครุย เป็นเครื่องแต่งกายแสดงวิทยฐานะของผู้สวมใส่ และแสดงความเป็นบัณฑิตแห่งสถาบัน ใช้สำหรับในพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัย เช่น พิธีไหว้ครู พิธีประสาทปริญญาบัตร เป็นต้น ชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ใช้รูปแบบเสื้อคลุมแบบยุโรปสมัยกลาง โดยเป็นเสือคลุมยาวคลุมเข่า สีดำ สำหรับบัณฑิตระดับปริญญาโทขึ้นไปมีแถบกำมะหยี่สีดำที่สาบเสื้อและแขนเสื้อทั้งสอง

ปกเสื้อครุย เป็นผ้าสามเหลี่ยมที่คล้องคอโดยให้ชายปกห้อยไปทางด้านหลัง ปกเสื้อครุยจะเป็นผ้ากำมะหยี่สีต่างๆ ขลิบด้วยสีส้มซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย โดยปกเสื้อครุยจะมีสีสันที่ต่างกันไปตามสีของคณะ ซึ่งมีสีและความหมายดังนี้

 • คณะบัญชี สีฟ้า ซึ่งเป็นสีแห่งทะเล สัญลักษณ์แห่งเส้นทางหลักของการค้าขายในอดีตจนปัจจุบัน
 • คณะบริหารธุรกิจ สีแดง ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายทางธุรกิจ
 • คณะนิเทศศาสตร์ สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีของน้ำหมึก สัญลักษณ์แห่งการสื่อสารและการพิมพ์
 • คณะนิติศาสตร์ สีม่วง ซึ่งเป็นสีของเสื้อคลุมของผู้พิพากษาในสมัยกลาง สัญลักษณ์แห่งความยุติธรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์ สีเหลืองทอง ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมมนุษย์
 • คณะเศรษฐศาสตร์ สีเขียวเข้ม ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของการเกษตร อันเป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สีน้ำตาล ซึ่งเป็นสีของดิน ต้นกำเนิดของสรรพสิ่งบนพื้นโลก
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สีชมพูกลีบบัว ซึ่งเป็นสีของดอกบัวที่พ้นน้ำ ตามหลักธรรมคำสอนเรื่องบัวสี่เหล่าของพระพุทธเจ้า
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สีแดงเข้ม หรือสีเลือดหมู ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและเป็นหนึ่งเดียวกัน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ ใช้สีตามหลักสูตรหรือสาขาวิชาในคณะที่สังกัด[9]

วิทยาเขต[แก้]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดดำเนินการสอนใน 2 วิทยาเขต ได้แก่

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท[แก้]

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 119 ซอยสุขุมวิท 40 (ซอยบ้านกล้วยใต้) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 25 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา เป็นสถานที่เรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ภาคปกติ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติทุกชั้นปี นักศึกษาปริญญาโทและเอก และนักศึกษาภาคพิเศษ สถานที่ทำการของสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิชาต่างๆ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ห้องสัมมนา สำนักหอสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์กีฬาในร่มและหน่วยงานบริการอื่นๆ

วิทยาเขตรังสิต[แก้]

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร มีพื้นที่ 441 ไร่ 1งาน 67 ตารางวา เป็นสถานที่ศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ของคณะบัญชี คณะมนุษยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ และพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยเครื่องถ้วยโบราณที่สำคัญและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิทยาเขตรังสิต ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ทั้งระบบจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 14001 ทั้งระบบ[10]

ความสัมพันธ์กับสถาบันต่างประเทศ[แก้]

การลงนามตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยชั้นนำของ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และเวียดนาม

มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วโลกเป็นอย่างดี นำมาซึ่งความร่วมมือและการสนับสนุนทางด้านวิชาการรวมทั้งด้านวัฒนธรรมในโครงการต่างๆ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา โครงการศึกษาดูงาน ตลอดจนการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการบริหารมหาวิทยาลัยระหว่างผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ที่ได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศ (International of University Presidents IAUP) ซึ่งในปี 2527 ดร.เจริญ คันธวงศ์ อธิการบดีกิตติคุณ ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการ และดร.ธนู กุลชล อธิการบดีได้รับเลือกเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

ในปี พ.ศ. 2549 ดร.ธนู กุลชล เป็นอธิการบดีเพียงคนเดียวจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง The Social Benefits of the Research University of in the 21st Century ซึ่งจัดขึ้นโดยเลขาธิการสหประชาชาติ ฯพณฯ โคฟี อันนัน ณ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2550 ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดี ได้รับเชิญจาก ฯพณฯ บัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ เข้าร่วมสัมมนา The Secretary-General's Global Colloquium of University Presidents ในหัวข้อ Global Climate Change ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ในด้านการพัฒนาคุณภาพเกี่ยวกับการเรียนการสอนและบุคลากร หรืออาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนในด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดีเด่นของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ อาทิ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อยู่ในอันดับที่ 1,957 ของโลก อันดับที่ 71 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 26 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[11] ล่าสุด

 • ธันวาคม พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ติดอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย

การจัดอันดับจาก webometrics สถาบันจัดอันดับชื่อดังจากประเทศสเปน

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • หอพระพุทธสุรัตนมุนี (หลวงพ่อเพชร) - เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสุรัตนมุนี ปางนาคปรก พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ลักษณะเป็นศาลาทรงไทยตรีมุข ก่ออิฐถือปูน ประกอบด้วยลวดลายไทยอย่างวิจิตรงดงาม องค์พระหล่อด้วยสำริด รมดำทั้งองค์ ฐานพญานาคประดับด้วยกระจกสี ด้านหน้าหอพระ มีแผ่นศิลาจารึกพระพุทธโอวาทของพระพุทธเจ้า
 • หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (Surat Osathanugrah Library) - เป็นหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตรังสิต เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ให้ชื่อเพื่อเป็นเกียรติแด่ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
 • อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ - เป็นกลุ่มอาคารสำหรับการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ และการสื่อสารมวลชน ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบ ภายในมหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตรังสิต
 • พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมีอายุครบรอบ 40 ปี ซึ่งอาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ได้กรุณามอบศิลปโบราณวัตถุ จำนวนกว่า 2,000 รายการ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยห้องจัดแสดงอยู่บริเวณชั้นใต้ดินของหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,872 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นห้องนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการพิเศษ คลังพิพิธภัณฑสถานเพื่อการศึกษา สำนักงาน และร้านจำหน่ายของที่ระลึก
 • โรงละครแบล็กบ็อกซ์ - เป็นโรงละครแบบบรอดเวย์ ที่มีลักษณะเฉพาะคือ ทุกสิ่งทุกอย่างในโรงละครเป็นสีดำ สร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้เป็นสถานที่แสดงละครเวทีของนักศึกษา
 • บียู เรสโตรองต์ - เป็นภัตตาคารจำลอง ของภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่อาคาร ศูนย์ประชาสัมพันธ์ (ประตู 1) วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ให้บริการเฉพาะอาหารกลางวัน ทุกวันอังคาร-วันเสาร์ ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น. ยกเว้นช่วงสอบ และปิดภาคการศึกษา วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการเปิดดำเนินการ คือ ให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เหนือสิ่งอื่นใด นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ และเข้าใจว่า จะต้องให้บริการอย่างสุดความสามารถ
 • หอศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะต่างๆ ทั้งศิลปินอาชีพ ศิลปินอิสระ นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 • บียู แลนด์มาร์ก คอมเพล็กซ์ กลุ่มอาคาร 3 หลัง ตั้งอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยวิทยาเขตรังสิต

ชีวิตในมหาวิทยาลัย[แก้]

เพชรกิจกรรม[แก้]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดให้มีการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยมีการกำหนดเป็นหัวข้อกิจกรรมต่างๆ เป็น 2 ลักษณะ ลักษณะแรก เป็นกิจกรรมเชิงบังคับ และลักษณะที่สอง เป็นกิจกรรมที่สามารถเลือกทำได้ ซึ่งนักศึกษาจะต้องบันทึกกิจกรรมต่างๆ ที่ทำลงในสมุดบันทึกกิจกรรม หรือ Electronic Diamond Book ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญว่านักศึกษาได้เรียนรู้กิจกรรมนอกหลักสูตร และได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยว่าตนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อันมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์เปี่ยมด้วยความรู้คู่ความดี ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

สำหรับกิจกรรมที่นักศึกษาต้องทำเป็น 3 หัวข้อใหญ่ คือ

 • เป็นดีมีคุณธรรม โดยมีหัวข้อย่อย ได้แก่ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมหรือภาคภูมิใจในสถาบัน/คณะ
 • มีความรอบรู้และเปิดโลกทัศน์เชิงวิชาการ/วิชาชีพ โดยมีหัวข้อย่อยได้แก่ เปิดโลกทัศน์สู่โลกภายนอกและพัฒนาตนเองในเชิงวิชาชีพ
 • มีชีวิตที่เป็นสุข โดยมีหัวข้อย่อยได้แก่ ความเข้าใจต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สุขภาพกายและจิตดี รู้จักและชื่นชมงานศิลปะ คนตรีและวรรณกรรม

นักศึกษาทุกหลักสูตรปริญญาตรี ต้องทำกิจกรรมให้ครบทั้งหมด โดย 4 ปีภาคปกติจะต้องมีจำนวนกิจกรรมที่กำหนดไม่น้อยกว่า 30 กิจกรรม ต่อเนื่องภาคปกติ ไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม ภาคพิเศษไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม จึงจะถือว่าทำกิจกรรมนอกหลักสูตรและได้รับประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองสมคุณค่าแห่งการเป็นบัณฑิต [12]

กิจกรรมปฐมนิเทศและรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดให้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นประจำทุกปี โดยเป็นการปฐมนิเทศรวมทั้งมหาวิทยาลัย ท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ซึ่งในงานจะมีพิธีบายสีสู่ขวัญ และการแสดงจากพี่จากคณะและชมรมต่างๆ คอนเสิร์ตจากศิลปินดารา เพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่ ในแต่ละปีจะมีชื่องานที่แตกต่างกันไป เช่น

 • ปี 2548 Enjoy Bu Life 2005 (4 มิถุนายน 2548 ณ อาคารยิมเนเซียม 1 ฮอล์ล 1 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
 • ปี 2549 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2549 (ณ อาคารยิมเนเซียม 1 ฮอล์ล 1 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
 • ปี 2550 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2550 (2 มิถุนายน 2550 ณ อาคารอเนกประสงค์ (ธันเดอร์โดม) สถานกีฬาเมืองทองธานี)
 • ปี 2551 Bangkok Kok Kok Kok เปิดประตูมหาวิทยาลัย คู่หัวใจคุณธรรม (ณ อาคารยิมเนเซียม 1 ฮอล์ล 1 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
 • ปี 2552 Miracle Freshy Day 2009 มหัศจรรย์วันรับน้องใหม่ ใส่ใจทำความดี (30 พฤษภาคม 2552 ณ อาคารยิมเนเซียม 1 ฮอล์ล 1 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
 • ปี 2553 Fantastic Freshy Day 2010 Welcome to Bu Creative World (11 มิถุนายน 2553 ณ อาคารยิมเนเซียม 1 ฮอล์ล 1 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
 • ปี 2554 BU ร้อยดวงใจ เทิดไท้๘๔พรรษามหาราชา (10 มิถุนายน 2554 ณ อาคารยิมเนเซียม 1 ฮอล์ล 1 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)

Sport Day[แก้]

Sport Day เป็นการแข่งขันกีฬาภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาภาคปกติ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่สนามกีฬาสุรี บูรณธนิต และสนามกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

งานลอยกระทง วิทยเขตรังสิต[แก้]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีการจัดประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ในงานจะมีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การออกร้านขายของของคณะ และชมรมต่างๆ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยเขตรังสิต [13]

กิจกรรมชมรมและโครงการต่างๆ [14][แก้]

ผมคิดถึงแม่แบบมหัศจรรย์ โครงการละครเวทีการกุศล

ชมรมวิชาการ

 • ชมรมไอแซค
 • ชมรมถ่ายภาพ
 • ชมรมการตลาด
 • ชมรมปาฐกถาและโต้วาที

ชมรมศิลปวัฒนธรรม

 • ชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย
 • ชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
 • ชมรมดนตรีสากล
 • ขับร้องและประสานเสียง

ชมรมนักศึกษาสัมพันธ์

 • ชมรมเชียร์
 • ชมรมกระจายเสียง
 • ชมรมวิทยุสมัครเล่น
 • ชมรมทัศนศึกษาและการท่องเที่ยว

ชมรมบำเพ็ญประโยชน์

 • ชมรมโรตาแรคท์
 • ชมรมค่ายอาสาพัฒนา
 • ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชมรมกีฬา

 • ชมรมยูโด
 • ชมรมกรีฑา
 • ชมรมตะกร้อ
 • ชมรมเทนนิส
 • ชมรมฟันดาบ
 • ชมรมฟุตบอล
 • ชมรมรักบี้ฟุตบอล
 • ชมรมบาสเกตบอล
 • ชมรมวอลเลย์บอล
 • ชมรมแบดมินตัน
 • ชมรมเทเบิลเทนนิส

กิจกรรมคณะ

 • คณะบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการ

 • โครงการละครเวทีการกุศล เป็นโครงการของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจกิจกรรมการแสดง เข้าร่วมเป็นทีมงาน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน ซึ่งโครงการละครเวทีนี้จะจัดแสดงเป็นประจำทุกปี รายได้ส่วนหนึ่งจากการแสดงจะมอบแก่องค์กรการกุศล
 • โครงการให้คำแนะนำและปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นโครงการของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ในการให้บริการด้านกฎหมายแก่ประชาชนและผู้สนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จัดเป็นบริการเพื่อสังคมที่นักศึกษาสามารถใช้เป็นเวทีในการฝึกฝนเชิงปฏิบัติการและได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว โดยมีอาจารย์ผู้มีความรู้และความ เชี่ยวชาญทางกฎหมายควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริการนี้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
 • โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนบริษัทจำลองรีจอยซ์ เป็น โครงการของนักศึกษาภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ที่จัดตั้งบริษัทจำลองขึ้น เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษาทำหน้า ที่ในการบริหารงานเองทั้งระบบ ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ และมียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นทุกปี
 • โครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ เป็นโครงการของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันหุ่นยนต์ TPA Robocon'98 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีส (ไทย-ญี่ปุ่น) และรางวัลชนะเลิศ (Winner) และรางวัล Best Performance ในฐานะทีมตัวแทนประเทศไทยจากการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์นานาชาติ Robocon'99 ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นชัยชนะครั้งแรกของประเทศไทย และเพื่อเป็นการพัฒนศักยภาพผู้นำนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาประจำปีโดยมีจุดประสงค์ที่จะเสริมสร้างทักษะแก่นักศึกษา ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชมรม คณะและโครงการกิจกรรมต่างสๆ นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งกิจกรรมภายในและการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างสถาบัน
 • โครงการฝึกงานด้านบัญชี เป็นโครงการของนักศึกษาคณะ บัญชีเพื่อฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดทำและการนำเสนอข้อมูลทางการบัญชี รวมถึงด้านการตรวจสอบบัญชี โดยนักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานในโครงการต่าง ๆ ได้ตามความสนใจและความถนัด ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อก้าวสู่โลกธุรกิจ

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ[แก้]

การเดินทาง[15][แก้]

แผนที่เส้นทางมายังมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

 • ที่ตั้ง ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • การคมนาคม รถประจำทางสาย 22 45 46 72 98 102 109 115 116 149 154 ปอ. 22 ปอ. 72 ปอ.115 ปอ. 173 ปอ. 507 ปอ. 519 ปอ.552 ปอ.544

วิทยาเขตรังสิต

 • ที่ตั้ง 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 • การคมนาคม รถประจำทางสาย 29 34 39 59 95ก. ปอ. 504 ปอ. 510 ปอ. 520 ปอ. 29 ปอ. 39 รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังจัดบริการรถโดยสารวิ่งระหว่างวิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต ผ่านทางด่วนใช้เวลาประมาณ 40 นาที เป็นบริการเฉพาะอีกด้วย

รถบริการภายในมหาวิทยาลัย

 • ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยเขตรังสิต มีการให้บริการรถในการรับส่งนักศึกษาภายใน โดยรถจะจอดรับบริเวณ ศาลาพักใจ อาคาร 2 อาคาร BU Land Mark อาคาร 4 อาคาร 10 อาคาร 7 (คณะศิลปกรรม) อาคาร9 (คณะวิศวกรรมศาสตร์) หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ สนามกีฬาสุรี บูรณธนิก

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญทิตย์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
 2. ที่มา หนังสือที่ระลึก 40 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2545
 3. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
 4. http://www.suratosathanugrah.com/main/main.html
 5. http://www.charoen.bu.ac.th/home.html
 6. http://www.thanu.bu.ac.th/
 7. http://www.bu.ac.th/NewsandInform/bunews/2550/Jun50/news01.html
 8. http://www.bu.ac.th/th/aboutbu/schedule/result/2553_05.jpgl
 9. ที่มา หนังสือที่ระลึก 40 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2545
 10. ที่มา http://www.bu.ac.th/th/visitor/aboutbu/aboutbu.php
 11. Ranking Web of World UniversitiesTop South East Asia
 12. คู่มือน้องใหม่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2552
 13. http://www.bu.ac.th/NewsandInform/Alumni/magazine/No46/bunews01_0.html
 14. ระเบียการระดับปริญาตรี ปีการศึกษา 2552-2553 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 15. http://www.bu.ac.th/th/aboutbu/maps_directions.php

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°42′40″N 100°34′55″E / 13.711208°N 100.581952°E / 13.711208; 100.581952

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะ

บริหารธุรกิจบัญชีนิเทศศาสตร์มนุษยศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศิลปกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย

New bu logo.jpg
วิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติ

สถาบัน/สำนัก

สถาบันภาษาสถาบันส่งเสริมวิจัยCEDIสำนักกีฬาฯสำนักหอสมุดสำนักอธิการบดีสำนักพิมพ์IKI-SEA

ศูนย์

สหกิจศึกษาศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนศูนย์บริการความรู้ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ศูนย์เทคโนฯการศึกษาศูนย์นวัตกรรมฯ

โครงการ

ละครนิเทศศาสตร์บริษัทจำลอง

อื่นๆ

Bangkok Unitedสมาคมศิษย์เก่าIMAGINEพิพิธภัณฑสถานหอศิลปกรุงเทพโพลล์สภามหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยบุคคลจากมาหวิทยาลัย

หมวดหมู่โครงการสถานีย่อยดูแม่แบบ